• Kristiina Patja

Tupakkateollisuuden vanhat keinot uudessa käytössä

Tupakkateollisuus julistaa savutonta tulevaisuutta, ei tupakatonta tai nikotiinitonta. Retoriikka on taitavaa, koska useimmat mieltävät tupakan savukkeiksi. Todellinen haitta ympäröidään ­kiistelyyn haitan asteista ja samalla uusille tuotteille saadaan ilmaista näkyvyyttä.

Tupakkateollisuuden vanhat keinot uudessa käytössä Kuva 1 / 1

Tiede osoitti tupakan haitallisuuden 1950-luvulla ja siitä lähtien tupakkateollisuus on pitänyt tutkimuskoneistonsa avulla (11 Hiilamo H. Valheen mesenaatit. Suomi tupakkateollisuuden manipuloiman lääketieteen näyttämönä. Helsinki: Suomen ASH 2004.) yllä savuverhoa terveyshaittojen ja riippuvuuden (22 Benowitz NL. Nicotine addiction. N Engl J Med 2010;362:2295–303.) edessä. Kuluttajille yritetään luoda kuvaa vastuullisesta yritystoiminnasta, kun puhutaan vähemmän haitallisista tupakkatuotteista – ei siis haitattomista. Markkinoille on tuotu tuotteita ilman sisällön tai turvallisuuden arviointia (11 Hiilamo H. Valheen mesenaatit. Suomi tupakkateollisuuden manipuloiman lääketieteen näyttämönä. Helsinki: Suomen ASH 2004.). Kyse on liikevoitoista. Teollisuuden edustaja toteaa (33 Laatikainen T. Tupakkajätti julistaa nyt savutonta tulevaisuutta: ”Tämä on todennäköisesti vähemmän haitallista kuin savukkeen polttaminen”. Kauppalehti 29.3.2017. https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tupakkajatti-julistaa-nyt-savutonta-tulevaisuutta-tama-on-todennakoisesti-vahemman-haitallista-kuin-savukkeen-polttaminen/huxJ2qQ7): "Joillakin meistä on tärkeämpänä tavoitteena uusi bisnes ja toiset tavoittelevat yhä kokonaiskannattavuuden kasvua."

Uusilla tuotteilla tavoitellaan lapsia ja nuoria kokeilemaan, jolloin riippuvuus saadaan kehittymään, ja samalla jatketaan haitallisimpien tuotteiden myyntiä. Voisi luulla, että haittojen vähentäminen tarkoittaisi teollisuuden vapaaehtoista luopumista kaikkein haitallisimmista tuotteista ja samalla tiukan säätelyn ja valvonnan vaatimista.

Sähkösavukelaitteet ja nesteiden ­nikotiinittomat muodot tulivat vähittäiskauppaan ilman suurempaa hälyä.

Sähkösavukelaitteet ja nesteiden nikotiinittomat muodot tulivat vähittäiskauppaan ilman suurempaa hälyä. Sosiaalisen median kanaviin ilmestyi mainoksia, joissa teinien ihailemat muusikot tai näyttelijät markkinoivat sähkösavukkeita. Nuuskalle oli aiemmin tehty samanlainen operaatio. Nuorten asenteisiin vaikuttaminen ja kokeilun kynnyksen madaltaminen ovat taloudellisesti iso asia. Fysiologinen riippuvuus nikotiiniin syntyy muutaman savukkeen, nuuska-annoksen tai sähkötupakan annoksella viikossa (22 Benowitz NL. Nicotine addiction. N Engl J Med 2010;362:2295–303.).

Tupakkateollisuus markkinoi sähkösavuketta vaihtoehtona savukkeelle. Savuke on yli 4 000 kemikaalin seoksena haitallisin laillinen kulutustuote. Mikä tahansa nikotiinituote on vähemmän haitallinen, jos siinä on vähemmän haitta-aineita.

Tarkoitus on hämätä. Kun keskustelu pyörii eri tuotteiden vertailussa, kuluttajakansalainen voi tuntea hallinnantunnetta. Ikään kuin olisi valintatilanne, jossa voi perustella nikotiinin käyttöä sillä, että ei käytä sitä haitallisinta tuotetta (44 Heikkinen H, Patja K, Jallinoja P. Smokers’ accounts on the health risks of smoking: why is smoking not dangerous for me? Soc Sci Med 2010;71:877–83.). Unohtuu, että nikotiini on itsessään haitallista terveydelle. Normaalitilanne on nikotiiniton elimistö. Tieteellisen tutkimuksen laadun ja uskottavuuden epäily on sama taktiikka, jota teollisuus on aina käyttänyt. Savuverho on hyvä haistaa.

Sähkösavukkeen vaikutuksia ei tunneta

Nikotiiniriippuvuudesta vieroittuminen on kolmasosalle käyttäjistä vaikeaa (55 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Käypä hoito -suositus 19.1.2012. www.kaypahoito.fi). Emme osaa ennustaa, kuka tulee voimakkaasti riippuvaiseksi. Vierotukseen on nikotiinittomia lääkehoitoja, mutta yleisin apu on nikotiinikorvaushoito. Hoidossa nikotiiniannos pidetään matalimmalla mahdollisella tasolla, jolla fyysiset vieroitusoireet pysyvät poissa (55 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Käypä hoito -suositus 19.1.2012. www.kaypahoito.fi). Annokset ovat vakioita, sisältävät vain nikotiinia ja niitä valvotaan lääkelain mukaisesti.

Tupakkateollisuus pyrkii luomaan sähkösavukkeesta kuvaa lääkkeenomaisesta tuotteesta, joka on turvallinen ja tehokas. Nikotiininesteiden pitoisuudet kuitenkin vaihtelevat samankin valmistajan tuotteissa eikä niiden koostumusta tai annoslaitteita valvota (55 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Käypä hoito -suositus 19.1.2012. www.kaypahoito.fi). Entä jos astman hoitoon käytettävien lääkkeiden annostelijat räjähtelisivät tai annos vaihtelisi nollasta kymmenkertaiseen?

Sähkösavukkeiden liuottimien, makuaineiden ja niiden yhdistelmien vaikutuksia soluihin, elimiin, elimistöön tai sairastavuuteen ei tunneta (66 World Health Organization. WHO study group on tobacco product regulation. WHO technical report series no. 955. Geneva: World Health Organization 2009. http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241209557_eng.pdf). Nikotiinin haitat tunnemme paremmin. Sen keskushermostovaikutukset ovat niin merkittävät, että teollisuus ei halua niistä puhua (22 Benowitz NL. Nicotine addiction. N Engl J Med 2010;362:2295–303.). Suorat sydän- ja verenkiertoelimistöhaitat ovat laajat (88 Benowitz NL, Burbank AD. Cardiovascular toxicity of nicotine: Implications for electronic cigarette use. Trends Cardiovasc Med 2016;26:515–23.). Sikiöaltistus on tutkimuksissa osoitettu haitalliseksi keskushermostolle ja keuhkoille (99 England LJ, Aagaard K, Bloch M ym. Developmental toxicity of nicotine: A transdisciplinary synthesis and implications for emerging tobacco products. Neurosci Biobehav Rev 2017;72:176–89.).

Tupakkatuotteen nikotiinipitoisuutta säädellään hengittämällä tiheämmin ja syvemmin. Sähkösavukkeilla saadut pitoisuudet elimistössä ovat poltettujen savukkeiden tasolla eivätkä korvaushoitotuotteiden matalalla tasolla. Teollisuuden taktiikka on ollut Iso-Britanniassa menestyksekäs ja sähkösavukkeet on hyväksytty vierotustuotteina. Siellä lopettamisyritykset ovat vähentyneet ja tupakoinnin yleisyyden lasku tasaantui vuonna 2010 (77 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kotisivut. Sosioekonomiset erot tupakoinnissa ovat kasvaneet (siteerattu 2.10.2017). https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveys­erot/eriarvoisuus/elintavat/tupakka), kun Suomessa lasku on jatkunut 0,5 % vuodessa.

Enemmän huomiota vieroitukseen

Suomessa suurin ongelma on, että terveydenhuollossa ei ole toimivaa järjestelmää potilaan vieroittamiseksi tupakasta. Hoidamme sadoilla miljoonilla tupakkasairauksia, mutta emme hoida nikotiiniriippuvuutta edes silloin, kun se on sairauden merkittävin tekijä.

Yhteiskunnassa korostetaan kansalaisten vapaata valintaa ja yksilön vastuuta terveydestä. Tämä johtaa osan kansalaisista umpikujaan. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on sosioekonomisten terveyserojen suurin yksittäinen riskitekijä (88 Benowitz NL, Burbank AD. Cardiovascular toxicity of nicotine: Implications for electronic cigarette use. Trends Cardiovasc Med 2016;26:515–23.). Tupakkariippuvuuden tehokas hoito on lääkettä, psykologista tukea ja voimauttavaa seurantaa (55 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Käypä hoito -suositus 19.1.2012. www.kaypahoito.fi).

Olisiko meillä jo riittävästi tietoa, että voimme tehdä tutkimusnäyttöön perustuvia päätöksiä? Olisiko nyt aika keskustella nikotiinituotteista laajasti yhteiskunnassa?

Lisää aiheesta

Painohuolet ovat yhteydessä tupakointiin ja sen lopettamiseen
Urheilu-uutinen Turusta
Sähkösavukkeisiin myydään makunesteitä lainvastaisesti

Kirjoittajat
Kristiina Patja
dosentti, erikoislääkäri
Kirjallisuutta
1
Hiilamo H. Valheen mesenaatit. Suomi tupakkateollisuuden manipuloiman lääketieteen näyttämönä. Helsinki: Suomen ASH 2004.
2
Benowitz NL. Nicotine addiction. N Engl J Med 2010;362:2295–303.
3
Laatikainen T. Tupakkajätti julistaa nyt savutonta tulevaisuutta: ”Tämä on todennäköisesti vähemmän haitallista kuin savukkeen polttaminen”. Kauppalehti 29.3.2017. https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tupakkajatti-julistaa-nyt-savutonta-tulevaisuutta-tama-on-todennakoisesti-vahemman-haitallista-kuin-savukkeen-polttaminen/huxJ2qQ7
4
Heikkinen H, Patja K, Jallinoja P. Smokers’ accounts on the health risks of smoking: why is smoking not dangerous for me? Soc Sci Med 2010;71:877–83.
5
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Käypä hoito -suositus 19.1.2012. www.kaypahoito.fi
6
World Health Organization. WHO study group on tobacco product regulation. WHO technical report series no. 955. Geneva: World Health Organization 2009. http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241209557_eng.pdf
7
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kotisivut. Sosioekonomiset erot tupakoinnissa ovat kasvaneet (siteerattu 2.10.2017). https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveys­erot/eriarvoisuus/elintavat/tupakka
8
Benowitz NL, Burbank AD. Cardiovascular toxicity of nicotine: Implications for electronic cigarette use. Trends Cardiovasc Med 2016;26:515–23.
9
England LJ, Aagaard K, Bloch M ym. Developmental toxicity of nicotine: A transdisciplinary synthesis and implications for emerging tobacco products. Neurosci Biobehav Rev 2017;72:176–89.
10
Pacek LR, Joseph McClernon F, Denlinger-Apte RL ym. Perceived nicotine content of reduced nicotine content cigarettes is a correlate of perceived health risks. Tobacco Control 2017; verkossa ensin 22.7.2017. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2017-053689

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Tieteessä
Uutta tietoa WNT1-osteoporoosista

WNT1-geenivirhe johtaa merkittäviin, varhain alkaviin ja iän myötä eteneviin luuston poikkeavuuksiin.

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Ajassa
Kaikki Hilmot yhteisessä oppaassa

THL:n mukaan uudistuksessa on huomioitu sote-uudistuksen seurannan ja arvioinnin kannalta keskeiset tietotarpeet.

Blogi
Toisenlaiset maailmat

– Tärkein Etelä-Sudanista saamani oppi ei ole lääketieteellinen, vaan jotakin muuta, kirjoittaa Heidi Wikström.

Tieteessä
Metagenomisilla työkaluilla ja sovellutuksilla kohti tyypin 1 diabetesta

Ykköstyypin diabetesta sairastavien henkilöiden suolistossa todettiin olevan vahvempia bakteerien välisiä riippuvuuksia kuin terveellä henkilöllä.

Tieteessä
Varhaiset uloshengitysvaikeudet voivat ennustaa lasten astmariskiä

Lapsen atopia ja vanhempien tupakointi altistavat rinoviruksen aiheuttamille uloshengitysvaikeuksille.

Ajassa
Hallituksen sote-vastineessa voi olla kompastuskiviä

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen epäilee, että ongelmalliseksi saattaa osoittautua muun muassa maakuntien rahoitus.