1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Lääkäriliitto: Tulevan hallituksen vahvistettava perusterveydenhuoltoa
Ajan­kohtai­sta

Lääkäriliitto: Tulevan hallituksen vahvistettava perusterveydenhuoltoa

Hallituksen olisi aloitettava samaan aikaan kaksi erillistä hanketta: perusterveydenhuollon elvyttäminen hoitotakuulla ja siitä riippumattoman sote-rakenteiden uudistaminen.

Lääkäriliitto: Tulevan hallituksen vahvistettava perusterveydenhuoltoa Kuva 1 / 1

Lääkäriliitto nostaa hallitusneuvotteluihin viisi keskeistä uudistettavaa asiaa.

1. Julkisten lääkäripalveluiden saatavuutta tulee parantaa kiristämällä hoitotakuusäännöksiä. Perusterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle tulisi päästä viimeistään viidentenä arkipäivänä hoidontarpeen arvioimisesta. Nykyään kyseiset odotusajat lääkärin vastaanotolle kiireettömissä asioissa ovat kohtuuttoman pitkät ja vaihtelevat kuntien välillä ja kuntien sisällä. Liiton kannanoton mukaan muutos olisi kustannusneutraali erikoissairaanhoidosta säästyvien kustannusten vuoksi.

2. Päivystysjärjestelyt on turvattava myöntämällä poikkeuslupia pienemmille keskussairaaloille. Liiton mukaan erikoissairaanhoidon elektiivisten toimintojen liiallinen keskittäminen voi vaarantaa pienempien keskussairaaloiden päivystyksen järjestämisen, uhkaa huonontaa päivystystyön laatua ja pahimmillaan vaarantaa potilasturvallisuutta näissä yksiköissä. Erikoissairaanhoidon rakenneuudistukselle viime hallituskaudelle kaavaillut 350 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2020 loppuun mennessä ovat liiton mukaan epärealistisia, joten elektiivisen toiminnan muutos korkeintaan myöhentäisi tavoiteltuja säästöjä.

3. Laadukas saattohoito tulee turvata koko väestölle. Tällä hetkellä suomalaiset eivät ole asiassa yhdenvertaisessa asemassa. Saattohoitopalvelut tulee turvata lainsäädäntömuutoksella STM:n väliraportin mukaisesti. Lisähenkilökuntaa tarvitaan kotisairaaloihin, saattohoito-osastoille, poliklinikoille ja sairaaloihin. Palveluiden parantuminen vähentää osaltaan jonkin verran erikoissairaanhoidon tarvetta. 35 miljoonaa euroa vuodessa takaisi 100 uutta lääkäriä ja 500 uutta hoitajaa.

Lue myös

4. Liiton mukaan uskomushoitojen haittoja tulee vähentää. Uskomushoitojen tarjoaminen pitää kieltää lapsilta ja muita haavoittuvilta ryhmiltä, vakavasti sairailta ja raskaana olevilta. Viranomaisvalvontaa tulee tehostaa ja markkinoinnissa kieltää väittämät tehosta sairauksien hoidossa ja diagnosoinnissa. Viranomaisvalvonnan kustannukset ovat 100 000 euron luokkaa vuodessa.

5. Tutkimuksen ja koulutuksen rahoituksessa tulee painottaa lääketieteellistä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tämän päivän tutkimus on huomispäivän hyvää hoitoa, liitto toteaa. Lääketieteellisen tutkimuksen erityisvaltionosuus on pienentynyt parin vuosikymmenen aikana 91 miljoonasta eurosta tämän vuoden 21 miljoonaan euroon. Vähimmäistavoitteena on palauttaa rahoituksen taso ennalleen.

Lääkäriliiton kannanotto löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Kuva: Fotolia

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Uusia verkkouutisia on luvassa taas 29. heinäkuuta alkaen.

Tieteessä
Hoida oikein pistiäisallergiaa

Hoidon kulmakiviä ovat mahdollisen anafylaksian asianmukainen hoito sekä siedätyshoidon tarpeen arvio.

Maailmassa
Löylyä!

Sauna on Olli Savolalle paikka, jossa ihminen irtautuu materiasta.

Ajassa
Virheistä pitää puhua

Jani Monosen mielestä virheiden myöntäminen ja niistä oppiminen tulee helpommaksi, kun kokemus lisääntyy.

Ajassa
Väitöskirjapalkinto maailman yleisimmän maksasairauden tutkijalle

Panu ­Luukkosen ­väitöskirjan aineisto oli laadukas ja menetelmät innovatiivisia.

Ajassa
Vapaaehtoistyökin vaatii potilasvakuutuksen

Lääkäriliiton ryhmäpotilasvakuutus kattaa tietyin ehdoin myös pienimuotoisen vapaaehtoistyön.