• Ulla Toikkanen

Valvira seuraa tiiviisti Lifecare-tietojärjestelmän korjaustoimia

Valvira arvioi, että tietojärjestelmän käytön rajoittamisesta aiheutuisi tällä hetkellä käytön jatkamista suurempi riski potilasturvallisuudelle.

Valvira seuraa tiiviisti Lifecare-tietojärjestelmän korjaustoimia Kuva 1 / 1

Tieto Oyj:n Lifecare-tietojärjestelmään liittyvien häiriöiden selvitys- ja korjaustoimet ovat edistyneet. Järjestelmään on tehty lääkitystietoihin liittyvän ongelman korjaava päivitys, joka on otettu käyttöön Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä.

Tiedon antaman ilmoituksen mukaan korjaava päivitys otetaan käyttöön myös muissa organisaatioissa lähiaikoina. Lisäksi Tieto valmistelee korjauksia järjestelmän käytettävyysongelmiin. Tämänhetkisen selvityksen perusteella lääkitystietojen virheen uusiutumismahdollisuus on minimoitu käyttäjien ohjeistuksella ja Tiedon seurantatoimenpiteillä. Valvira arvioi, että tietojärjestelmän käytön rajoittamisesta aiheutuisi tällä hetkellä käytön jatkamista suurempi riski potilasturvallisuudelle.

Valviraan ei ole toistaiseksi ilmoitettu virheellisten lääkityslistojen käytöstä aiheutuneista potilasvahingoista.

Valvira pyytää kirjallisen selvityksen

Valvira seuraa yhdessä muiden viranomaisten kanssa tiiviisti Lifecare-tietojärjestelmässä todennettujen virheiden korjaustoimia. Tiedon Lifecare-tietojärjestelmässä havaittiin lääkitystietoihin liittyvät vakava virhemahdollisuus 1.3.2018 ja uusi virhemahdollisuus 5.3.2018.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee tehdä terveydenhuollon laitteiden aiheuttamista vakavista vaaratilanteista ja virheellisistä toiminnoista Valviraan vaaratilanneilmoitus.

Lifecare-tietojärjestelmää käyttäviltä terveydenhuollon yksiköiltä on tullut useampia vaaratilanneilmoituksia, joihin järjestelmän valmistaja Tieto antaa oman vastineensa. Valvira tulee pyytämään Tiedolta myös kirjallisen selvityksen ongelmien syistä ja korjauksista. Valvira arvioi tämän jälkeen valmistajan toimenpiteiden riittävyyden.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Miksi Lifecare reistailee?
Potilastietojärjestelmässä kriittisiä virheitä
Tieto ei vielä liiku riittävästi

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Ilmansaasteilla ja kätkytkuolemilla voi olla yhteys

Tutkimuksessa löydettiin yhteys kätkytkuolemien ja pienhiukkasten sekä kätkytkuolemien ja typpidioksidipitoisuuksien välillä.

Ajassa
Sairaanhoitopiiri yhtenäistää psykiatrian henkilökunnan palkat

Harmonisointi tuli tarpeelliseksi kun Turun kaupungin psykiatria yhdistyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriaan.

Ajassa
Nerg lupaa kutsua sote-asiantuntijoita jälkipyykille

Tavoitteena todistaa, että mielipiteitä on uudistuksessa kuunneltu.

Ajassa
Tehostaisiko suoritepalkkaus lääkärin työtä?

Eri maiden palkkavertailu on hankalaa, kun työtä tehdään niin eri tavoin, pohtii Marjo Parkkila-Harju.

Ajassa
KHO: Synnytykset loppuvat Oulaskankaan sairaalassa vuodenvaihteessa

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemän valituksen.

Kommentti
Milloin opioidit muuttuivat vaarallisiksi?

– Vastaus löytyy jokaisesta farmakologian oppikirjasta, muistuttaa Eija Kalso.

Ajassa
Äidit voivat synnyttää Turussa vihdoin vedessä

Vesisynnytykset ovat olleet mahdollisia TYKS:n Naistenklinikalla maaliskuusta lähtien.