Ajan­kohtai­sta 31/1995 vsk 50 s. 3343

Maamiinat kiellettävä

Joka kuukausi tuhansia ihmisiä vammautuu tai kuolee maamiinojen räjähdyksen seurauksena. Suurin osa miinojen uhreista on siviilejä, usein lapsia. Maaperään arvioidaan olevan kätkettynä kaikkiaan noin 100 miljoonaa miinaa ja joka vuosi niiden määrä kasvaa 2-3 miljoonalla.

SPR on julkaissut kirjasen "Maamiinat: on aika toimia". Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) on vaatinut henkilömiinojen täydellistä kieltämistä. Esitystä perustellaan sillä, että miinat aiheuttavat runsaasti inhimillisiä kärsimyksiä sekä taloudellisia menetyksiä ja ne voivat tuhota kokonaisten yhteisöjen elinmahdollisuudet laajoilla alueilla. EU:n parlamentti tukee Punaisen Ristin näkemystä ja kiirehtii kansallista lainsäädäntöä maamiinojen kieltämiseksi.

ICRC:n sairaaloissa työskentelevät kirurgit joutuvat vuosittain amputoimaan yli 10 000 potilasta, joista suurin osa on miinaan astuneita siviilejä. Lääkintähenkilöstön sel- viytyminen vuodesta toiseen kasvavasta amputointien määrästä on henkisesti raskasta, kun he voivat vain pyrkiä auttamaan uhreja, mutta eivät voi tehdä mitään mielettömälle miinojen kylvämiselle.

Lue myös

Miinaräjähdykset aiheuttavat vammoja joko suoraan paineen vaikutuksesta tai tunkemalla likaa, vaatteenkappaleita, metalli- tai muovisiruja kudokseen tai luuhun, mikä johtaa usein vakaviin tulehduksiin. Räjähdys on yleensä vain alku uhrin kärsimyksille. Kuljetus ja hoitoon pääsy voivat kestää kauan, terveydenhuoltohenkilöstön taidot saattavat olla puutteelliset eikä kuntoutukseen varsinkaan kehitysmaissa ole edellytyksiä.

Miinakentät niittävät uhreja vielä pitkään sotien päättymisen jälkeenkin. Ne voivat sulkea pääsyn laajoille alueille jopa vuosikymmenten ajaksi. Seuduilla, joilla ihmiset ovat saaneet toimeentulonsa maasta, tämä pahentaa köyhyyttä ja nälänhätää.

SPR:stä saa maamiinoja koskevan kirjasen lisäksi myös aiheeseen liittyviä videoita, valokuvia ja julisteita. Lisäksi SPR on julkaissut kirjasen "Sokeuttavat aseet". Julkaisut ovat maksuttomia ja niitä voi tilata puhelinnumerosta (90) 12931. (MH)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030