1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Lääkärit saavat niukasti ravitsemuskoulutusta
Ajan­kohtai­sta 21/2019 vsk 74 s. 1333

Lääkärit saavat niukasti ravitsemuskoulutusta

Lääkärit eivät ehkä koe ravitsemusta omakseen, sanoo FISPEN-yhdistyksen puheen­johtaja Riitta Korpela.

Lääkärit saavat niukasti ravitsemuskoulutusta Kuva 1 / 1

Lääkärillä on vastuu myös potilaan ravitsemushoidosta, mutta lääkärikoulutuksessa käsitellään niukasti ravitsemusta, sanoo professori Riitta Korpela.

Korpela on pohjakoulutukseltaan ravitsemustieteilijä ja toimii tutkimusjohtajana Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Hän on myös puheenjohtaja kliinisen ravitsemuksen ja metabolian yhdistyksessä FISPENissä (The Finnish Society for Clinical Nutrition and Metabolism), joka on eurooppalaisen ESPENin alajärjestö. ESPENiin kuuluu 59 kansallista järjestöä ja yli 3 500 jäsentä.

– Monessa muussa maassa lääkäreillä on enemmän ravitsemusvastuuta, mutta koska Suomessa on korkeakoulutetut ravitsemusterapeutit, lääkärit eivät ehkä koe ravitsemusta omakseen.

Vapaaehtoistoimin pyörivällä FISPENillä on noin sata jäsentä, pääosin lääkäreitä ja laillistettuja ravitsemusterapeutteja. Jäseneksi voivat liittyä terveydenhuollon ammattilaiset ja henkilöt, joilla on ylempi korkeakoulututkinto ravitsemustieteestä, fysiologiasta tai biotieteistä.

FISPENin tavoitteena on edistää tutkittuun tietoon perustuvaa kliinisen ravitsemuksen, ravitsemushoidon ja aineenvaihdunnan tietämystä ja toimintatapoja terveydenhuollossa, sairaanhoidossa ja hoivakodeissa. Yhdistys myös jakaa apurahoja ESPENin koulutuksiin ja kongresseihin sekä järjestää koulutuksia ja seminaareja. Koulutuskokonaisuus on suunnattu nimenomaan lääkäreille ja muille terveydenhuoltoalan ammattilaisille.

Työkaluja lääkäreille

Lue myös

Espen julkaisee ja päivittää jatkuvasti ravitsemussuosituksia kliiniseen ravitsemushoitoon, kertoo Korpela. Uusimmat ravitsemussuositukset on tehty hepatologiasta, tehohoidosta, geriatriasta, pediatriasta ja neurologiasta.

ESPEN julkaisee suosituksia verkkosivuillaan ja Clinical Nutrition -lehdessä. Suosituksista ollaan tekemässä lyhennelmiä ja FISPEN on lupautunut kääntämään osan niistä suomeksi, kertoo Korpela.

– Hartaasti toivoisin, että lääkärit löytäisivät nämä suositukset. Ne ovat hyödyllinen työkalu moniammatilliseen yhteistyöhön potilaan ravitsemuksen suunnittelussa.

Kirjoittajat
Tiiamari Pennanen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Uusia verkkouutisia on luvassa taas 29. heinäkuuta alkaen.

Tieteessä
Hoida oikein pistiäisallergiaa

Hoidon kulmakiviä ovat mahdollisen anafylaksian asianmukainen hoito sekä siedätyshoidon tarpeen arvio.

Maailmassa
Löylyä!

Sauna on Olli Savolalle paikka, jossa ihminen irtautuu materiasta.

Ajassa
Virheistä pitää puhua

Jani Monosen mielestä virheiden myöntäminen ja niistä oppiminen tulee helpommaksi, kun kokemus lisääntyy.

Ajassa
Väitöskirjapalkinto maailman yleisimmän maksasairauden tutkijalle

Panu ­Luukkosen ­väitöskirjan aineisto oli laadukas ja menetelmät innovatiivisia.

Ajassa
Vapaaehtoistyökin vaatii potilasvakuutuksen

Lääkäriliiton ryhmäpotilasvakuutus kattaa tietyin ehdoin myös pienimuotoisen vapaaehtoistyön.