1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Itla lahjoittaa professuurit Oulun ja Turun yliopistoille
Ajan­kohtai­sta

Itla lahjoittaa professuurit Oulun ja Turun yliopistoille

Professuurit liittyvät lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

Itla lahjoittaa professuurit Oulun ja Turun yliopistoille Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla antaa lahjoitusprofessuurit Oulun ja Turun yliopistoille.

Ouluun lahjoitettava professuuri sijoittuu lääketieteellisen tiedekunnan Elinikäisen terveyden tutkimusyksikköön. Kyseessä on työelämäprofessuuri, ja se kohdistuu ensisijaisesti lasten, nuorten ja perheiden perustasolle kohdentuvien mielenterveyttä ja muuta hyvinvointia edistävien interventioiden ja toimintamallien kehittämiseen ja tutkimukseen.

Turun professuuri sijoittuu lääketieteellisen tiedekunnan lastenpsykiatrian tutkimuskeskukseen. Professuuri kytkeytyy Suomen Akatemian rahoittamaan mittavaan INVEST-tutkimushankkeeseen.

Hankkeessa Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskus kehittää mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn, varhaistunnistukseen ja matalan kynnyksen digiavusteiseen hoitoon perustuvaa ohjelmakokonaisuutta.

Tavoitteena lisätä näyttöön perustuvaa toimintaa

Molemmat lahjoitusprofessuurit ovat osa-aikaisia 50 prosentin työajalla, ja niiden kesto on kolme vuotta. Kutakin professuuria rahoitetaan 80 000 eurolla vuodessa kolmen vuoden ajan. Lahjoituksissa on optio kahden vuoden jatkosta.

Lue myös

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö  on itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta.

Säätiö sai 50 miljoonan euron pääoman vuonna 2017 eduskunnalta Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlapäätöksellä. Kansanedustajista koostuva valtuuskunta seuraa, tukee ja edistää säätiön toimintaa.

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Maskeja suositellaan joukkoliikenteeseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa kasvomaskien käyttöä esimerkiksi joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja on vaikea välttää.

Ajassa
Kansallisten osaamiskeskittymien kehittämiselle viisi miljoonaa euroa

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa määrärahaa terveysalan kasvustrategialle.

Tieteessä
Aivot mukana säätelemässä insuliiniherkkyyttä

Aivojen kyky vastata insuliiniin voi heikentyä yhtä varhain kuin lihasten.

Ajassa
Koronavirustartunnoissa selvä kasvu

Tapausten määrä arvioidaan silti valtakunnallisesti melko pieneksi.

Ajassa
Tutkimusprofessori Timo Partoselle Psykiatrian Tutkimussäätiön Mielenterveyspalkinto

Palkinnon perusteluissa korostetaan Partosen pitkää ja johdonmukaista työtä luotettavan mielenterveystiedon levittäjänä.

Ajassa
Sydäninfarktipotilaille hyötyä tavallista korkeammasta verenpaineesta

Sydäninfarktin aiheuttaman sydämenpysähdyksen jälkeen potilaille pitäisi ehkä tavoitella tavallista korkeampaa verenpainetta, osoittaa HUSissa tehty tutkimus.