• Juha-Pekka Honkanen

Länsi-Pohjan päivystys yhä auki

Ulkoistus säilyttää työehdot vuoteen 2020, mutta päivystysvelvollisuus loppuu kesäkuun alussa.

Länsi-Pohjan päivystys yhä auki Kuva 1 / 1

Länsi-Pohjan keskussairaalan ulkoistus Kemissä etenee suurissa aikataulupaineissa. Liikkeenluovutuksen Mehiläisen ja Meri-Lapin kuntien yhteisyritykselle pitäisi tapahtua kesäkuun alussa, vaikka lukuisat asiat ovat auki.

Ulkoistukselta puuttuu jopa päätös lainmukaisuudesta.

“Yhteisyrityksessä lääkäreitä ei voi velvoittaa päivystämään, sillä he ovat työsuhteessa.”

Laura Lindholm

Mehiläisen kilpailijan Pihlajalinnan mukaan hankinnasta olisi tullut tehdä EU-tason hankintailmoitus. Valitus Markkinaoikeuteen lähti helmikuussa.

Ylituomari Kimmo Mikkolan mukaan käsittelyajat ovat keskimäärin noin puoli vuotta.

– Uskon, että päätös syntyy ennen kesälomia, Mikkola sanoo, muttei lupaa päätöstä ennen kesäkuuta.

Mehiläisen mukaan yhteisyritys ei jää odottamaan Markkinaoikeuden päätöstä.

– Meillä on kuntien ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kanssa väliaikainen sopimus, jonka nojalla voimme aloittaa toiminnan Markkinaoikeuteen jätetystä valituksesta huolimatta, sanoo ulkoistuksista vastaava liiketoimintajohtaja Lasse Männistö.

Talokohtainen työehtosopimus

Myös neuvottelut lääkärien työehtosopimuksesta ovat kesken.

Yhteisyritykseen siirrytään vanhoina työntekijöinä. Työehdot noudattavat lääkärisopimusta voimassaoloajan huhtikuuhun 2020.

Yhdellä poikkeuksella.

– Päivystysvelvollisuus koskee vain viranhaltijoita. Yhteisyrityksessä lääkäreitä ei voi velvoittaa päivystämään, sillä he ovat työsuhteessa. Päivystyksestä on sovittava ennen kesäkuuta, sanoo Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm.

Tavoitteena on talokohtainen työehtosopimus.

– Suuri osa lääkäreistä on työskennellyt virkasuhteessa koko uransa. Yksityisellä puolella työehtosopimusta ei ole, joten työehdoista neuvotteleminen on uusi asia. Haluamme asiat kuntoon talokohtaisella työehtosopimuksella. Silloin niistä ei tarvitse neuvotella joka lääkärin kanssa erikseen, Lindholm sanoo.

Jos sopimusta ei synny, perälauta löytyy lain minimistä: vuosilomien pisin loma on viisi viikkoa lääkärisopimuksen kahdeksan sijaan. Vuosilomain mukaan lomarahaa ei makseta lainkaan. Työehtosopimuksessa se on likimain puolet kuukausipalkasta.

Lindholm pitää mahdottomana, että paikallisesti sovittaisiin vain päivystyksestä. Sopimuksen tulee kattaa myös muut yleiset työehdot. Lääkäreitä ei voi velvoittaa jatkuviin ylitöihin.

Länsi-Pohjan kesätyöntekijöitä ja muita toukokuun jälkeen aloittavia Lindholm kehottaa ottamaan yhteyttä liittoon ennen työehdoista sopimista.

Työehtosopimus halutaan

Alueen luottamusmiehet ovat jo huolissaan työrauhasta.

Erikoislääkärien luottamusmies Pia Vittaniemi odottaa, että vanhoilla ja 1.6. jälkeen palkattavilla lääkäreillä on yhtenäiset työehdot, jolloin ne eivät aiheuta ristiriitoja ja lääkärien eriarvoistumista.

Perusterveydenhuollon luottamusmies Jukka Ronkainen Tornion terveyskeskuksesta sanoo, että Meri-Lapissa on mahdollista päästä erinomaiseen lopputulokseen, kun sairaala- ja terveyskeskuslääkärit työskentelevät samassa organisaatiossa. Luottamusmiehen näkökulmasta se edellyttää kattavaa työehtosopimusta.

– Työehtosopimuksella ostetaan työrauha. Lääkärien on vaikea laskea, miten tuntipalkalla kompensoidaan työsopimuksen yksityiskohtia, eikä siihen ole totuttu. Meillä tehdään töitä vajaamiehityksellä jo nyt, joten kyllä porukan pitäisi uskaltaa tulla tänne töihin.

Perusterveydenhuollon varaluottamusmies Tero Heikkinen Kemin terveyskeskuksesta sanoo, että epäselvä tilanne vaikeuttaa rekrytointia jo nyt. Hänen mukaansa jokaisen lääkärin itse neuvottelemat sopimukset olisivat työnjohdollinen katastrofi.

– Lääkärikunnan ei ole oikeastaan koskaan tarvinnut miettiä, että meillä tosiaan on liiton neuvottelema virkaehtosopimus eikä näistä asioista ole tarvinnut murehtia. Jos jokaisen edut riippuvat neuvottelutaidoista, on vääjäämätöntä, että ne aiheuttavat ennen pitkää ristiriitoja.

Integraatio jäänyt ulkoistuksen varjoon

Meri-Lapissa on lähes 20 vuotta selvitetty integraatiota, jossa häivytettäisiin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon raja-aidat.

Yhteisyrityksen lääketieteellisen johtajan, Länsi-Pohjan johtajaylilääkärin tehtävän jättävän Paavo Uusimaan mukaan ulkoistuksen myötä tämä vihdoin toteutuu. Länsi-Pohjaan syntyy tilaaja-tuottajamallin mukainen organisaatio. Tilaaja on sairaanhoitopiiri, tuottaja kuntien ja Mehiläisen omistama yhteisyritys.

– Integraation toteutuminen on valitettavasti jäänyt ulkoistuksen saaman huomion varjoon. Ulkoistaminen tuli hankkeeseen mukaan vasta aivan loppuvaiheessa, Uusimaa sanoo.

Jo lähitulevaisuudessa Meri-Lapin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lääkärit ovat Uusimaan mukaan samassa palveluketjussa.

Tulevassa työnjaossa psykiatria jää sairaanhoitopiirin tehtäväksi eikä sote-ulkoistukseen kuulu sosiaalipalveluita.

Lisää aiheesta

YLE: Vaasan keskussairaala ei saa laajaa päivystystä
Lindén puoltaa Vaasaa
Lindén puoltaa voimakkaasti Vaasaa

Kirjoittajat
Juha-Pekka Honkanen

Lisää aiheesta

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Infektiotorjuntasuosituksiin sitoutumisessa on parantamisen varaa

Aseptisen toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin Helsingin ylipistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

Ajassa
Apulaisoikeuskansleri: Kotisairaanhoito toteutettava lääkärin määräysten mukaan

Kantelijan isän kotisairaanhoito ei ollut toteutunut kaikilta osin lääkärin määräämällä tavalla, toteaa apulaisoikeuskansleri.

Tieteessä
Infektiotorjuntasuosituksiin sitoutumisessa on parantamisen varaa

Aseptisen toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin Helsingin ylipistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

Ajassa
Infektiosairauksien hoito päättyy Auroran sairaalassa Helsingissä

Infektiosairauksien hoito muuttaa osaksi Meilahden Kolmiosairaalan poliklinikkaa.

Ajassa
Pakolliset turvaominaisuudet tulevat reseptilääkkeiden pakkauksiin

Turvaominaisuuksien tulee olla pakkauksissa helmikuussa 2019.

Tieteessä
Nenän sivuonteloleikkausten määrässä suuria alueellisia eroja

leikkausten määrä oli korkeampi niissä sairaanhoitopiireissä, joissa oli parempi pääsy lääkäripalveluihin.

Ajassa
Tartuntatautilakia halutaan selkiyttää

Hoitohenkilöstön rokotuksia koskevia kohtia on tulkittu monin eri tavoin.

Ajassa
Kelan psykoterapiakilpailutus poiki valituksen markkinaoikeuteen

Moni kokenut psykoterapeutti putosi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksessa.