Ajan­kohtai­sta 31/1994 vsk 49 s. 3185

Akava kannattaa Pekkasen työllisyystyöryhmän ehdotuksia

Akava tukee tasavallan presidentin asettaman työryhmän lokakuussa julkistamia ehdotuksia työllisyystilanteen parantamiseksi. Matti Pekkasen johtaman työryhmän tavoitteena on pudottaa nykyinen massatyöttömyys 200 000:een vuosituhannen vaihteeseen mennessä. Akavassa katsotaan, että erityisesti ehdotettu palkansaajien tuloverotuksen laskeminen korkeintaan 50 %:iin vaikuttaisi myönteisesti taloudelliseen kehitykseen.

Pekkasen työryhmä esittää, että työttömyyden vähentäminen, voimakas taloudellinen kasvu ja valtion velanoton tuntuva supistaminen tulee omaksua kansallisiksi tavoitteiksi, joiden saavuttamiseen eduskunta, hallitus, puolueet ja etujärjestöt sitoutuvat.

Ohjelmassa korostetaan yritysten hyvän kilpailukyvyn säilyttämistä työllisyyden paranemisen edellytyksenä. Työmarkkinajärjestöjä kehotetaan arvioimaan työllisyystilannetta sekä ottamaan huomioon työmarkkinaratkaisujen välilliset ja välittömät vaikutukset työllisyyskehitykseen.

Valtion menoja esitetään supistettavaksi 16 miljardilla markalla vuosikymmenen loppuun asti säätämällä valtion velkaantumista rajoittava laki. Näin eduskunta rajaisi omaa päätösvaltaansa asettamalla valtion menoja koskevan katon tuleville vuosille.

Lue myös

Valtion menojen karsimisesta ja taloudellisesta kasvusta syntyvä budjettitaloudellinen liikkumavara esitetään käytettäväksi kokonaan henkilöverotuksen, erityisesti palkkaverotuksen, keventämiseen. Korkein marginaalivero esitetään laskettavaksi 50 prosenttiin. Ohjelmassa esitetään myös erityistoimia pitkäaikaistyöttömyyden sekä nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi.

Akava pitää työryhmän linjauksia talouskasvun aikaansaamiseksi oikeina ja esittää niiden pikaista toteuttamista. Viime vuosikymmenten kokemukset osoittavat, ettei työttömyyden vähentäminen ole mahdollista ilman voimakasta taloudellista kasvua. (Marit Henriksson)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030