Valtuuskunnan jäsenistä vaihtui yli puolet Erikois-, sairaala- ja yksityislääkärien vaalirengas nousi suurimmaksi ryhmäksi

Liiton jäsenet ovat valinneet uuden valtuuskunnan vuosiksi 2001-2003. 60-jäsenisestä valtuuskunnasta vaihtui yli puolet. Vanhan valtuuskunnan jäsenistä oli asettunut ehdolle 43 lääkäriä ja heistä valittiin 24. Uusia valtuuskunnan jäseniä on näin ollen 36. Valtuuskuntaan oli tarjolla 372 ehdokasta.

Mika Vehkasaari

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 44/2000 Kommentteja

Liikunta auttaa mielenterveyspotilaita Ohjaajan asema riippuu hoitoyhteisön asenteesta

Liikunnan harrastus toi mielenterveyspotilaille monia positiivisia asioita kokemus- ja tunnetasolla, vaikka mitattu fyysinen kunto ei kohentunutkaan samassa tahdissa. Avohoidossa olevien potilaiden liikuntatottumuksia ja fyysisen kunnon sekä psyykkisen hyvinvoinnin muutoksia seurattiin 5-9 kuukauden pituisen liikuntaperiodin alussa ja lopussa. Tutkimus toteutettiin yhdeksällä paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 44/2000 Kommentteja

Passiivinen tupakointi merkittävä lapsuuden astman riskitekijä

Euroopan unionin alueella on noin 180 miljoonaa tupakoitsijaa, ja arvioidaan, että noin 80 % yli 15-vuotiaista altistuu päivittäin ympäristön tupakansavulle. Allergia- ja astmaliiton seminaarissa kerrottiin, että tupakoivista vanhemmista noin 25 % altistaa 1-6-vuotiaita lapsiaan kodeissa tupankansavulle Suomessa, vaikka lainsäädännön avulla on saatu muuten passiivista tupakointia vähenemään. Suomalaisten tupakointi on asukaslukuun nähden vähäisintä Euroopassa. Miehistä runsas neljännes polttaa joka päivä, naisista taas 20 %.

Ulla Toikkanen

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 44/2000 Kommentteja

Ruotsiin Pohjoismaiden ensimmäinen korkeimman turvatason laboratorio

Ruotsin Smittskyddsinstitutet on rakentanut Pohjoismaiden ensimmäisen korkeimman turvatason laboratorion. P4-tason laboratorioita on maailmassa kaikkiaan viitisentoista, Euroopassa viisi. Niissä käsitellään mm. vaarallisimpia verenvuotokuumeiden aiheuttajia, kuten Ebola-virusta. Uuden laboratorion seinät, katot ja lattiat ovat terästä, ikkunat panssarilasia. Sisäänkäynti neljän oven kautta on koodisuojattu. Suojelupoliisi SÄPOn valvoma henkilökunta työskentelee painepuvuissa, joihin hengitysilma johdetaan katosta tulevista letkuista.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 44/2000 Kommentteja

Onnistuuko Laitila säästämään ohjeillaan?

Laitilan kaupunki pääsi valtakunnallisiin otsikoihin saakka yrittämällä säästää erikoissairaanhoidon kuluissaan. Kaupunki päätti, että keinonivelpotilaiden leikkaukseen lähettämistä siirretään ensi vuoteen, mikäli toimenpidettä ei luokitella kiireelliseksi. Miksi tällaisiin keinoihin ryhdyttiin, johtava lääkäri Heikki Uljas Laitilan-Pyhärannan terveyskeskuksesta?

Ulla Järvi

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 44/2000 Kommentteja

Valtuuskunnan jäsenistä vaihtui yli puolet

Erikois-, sairaala- ja yksityislääkärien vaalirengas oli vaalien voittaja ja nousi samalla valtuuskunnan suurimmaksi ryhmäksi 25 edustajalla. Se sai edellisiin vaaleihin verrattuna yhden lisäpaikan, kun NLY menetti nyt kaksi paikkaa. ”NLY! Sanele ehdot” –vaalirengas sai tällä kertaa 23 edustajaa. Perusterveydenhuollon vaalirengas sai 12 edustajaa, joten se lisäsi paikkalukuaan yhdellä.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 14.11.2000 Kommentteja

Tietokonekaan ei poistanut epäselvyyksiä resepteistä

Ihantola-Vormiston tulosten mukaan noin 2,6 %:ssa lääkemääräyksistä on epäselvyys, joka haittaa lääkkeen joustavaa toimittamista. Yli 0,6 %:ssa resepteistä epäselvyyden katsottiin vaarantavan lääketurvallisuutta. Vuositasolla luku merkitsisi yli 220 000:ta reseptiä. Ongelmia aiheuttavat eniten epäselvä käsiala sekä lääkkeen vahvuuteen ja annosteluohjeeseen liittyvät puutteet ja epäselvyydet.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 13.11.2000 Kommentteja
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030