Ajan­kohtai­sta

Itla lahjoittaa professuurit Oulun ja Turun yliopistoille

Professuurit liittyvät lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

Minna Pihlava
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla antaa lahjoitusprofessuurit Oulun ja Turun yliopistoille.

Ouluun lahjoitettava professuuri sijoittuu lääketieteellisen tiedekunnan Elinikäisen terveyden tutkimusyksikköön. Kyseessä on työelämäprofessuuri, ja se kohdistuu ensisijaisesti lasten, nuorten ja perheiden perustasolle kohdentuvien mielenterveyttä ja muuta hyvinvointia edistävien interventioiden ja toimintamallien kehittämiseen ja tutkimukseen.

Turun professuuri sijoittuu lääketieteellisen tiedekunnan lastenpsykiatrian tutkimuskeskukseen. Professuuri kytkeytyy Suomen Akatemian rahoittamaan mittavaan INVEST-tutkimushankkeeseen.

Hankkeessa Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskus kehittää mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn, varhaistunnistukseen ja matalan kynnyksen digiavusteiseen hoitoon perustuvaa ohjelmakokonaisuutta.

Tavoitteena lisätä näyttöön perustuvaa toimintaa

Molemmat lahjoitusprofessuurit ovat osa-aikaisia 50 prosentin työajalla, ja niiden kesto on kolme vuotta. Kutakin professuuria rahoitetaan 80 000 eurolla vuodessa kolmen vuoden ajan. Lahjoituksissa on optio kahden vuoden jatkosta.

Lue myös

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö  on itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta.

Säätiö sai 50 miljoonan euron pääoman vuonna 2017 eduskunnalta Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlapäätöksellä. Kansanedustajista koostuva valtuuskunta seuraa, tukee ja edistää säätiön toimintaa.

Kirjoittajat

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030