1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Konsensuskokous Hanasaaressa: Kynnys huumeriippuvuuden hoitoon saatava matalammaksi
Ajan­kohtai­sta 33/1999 vsk 54 s. 4132

Konsensuskokous Hanasaaressa: Kynnys huumeriippuvuuden hoitoon saatava matalammaksi

Huumeriippuvuuden hoidon järjestämiseen tarvitaan vääjäämättä lisää voimavaroja, mutta toiminnasta tartuntatautien, päihdesairauksien ja rikollisuuden ehkäisynä saatava hyöty on kustannuksiin nähden moninkertainen. Erityisesti tarvitaan matalan kynnyksen hoitopaikkoja, ja myös kynnystä opioidikorvaushoitoon on perusteltua madaltaa hallitusti. Tähän näkemykseen päätyi Suomen Akatemian ja Duodecim-seuran marraskuun alussa järjestämän konsensuskokouksen moniammatillinen paneeli.

-Kokous on osaltaan edistämässä potilaan kohtaamista yhä enemmän huumeriippuvuuden olemuksen pohjalta, vaikkakaan ei täysin asiakkaan ehdoilla, totesi paneelin puheenjohtaja professori Jouko Lönnqvist.

Sekä lääkkeellisen että psykososiaalisen hoidon tehosta opioidiriippuvuuden hoidossa on kohtuullisen luotettavaa näyttöä. Myös kokaiiniriippuvuuden hoidosta on tutkimustietoa, joskaan lääkehoito ei ole tehonnut itse riippuvuuteen vaan lähinnä siihen liittyviin psykiatrisiin häiriöihin, kuten masennukseen. Muiden huumeiden aiheuttaman riippuvuuden hoidoista ei näyttöön perustuvaa tietoa juurikaan ole, ja tämä todettiin erityiseksi ongelmaksi Suomessa, koska meillä eniten käytettävät huumeet ovat kannabis ja amfetamiini.

Konsensuslausumassa muistutetaan kuntien velvollisuudesta hoidon järjestämiseen: hoitoa on saatava eivätkä taloudelliset syyt saa olla esteenä, vaikkei palveluja olisi saatavana omassa kunnassa. Valtion on osaltaan seurattava, että kunnat huolehtivat lakisääteisistä tehtävistään.

Suurissa asutuskeskuksissa olisi käynnistettävä aina avoinna olevia päivystysyksiköitä, mutta matalan kynnyksen periaatetta voidaan toteuttaa myös terveyskeskuksessa, työterveyshuollossa tai kouluterveydenhuollossa. Sen sijaan huumeiden käyttäjien hoitoon yksityislääkärin vastaanotolla kokous suhtautui penseästi: sen katsotaan sisältävän riskejä eikä siinä ole mahdollisuutta moniammatilliseen työskentelyyn.

Lue myös

Suhtautumisessa korvaushoitoon, ylläpitohoitoon ja haittojen vähentämistoimiin konsensuslausuma edustaa jonkin verran liberaalimpaa linjaa kuin mihin Suomessa on totuttu. Sen mukaan opioidiriippuvaisten pitäisi päästä korvaushoitoon nykyistä helpommin ja myös ylläpitohoitoa pitäisi harkita, jos potilas ei pysty irrottautumaan riippuvuudesta pitkässäkään korvaushoidossa. Korvaushoidossa tehokkaiksi on todettu metadoni, buprenorfiini ja levasetyylimetadoli (LAAM). Buprenorfiini on periaatteessa turvallisempi kuin metadoni, mutta ongelmana on väärinkäytön mahdollisuus. Tulevaisuudessa saattaa olla käytettävissä valmiste, jossa buprenorfiiniin on yhdistetty naloksoni, ja silloin väärinkäyttö on vaikeampaa.

Kokous asettui kannattamaan neulojenvaihto-ohjelmia ja muita toimia, joilla pyritään vähentämään infektioiden leviämistä huumeiden käyttäjien keskuudessa. Haittojen vähentämisen näkökulma ei paneelin mielestä ole vastakkainen rajoittavalle huumepolitiikalle. Pikemminkin haittojen vähentämiseen tähtäävä toiminta tukee pyrkimystä huumeiden käytön rajoittamiseen, koska siinä haetaan huumeiden käyttäjiin kontakteja, joiden avulla heitä saadaan ehkä hakeutumaan hoitoon.

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Asiakkaat, potilaat ja pelisäännöt

Hämmentyneenä olen seurannut presidentti Trumpin koronan hoitotoimia, kirjoittaa Minna Kaarisalo.

Ajassa
Korona vaikutti lasten rokotuksiin

Pikkulasten rokotuksia annettiin keväällä vähemmän kuin viime vuonna.

Tieteessä
Vaihdevuosioireiden erotusdiagnostiikka

Tärkeimmät erotusdiagnostiikassa huomioitavat sairaudet ovat uniapnea ja kilpirauhasen toimintahäiriö.

Ajassa
Vastalääke ry aikoo laajentaa uusille paikkakunnille

Yhdistys on saanut 61 000 euron apurahan.

Tieteessä
Alzheimerin taudin ja työuupumuksen välillä yhteys?

Sairauksien taustalta löytyi osin samoja geenejä.