Ajan­kohtai­sta 11/1997 vsk 52 s. 1317

Reumaliitto vaatii kattoa palvelumaksuihin

Sodanjälkeisten suurten ikäluokkien lisäksi 50-vuotisjuhliaan viettävät näinä vuosina myös monet järjestöt. Suomen Reumaliitto on valinnut juhlavuotensa iskulauseeksi "50 vuotta keskellä elämää" korostaakseen liiton työtä reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien arjen asioiden hyväksi.

- Reumaliiton ja monien muidenkin järjestöjen toiminnassa on viime vuosina korostunut yhä enemmän potilaiden oikeuksien valvonta, toteaa Suomen Reumaliiton puheenjohtaja Teuvo Komulainen.

- Aiemmin liiton keskustelukumppanina olivat valtakunnallisen keskushallinnon edustajat, mutta nyt tilalle ovat tulleet 450 kuntaa. Jäsenten kouluttaminen toimimaan uudessa tilanteessa on vaativa haaste järjestötoiminnalle.

Valtionosuusjärjestelmän muutos kustannusperusteisesta laskentaperusteiseksi ja kuntien itsenäisen päätäntävallan korostuminen ovat viime vuosina herättäneet potilas- ja vammaisjärjestöissä paljon huolta. Koska kuntien taloudellinen tilanne on erilainen, myös palvelutarjonta on erilainen.

- Sekä palvelujen saanti että määrä riippuvat siitä missä asuu. Vammaispalvelulaissa subjektiivisiksi oikeuksiksi määritellyt palvelut ovat pääpiirteittäin toteutuneet, joskin esimerkiksi kuljetuspalveluista on riitoja käyty oikeusistuimiin asti. Sen sijaan harkinnanvaraiset palvelut ovat aivan sattumanvaraisia, sanoo Komulainen.

Reumaliiton juhlavuoden ykkösviesti on, että sairaudesta aiheutuviin maksuihin on saatava katto. Maksukaton pitäisi liiton mielestä olla sosiaali- ja terveydenhuollon maksuille yhteinen.

- Omavastuuosuuksia on palvelumaksuihin tullut aivan huomaamattakin. Summat voivat tuntua pieniltä, mutta ne kasautuvat samoille ihmisille, sanoo Reumaliiton hallituksen jäsen Ulla Pekkanen Helsingin reumayhdistyksestä.

Lue myös

- Jo pelkästään sairausvakuutuksen lääkekulujen omavastuuosuus voi viedä reumapotilaalta yhden kuukauden eläkkeen, ja lisäksi tulevat omavastuut kuljetusmaksuista, hoidoista, kotipalveluista jne. Kun omavastuut laskee yhteen, eläke ei riitä elämiseen. Pitkäaikaispotilaankin pitäisi pystyä elämään tukeutumatta toimeentulotukeen.

Toinen tärkeä huolenaihe Reumaliitolla on potilaiden oikeus hyvään hoitoon.

- Esimerkiksi jonot tekonivelleikkauksiin ovat eri puolilla Suomea hyvinkin erilaiset. Toisissa sairaanhoitopiireissä leikkaukseen voi päästä parissa kuukaudessa, toisissa joutuu jonottamaan jopa toista vuotta, kertoo Teuvo Komulainen.

Suomen Reumaliittoon kuuluu 166 jäsenyhdistystä ja niiden kautta 50 000 jäsentä. Liiton 50-vuotisjuhla järjestetään syyskuussa Helsingissä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030