• Minna Pihlava

Perustuslakivaliokunnan lääkärijäsen toppuuttelee pelkoja soten asiakassuunnitelmista

Mia Laihon mukaan tarkoitus ei ole, että muutoksenhakuoikeuksiin tulee suuria muutoksia.

Perustuslakivaliokunnan lääkärijäsen toppuuttelee pelkoja soten asiakassuunnitelmista Kuva 1 / 1

Lääkärilehden saamien tietojen mukaan lääkäreitä on huolettanut perustuslakivaliokunnan valinnanvapauslakiin liittyvä lausunnon osa, joka liittyy asiakassuunnitelmaan.

Pelkona on, että hoito- ja kuntoutussuunnitelmista tulee juridisia hallintopäätöksiä, joista voidaan käydä vaikka oikeutta.

Kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan jäsen, erikoislääkäri Mia Laiho (kok.) toppuuttelee pelkoja. Hänen mukaansa perustuslakivaliokunta nimenomaan kiinnitti huomiota lakiesityksen epäselvään tekstiin ja haluaa selkeän muotoilun siitä, mikä asiakassuunnitelmassa kuuluu muutoksenhakuoikeuden piiriin.

Asiakassuunnitelmaan on määrä koota kattavasti asiakkaan sote-palveluja koskevat asiat. Ongelma on, että muutoksenhakuoikeudet ovat erilaisia sosiaalipuolen palveluissa ja terveyspalveluissa.

Sosiaalipalveluissa tehdään usein hallintopäätöksiä, joihin voi hakea muutosta.

Terveydenhuollossa taas tehdään tyypillisesti lääketieteelliseen arvioon perustuvia päätöksiä, jolloin kyse on lakikielessä hallintotoiminnasta, johon ei ole muutoksenhakuoikeutta.

Laihon mukaan tarkoitus ei ole, että nykykäytäntöön tulisi tältä osin suuria muutoksia.

– Pitää turvata, että asiakkaalla on muutoksenhakuoikeudet silloin, kun sille on oikeudelliset perusteet. Mutta ei ole myöskään tarkoituksenmukaista, että sitä lähdetään ulottamaan laajasti terveydenhuollon puolelle, jossa laadusta ja sisällöstä määritellään muissa laeissa, Laiho sanoo.

Hänen mielestään asiakassuunnitelma hallintopäätöksenä olisi suorastaan haitallinen hoidon kannalta.

– Eihän se toimisi hoidon välineenä ja jatkuvasti päivittyvänä asiakirjana, jos siitä tehtäisiin hallinnollinen asiakirja. Se olisi myös epätarkoituksenmukaista resurssien käytön kannalta, hän sanoo.

Asiakassuunnitelmaa tarvitsee 20–30 prosenttia

Siitä, kuinka moni sote-keskuksen asiakas tarvitsee asiakassuunnitelman, ei ole tarkkaa tietoa. Suunnitelman on määrä sovittaa yhteen paljon palveluja tarvitsevien saamat sosiaali- ja terveyspalvelut, joita tuottavat mahdollisesti monet eri tahot.

Asiakassuunnitelman kohderyhmiä ovat esimerkiksi pitkäaikaissairaat, kohonneen sydän- tai aivoinfarktiriskin potilaat ja henkilöt, joilla on useita palvelutarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon puolella.

Lääkärilehden sosiaali- ja terveysministeriöstä saaman epävirallisen arvion mukaan osuus olisi vähintään 20-30 prosenttia sote-keskusten asiakkaista. Määrän arviointia vaikeuttaa se, että osa työikäisistä saa palvelut työterveyshuollosta.

Kuva: Nina Mönkkönen

Lisää aiheesta

Hallituksen sote-vastineessa voi olla kompastuskiviä
Hallitus: Valinnanvapauden vaiheistusta lisätään ja maakuntien rahoitus turvataan
HS: Hallitus esittää, että valinnanvapaus siirtyy vuodella

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Tieteessä
Uutta tietoa WNT1-osteoporoosista

WNT1-geenivirhe johtaa merkittäviin, varhain alkaviin ja iän myötä eteneviin luuston poikkeavuuksiin.

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Ajassa
Kaikki Hilmot yhteisessä oppaassa

THL:n mukaan uudistuksessa on huomioitu sote-uudistuksen seurannan ja arvioinnin kannalta keskeiset tietotarpeet.

Blogi
Toisenlaiset maailmat

– Tärkein Etelä-Sudanista saamani oppi ei ole lääketieteellinen, vaan jotakin muuta, kirjoittaa Heidi Wikström.

Tieteessä
Metagenomisilla työkaluilla ja sovellutuksilla kohti tyypin 1 diabetesta

Ykköstyypin diabetesta sairastavien henkilöiden suolistossa todettiin olevan vahvempia bakteerien välisiä riippuvuuksia kuin terveellä henkilöllä.

Tieteessä
Varhaiset uloshengitysvaikeudet voivat ennustaa lasten astmariskiä

Lapsen atopia ja vanhempien tupakointi altistavat rinoviruksen aiheuttamille uloshengitysvaikeuksille.

Ajassa
Hallituksen sote-vastineessa voi olla kompastuskiviä

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen epäilee, että ongelmalliseksi saattaa osoittautua muun muassa maakuntien rahoitus.