1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Lobbaa meitä, lääkäri!
Ajan­kohtai­sta 3/2019 vsk 74 s. 88 - 91

Lobbaa meitä, lääkäri!

Poliitikot eivät ­välttämättä tiedä kaikkia päätöstensä seurauksia, jos niistä ei kerrota heille. Neljä kunnallispoliitikkoa kertoo, miksi he toivovat lääkäreiltä nykyistä enemmän yhteydenottoja.

Lobbaa meitä, lääkäri! Kuva 1 / 4
       

Johanna Nuorteva, Helsinki (vihr):

"Kokemukseni on, että lääkäreiltä puuttuu uskallusta vaikuttaa omiin asioihinsa tai nostaa ongelmistaan äläkkää.

Työntekijät ovat vähän yhteydessä meihin päättäjiin.

Nelli Nurminen

Harvalla meistä kunnallispoliitikoista on suoraa kytköstä terveydenhuoltoon. Toisaalta olemme tottuneet siihen, että muilla aloilla palautetta tulee paljon enemmän.

Kasvatuksen ja koulutuksen suomenkielisen jaoston jäsenenä saatan saada kymmeniä sähköposteja ennen jonkin asian käsittelyä. Ennen HYKS-lautakunnan kokousta yhteydenottoja ei juuri tule, ja sama koski myös HUS:n hallitusta, jossa olin aiemmin varajäsenenä.

Aika moni poliitikko tekee tästä oletuksen, että asiat ovat varmaankin kunnossa ja esitykset keskusteltu ja valmisteltu hyvin, kun kukaan ei ota meihin yhteyttä. Sitten jälkikäteen saammekin ehkä kuulla, että työntekijät ovat vastustaneet päätöstä.

Toivon, että lääkärit ottaisivat nykyistä rohkeammin yhteyttä meihin poliitikkoihin. Lääkäriliiton paikallisosastot voisivat koota verkkosivuilleen valtuutettujen yhteystietoja, jotta jokaisen ei tarvitsisi googlata niitä erikseen.

Lääkärikunnassa on perinteisesti ollut vahva kollegiaalisuus. Samalla se ehkä hillitsee ja hiljentää ongelmien esiin nostamista, jos sellaisia on.

Erityisopettaja

Varavaltuutettu Helsingin kaupunginvaltuustossa, kasvatuksen ja koulutuksen suomenkielisen jaoston jäsen

HYKS-lautakunnan jäsen

" Lääkäriä en ole tavannut kuin potilaana

Heikki Tamminen, Salo (ps):

"Lobbauksella on ikävä kaiku nykysuomessa, mutta eiväthän poliitikot voi olla kaikkien alojen asiantuntijoita. Mielellään kuulisin niiden henkilöiden näkemyksiä, joita päätökset käytännössä koskevat.

Olen ollut reilut seitsemän vuotta eduskunnassa töissä, mutta lääkäriä en ole tavannut muuten kuin potilaana. Ehkä lääkäreillä on tässä tietty eettinen koodi taustalla: asiat otetaan mukisematta vastaan, niin kuin ne annetaan.

Olin viime kaudella Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksessa ja nyt istun valtuustossa. Näin maallikkona päätöksenteko koskee lähinnä taloudellisia asioita. Päätökset kuitenkin vaikuttavat esimerkiksi lääkärien työhön ja terveydenhuollon toimintakykyyn. Siitä kuulisin mielelläni enemmän.

Jos haluaa vaikuttaa sairaanhoitopiirin päätöksiin, kannattaa ottaa suoraan yhteyttä meihin valtuutettuihin. Jos joku massapostittaa laajalla jakelulla, viestit jäävät helposti muiden postien sekaan. Mutta kun joku ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä, se herättää mielenkiinnon.

Henkilökohtaisia yhteydenottoja saan eniten ikääntyneemmältä väestöltä, sosiaalisen median kautta myös nuoremmilta. Meidän äänestäjillemme ykkösaiheita ovat sellaiset, jotka sotivat oikeudenmukaisuutta vastaan. Sellaiset aiheet herättävät tunteita."

Tiedottaja ja valiokunta-asiantuntija, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Salon kaupunginvaltuutettu, valtuuston kolmas varapuheenjohtaja

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen

"Lääkärit eivät halua leimautua hankaliksi

Nelli Nurminen, Helsinki (sd):

"Olen HYKS-lautakunnan jäsen ja aiemmin toimin Helsingin sote-lautakunnan varajäsenenä. Ainakin näissä yhteyksissä työntekijät ovat olleet aika vähän yhteydessä meihin päättäjiin.

Lääkärit ehkä ajattelevat, että he eivät halua leimautua hankaliksi työpaikalla. Poliittista puolta ei nähdä erillisenä operatiivisesta ketjusta.

Itse lähdin aikoinaan politiikkaan, koska haluan osallistua ja olla mukana tekemässä maailmasta parempaa paikkaa. Olen mieluummin tekijä kuin puhuja.

Valitettavasti ainakin HYKS-lautakunta tuntuu melko seremonialliselta elimeltä. Toiminnan luonne ei ole sellaista, että siellä olisi kovin paljon tilaa kyseenalaistamiselle.

HUS on iso organisaatio, ja kentän ja poliitikkojen välissä on aika monta porrasta. Se on kuin rikkinäinen puhelin, josta ei kuulu läpi kovinkaan paljon.

Mielestäni HUS-organisaation rakennetta voisi yksinkertaistaa ja johtamista ja komentoketjua uudistaa. Antaisin lähiesihenkilöille enemmän valtaa, jotta ihmiset, jotka asioista oikeasti tietävät, voisivat tehdä niihin liittyviä päätöksiä.

Oma haaveeni on, että isot julkiset sairaalaorganisaatiot olisivat kivoja työpaikkoja ja niissä olisi puitteet tehdä töitä hyvin. Tähän pyrin itse aktiivisesti vaikuttamaan."

Kirurgiaan erikoistuva lääkäri, Eksote

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen valtuuskunnan jäsen

HYKS-lautakunnan jäsen

"Näen lobbauksen positiivisena verkostoitumisena

Merja Kokkala, Valkeakoski (kok):

Lue myös

"Olen ollut keväästä 2016 mukana kuntapolitiikassa. Olin jo pitemmän aikaa katsellut maailmaa sillä silmällä, että olisin mielelläni mukana päättämässä yhteisistä asioista.

Olen psykiatrian erikoislääkäri ja toimin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston jäsenenä. Yhteydenottoja tulee lääkäreiltä jonkin verran. Lähinnä se on keskustelua ja pohdintaa, tsemppausta kussakin asiassa. Lääkärit haluavat tukea suunnitelmilleen.

Lääkärit miettivät paljon oman työsuhteensa ehtoja: mitä tulevat sote-muutokset tarkoittavat juuri minulle. Lääkäriliiton roolia tulisi edelleen vahvistaa edunvalvojana. En usko, että pärjäisimme paikallisella sopimisella ainakaan julkisella puolella.

Usein lääkärien yhteydenotot koskevat johtamista. Parhaiten toimivissa työyhteisöissä johtaminen on avointa, johdonmukaista ja läpinäkyvää. Työntekijöiden osaamispotentiaalin huomioiminen ja lääkärien osallistaminen yhteiseen kehittämiseen lisää työn kiinnostavuutta ja työpaikan vetovoimaa.

Myös tasa-arvokysymykset puhuttavat, erityisesti johtajavalinnoissa. Meihin valtuutettuihin saatetaan ottaa yhteyttä, että tässä virkavalinnassa ei ole nyt kaikki mennyt oikein.

Ammattikunta on lähtökohtaisesti hyvin autonominen, kollegoita arvostetaan ja yhteisiä hoitolinjauksia noudatetaan. Tässä kehyksessä näen lobbauksen myös positiivisena verkostoitumisena."

Psykiatrian erikoislääkäri, Attendo Terveyspalvelut

Varavaltuutettu Valkeakosken kaupunginvaltuustossa, rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen

Kirjoittajat
Virpi Ekholm

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Psykoosi pääsi laaturekisterihankkeen pilotiksi

THL:n kansallisen laaturekisterihankkeen pilottia koordinoi psykiatri Jukka Kärkkäinen.

Ajassa
Satapsykiatria aloittaa lääkäreiden verkkokoulutuksen

Satapsykiatrian akatemia tuottaa verkkokoulutuksia psykiatrian alalta Satapsykiatrian ja Satakunnan alueen lääkäreiden tarpeisiin.

Tieteessä
Tiatsidit suojaavat Alzheimerin tautia sairastavia murtumilta

Murtumien riski väheni vain yli kolme vuotta jatkuneessa käytössä, selviää tutkimuksesta.

Ajassa
Uusi suositus yhtenäistää aivoverenkiertohäiriötä sairastavan toimintakyvyn arviointia

Suosituksen julkaisi kansallinen Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin asiantuntijaverkosto TOIMIA, jossa on mukana noin 60 organisaatiota.

Ajassa
Prep-hoidolla ehkäistään HIV-tartuntoja

Hoito on tarkoitettu ihmisille, joilla on suuri riski saada HIV-tartunta.

Ajassa
Näin puolueet haluavat jatkaa sotea

Viiden järjestäjän mallilla ei ole vieläkään suosiota.