1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Laaturaportointi paljasti eroja hoitokäytännöissä
Ajan­kohtai­sta 6/2019 vsk 74 s. 298 - 299

Laaturaportointi paljasti eroja hoitokäytännöissä

Prediabeetikoiden määrät vaihtelevat kunnittain Siun sotessa.

Laaturaportointi paljasti eroja hoitokäytännöissä Kuva 1 / 2
   

Siun sote on ottanut käyttöön uuden laaturaportointityökalun.

Perusterveydenhuollon lääkärit ja hoitajat pystyvät nyt seuraamaan entistä helpommin pitkäaikaissairaiden potilaiden hoidon tuloksia ja eroja terveysasemien hoitokäytännöissä.

Ensimmäisenä käyttöön tuli diabetesraportointi, seuraavana ovat tulossa sydän- ja verisuonitaudit.

Siun soten ja ohjelmistoyhtiö Prodacapon yhteistyössä rakentamaan laaturaportointijärjestelmään poimitaan dataa suoraan potilastietojärjestelmästä.

Työkalu näyttää esimerkiksi ikäryhmittäin ja sukupuolittain diabetesta sairastavien hoitotasot visuaalisena raporttina.

Se kertoo myös, paljonko Pohjois-Karjalassa on diagnosoituja diabeetikoita ja sepelvaltimotautipotilaita.

– Näemme, kuinka iso osa tyypin 2 diabeetikoista ei käy kontrolleissa tai moniko diabeetikko tupakoi, kertoo Outokummun, Juuan ja Polvijärven terveysasemien ylilääkäri Hilkka Tirkkonen.

Pohjois-Karjalan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteinen potilastietojärjestelmä Mediatri on tuottanut hoitotasapainoraportteja ennenkin.

Tirkkonen kuitenkin sanoo, että sen diabetesraportointi koetaan aikaa vieväksi.

– Suomessa kirjataan paljon sairauskertomuksiin, mutta tiedon ulossaanti on vaikeaa. Meillä on nyt tähän väline.

Käyntimäärä ei takaa laatua

Vaikka Siun sotessa on kehitetty yhtenäistä toimintatapaa diabeetikoiden hoitoon, laaturaportointi paljastaa eroja kuntien välillä.

– Prediabeetikoiden määrässä on hurjia eroja. Hiukan alle 7 000 asukkaan Outokummussa löytyy prediabetesdiagnoosi yli 830 hengeltä. Vastaavasti Nurmeksessa, jossa väkeä on vajaat 8 000, diagnosoituja prediabeetikoita on kirjattu vain 58, Tirkkonen vertaa.

Asiaa voivat selittää terveyskeskusten toimintamallien erot.

Uudessa raportoinnissa voidaan katsoa myös, kuinka usein HbA1c otetaan ja korreloiko ottotiheys hoitotasapainoon.

– Meillä on kuntia, joissa mitataan paljon, mutta hoitotasapaino on huono. Vastaavasti on kuntia, joissa mitataan alle kaksi kertaa vuodessa ja hoitotasapainot ovat hyvät.

Lääkäri näkee työnsä tuloksen

Tieto auttaa päättämään, mihin resursseja kohdennetaan. Tavoitteena ovat yhdenmukaiset, laadukkaat palvelut koko alueella.

Laaturaportointi tukee toiminnan kehittämistä.

Kun tiedossa on, millaisia laatuindikaattoreita potilastietojärjestelmästä pystytään tuottamaan, laatutieto tulee näkyväksi.

– Ammattilaisenkin on tärkeää tietää työnsä lopputulos, Itä-Suomen yliopiston professori Tiina Laatikainen sanoo.

Kansallisesti on menossa THL:n vetämä laaturekisterihanke, jossa tehdään työtä kuuden tautikohtaisen pilottirekisterin kanssa. Yksi niistä on diabetes.

– Siinä kehittämistyössä olemme mukana hyödyntämällä Siun soten aineistojen tarkastelusta kertynyttä kokemusta ja tarjoamalla Siun sotesta pilottiaineiston kansallisen hankkeen käyttöön.

Etäisyys ei vaikuta hoitotasapainoon

Siun sotessa on selvitetty paikkatietoa ja sote-rekisteritietoa yhdistämällä hoidon toteutumista.

Lue myös

Yksi tavoite oli tutkia, vaikuttaako palvelujen saavutettavuus pitkäaikaissairaan hoidon laatuun.

– Potilaan asuinpaikan etäisyys terveysasemasta ei näyttäisi vaikuttavan siihen, kuinka hyvässä hoitotasapainossa esimerkiksi diabeetikko on, professori Tiina Laatikainen kertoo.

Toisaalta potilaiden hoitotasapainot vaihtelevat alueittain.

– Syynä eivät ole etäisyydet hoitoyksikköön vaan terveydenhuollon prosessien erilaisuus, Laatikainen selventää.

Siun sote on mukana Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa IMPRO-hankkeessa, joka tuottaa tietoa palveluiden rakenteesta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta sote-uudistuksen tueksi.

– Meillä on tähän asti ollut liian vähän tietoa perusterveydenhuollon toimintaprosesseista, laadusta, saatavuudesta ja saavutettavuudesta.

Tarkoituksena on kehittää rekisteritietojen hyödynnettävyyttä sote-palvelujen suunnittelussa ja arvioinnissa.

– IMPRO-hankkeessa pyritään myös rakentamaan koko maan kattava sosiaali- ja terveysalan paikkatietokanta, kertoo Oulun yliopiston maantieteen emeritusprofessori Jarmo Rusanen.

Kirjoittajat
Heli Väyrynen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Psykoosi pääsi laaturekisterihankkeen pilotiksi

THL:n kansallisen laaturekisterihankkeen pilottia koordinoi psykiatri Jukka Kärkkäinen.

Ajassa
Satapsykiatria aloittaa lääkäreiden verkkokoulutuksen

Satapsykiatrian akatemia tuottaa verkkokoulutuksia psykiatrian alalta Satapsykiatrian ja Satakunnan alueen lääkäreiden tarpeisiin.

Tieteessä
Tiatsidit suojaavat Alzheimerin tautia sairastavia murtumilta

Murtumien riski väheni vain yli kolme vuotta jatkuneessa käytössä, selviää tutkimuksesta.

Ajassa
Uusi suositus yhtenäistää aivoverenkiertohäiriötä sairastavan toimintakyvyn arviointia

Suosituksen julkaisi kansallinen Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin asiantuntijaverkosto TOIMIA, jossa on mukana noin 60 organisaatiota.

Ajassa
Prep-hoidolla ehkäistään HIV-tartuntoja

Hoito on tarkoitettu ihmisille, joilla on suuri riski saada HIV-tartunta.

Ajassa
Näin puolueet haluavat jatkaa sotea

Viiden järjestäjän mallilla ei ole vieläkään suosiota.