• Tuomas Keränen

Uudistuva työaikalaki muuttaa päivystystä

Lakiesitys määrittelee kaiken työpaikalla vietetyn ajan työajaksi.

Uudistuva työaikalaki  muuttaa päivystystä Kuva 1 / 1

Työ- ja elinkeinoministeriön esitys työaikalaiksi on lausuntokierroksella. Nykyinen työaikalaki on tullut voimaan yli 20 vuotta sitten, joten laki on vanhentunut. Esityksen tavoitteena on saattaa työaikalaki tähän päivään, jotta se vastaisi työelämässä tapahtuneita muutoksia. Lakiuudistuksen arvellaan valmistuvan aikaisintaan syyskuun alkupuolella.

Lääkäriliiton lakimies Konstantin Laakkonen kertoo, että TEM:n lakiesitys on suurimmaksi osaksi liiton näkemyksen mukainen. Lääkäreitä uudessa työaikalaissa koskettaa eniten kohta, jossa määritellään, että kaikki työpaikalla vietetty aika olisi työaikaa. Tämä koskee nimenomaan päivystystä, jossa vain aktiivinen työssäoloaika on luettu työajaksi.

”On totta, että sote tulee lisäämään matkustusta, joten se pitäisi laskea työajaksi.”

Konstantin Laakkonen

– Käytännössä kaikki aika, jonka lääkäri on työpaikalla päivystyksessä, olisi sitä aktiivista työaikaa.

Muutos ei ole lääkäreille Laakkosen mukaan dramaattinen, koska lähes kaikki päivystyspisteet ovat jo nyt erittäin aktiivisia ja lepoaikoja ei juuri ole. Muutos on kuitenkin huomattava niillä työpaikoilla, joilla aktiivityön osuus lääkärin työajasta on vain esimerkiksi kolmannes. Näin on usein poikkeavan työpaikkapäivystyksen päivystyspisteissä. Ongelmaksi voi muodostua se, miten säilytetään tasapaino enimmäistyöajan ja riittävän levon suhteen.

Lisäksi keskustelua on herättänyt opt out -järjestelmä, jossa voidaan sopia toisin enimmäistyöaikaa koskevista määräyksistä.

– Tietyillä erikoissairaanhoidon aloilla voi tulla hankaluuksia erikoissairaanhoidon palvelujen tarjoamisessa, jos ei saada riittävästi työvoimaa, Laakkonen muistuttaa.

Hallituksen esityksessä minimiehtona on kuitenkin asiasta sopiminen erillisellä työ- tai virkaehtosopimuksella. Sen määräyksellä voidaan sopia toisin enimmäistyöaikaa koskevista määräyksistä. Tämä on Liiton mukaan ehdoton vähimmäisehto.

Matkustusaika halutaan työajaksi

Akava vaatii uuteen työaikalakiin kirjausta, että matkustamiseen käytetty aika on säädettävä työajaksi. Laakkonen kertoo, että työaikadirektiivi ei edellytä tätä, vaan ainoastaan lepoaikojen noudattamista.

– On totta, että sote tulee lisäämään matkustusta, joten se pitäisi laskea työajaksi. Emme valitettavasti kuitenkaan usko, että näin suurta muutosta saadaan sellaisenaan lakiin. Laki koskee kuitenkin vain riittäviä lepoaikoja työsuojelullisesta näkökulmasta eikä periaatteessa ota kantaa matka-ajan korvattavuuteen.

– Lain sanamuoto on hyvin väljä siitä, kuinka paljon vapaa-aikaa ja lepoaikaa pitää olla. Se pitää sanoa laissa selvemmin, Laakkonen jatkaa.

Huomattava osa asioista jätetään sovittavaksi työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin. Siellä ratkaistaan muun muassa korvauskysymykset.

Uusi työaikalaki halutaan voimaan alkuvuonna 2018. Laakkonen pitää aikataulua epärealistisena.

– Monen asian pitäisi mennä putkeen. Aikataulu on toki mahdollinen, mutta epätodennäköinen.

› Lue myös Päivystämisestä tuli raskaampaa, sivut 1906–9.

Lisää aiheesta

Biopankkilaki uudistetaan
Mitä leikkaustoimintaa koskeva asetusmuutos tarkoittaa?
Geenitutkimuksen tukirakenteita rakennetaan lainsäädännössä

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Lisää aiheesta

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Tieteessä
Uutta tietoa WNT1-osteoporoosista

WNT1-geenivirhe johtaa merkittäviin, varhain alkaviin ja iän myötä eteneviin luuston poikkeavuuksiin.

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Ajassa
Kaikki Hilmot yhteisessä oppaassa

THL:n mukaan uudistuksessa on huomioitu sote-uudistuksen seurannan ja arvioinnin kannalta keskeiset tietotarpeet.

Blogi
Toisenlaiset maailmat

– Tärkein Etelä-Sudanista saamani oppi ei ole lääketieteellinen, vaan jotakin muuta, kirjoittaa Heidi Wikström.

Tieteessä
Metagenomisilla työkaluilla ja sovellutuksilla kohti tyypin 1 diabetesta

Ykköstyypin diabetesta sairastavien henkilöiden suolistossa todettiin olevan vahvempia bakteerien välisiä riippuvuuksia kuin terveellä henkilöllä.

Tieteessä
Varhaiset uloshengitysvaikeudet voivat ennustaa lasten astmariskiä

Lapsen atopia ja vanhempien tupakointi altistavat rinoviruksen aiheuttamille uloshengitysvaikeuksille.

Ajassa
Hallituksen sote-vastineessa voi olla kompastuskiviä

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen epäilee, että ongelmalliseksi saattaa osoittautua muun muassa maakuntien rahoitus.