1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Murroksen aikaan
Ajan­kohtai­sta 1-2/2019 vsk 74 s. 14 - 16

Murroksen aikaan

Lääkäriliiton hallituksen uusi puheenjohtaja Samuli Saarni on 45-vuotias lääketieteen ­moniottelija.

Murroksen aikaan Kuva 1 / 4
       

Terveydenhuollossa on käynnissä historiallisen suuri murros, sanoo Lääkäriliiton hallituksen uusi puheenjohtaja Samuli Saarni. Sote-uudistus tulee hänen mukaansa kirjoittamaan koko lääkärintyön toimintaympäristön uudelleen.

Psykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri, LT, FT, VTM, dosentti Samuli Saarni valittiin Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtajaksi joulukuun valtuuskunnan kokouksessa äänin 35–24.

”Terveydenhuollossa on käynnissä historiallisen suuri murros.”

Sote-uudistuksen valmisteluun käytettyjen vuosien aikana siihen on liitetty monenlaisia keskenään ristiriitaisiakin tavoitteita, joista kaikki eivät suinkaan liity terveydenhuollon parantamiseen ja kehittämiseen, kertoo Saarni. Siksi siitä on tullut vaikeasti ennustettava ja monimutkainen kokonaisuus. Tässä tarvitaan hänen mukaansa lääkärien ääntä kuuluviin. Lääkäreitä pitäisi kuulla nykyistä enemmän asiantuntijoina ja sanoa, mitkä ehdotetuista keinoista toimivat ja mitkä eivät – ja että terveydenhuolto pysyy uudistuksen keskiössä.

– Soteen on liittynyt paljon uhkakuvia, ja liiton pitää yrittää vaikuttaa siihen, että uudistus toteutuu terveydenhuollon kannalta hyvin.

Järjestelmän pitää tukea jaksamista

Saarni tulee liiton johtoon suuren terveysalan organisaation ulkopuolelta. Hän siirtyi viime syksynä OP-ryhmän johtotehtävistä itsenäiseksi terveydenhuollon konsultiksi ja työnohjaajaksi.

Vasta 45-vuotias Saarni on ehtinyt paljon: hän on terveydenhuollon ja psykiatrian erikoislääkäri sekä psykoterapeutti ja tehnyt kaksi väitöskirjaa. Terveydenhuollon etiikan ja sosiaalipsykiatrian dosentti on työskennellyt johtotehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella puolellakin.

Lääketieteen etiikka on Saarnin mielestä aina ajankohtaista.

– Lääkärin työssä tulee vastaan kaikenlaisia kysymyksiä, jotka eivät ratkea pelkästään lukemalla lisää lääketieteen oppikirjoja tai selaamalla Pubmedistä uusimpia artikkeleita.

Perinteisesti eettiset kysymykset liittyvät kuolemaan ja saattohoitoon. Lisäksi koko ajan tulee vastaan uusia kysymyksiä. Esimerkkinä hän mainitsee "jatkuvan ja ratkaisemattoman" kysymyksen terveydenhuollon priorisoinnista.

Hänestä on tärkeää, että eettiset ongelmat pyritään ratkaisemaan siten että lääkärit voivat kokea tekevänsä työnsä hyvin ja oikein. Se on tärkeää työssä jaksamisen ja viihtymisen kannalta.

– Jos jatkuvasti kokee joutuvansa tekemään asioita väärin tai oman arvomaailmansa vastaisesti, se on aika rasittavaa.

Kaikkien lääkärien liitto

Yhteiskunnassa on käynnissä työelämän murros. Työn ja muun elämän välinen suhde on pikkuhiljaa muuttumassa, kun arvostukset yhteiskunnassa muuttuvat, sanoo Saarni. Aihepiiri on työnohjaajana työskentelevälle Saarnille tuttu.

– Perinteisesti lääkäriyteen on kuulunut se, että tehdään ihan valtavan paljon töitä. Se ei ole välttämättä toiminut kovin hyvin enää pitkään aikaan.

Työn ja vapaa-ajan sekoittuminen sekä tulonlähteiden pirstaloituminen erilaisiin keikkatöihin tulevat enenevässä määrin koskettamaan myös lääkärikuntaa, sanoo Saarni. Tämän muutoksen mukana liiton tulee pysyä, jotta se pysyy relevanttina tulevillekin lääkäreille.

”Yhdessä saadaan enemmän aikaan kuin yksilöinä.”

On helpompi osata tarjota palveluja samanikäisille kollegoille, Saarni toteaa. Se ei kuitenkaan riitä, jotta liitto voi tarjota merkittäviä asioita myös uusille sukupolville, saada heidät mukaan lääkärien yhteisöön.

– Kollegiaalisuuden ydin on siinä, että tehdään ammattikuntamme asioita yhdessä. Silloin saadaan enemmän aikaan kuin yksilöinä.

Saarnille on tärkeää, että Lääkäriliitto on merkityksellinen yhteisö kaikille lääkäreille asemapaikasta tai työvuosista huolimatta. Lääkäreitä toimii jo nyt hyvin laajasti monella eri sektorilla yhteiskunnassa potilastyön lisäksi esimerkiksi tutkijoina, johtajina, virkamiehinä ja yrittäjinä, hän huomauttaa. Myös erikoisalat voivat keskenään olla hyvin eri maailmoista.

– Haluaisin ylläpitää sitä, että iso yhdistävä asia se on, että ollaan lääkäreitä.

Mitä sitten Saarni odottaa tulevalta puheenjohtajakaudeltaan?

– Että sote-uudistuksen valmisteluun tulee jokin selvyys ja päästään jo toteuttamaan sitä kunnolla. Sitä odottavat kyllä kaikki muutkin tässä maassa, ei tarvitse olla yksin siinä joukossa, hän naurahtaa.

Hän uskoo, että kun päästään valmistelusta tekemiseen, alkaa tapahtua mielenkiintoisia asioita.

"Loistava strategikko, älykäs ihminen"

Johannes Kallio

LL, työterveyteen erikoistuva lääkäri, Pohjola Sairaala, Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen:

"Olen työskennellyt Pohjola Sairaalassa samaan aikaan Samuli Saarnin kanssa. Olen ollut tyytyväinen siihen, että hän on ottanut kliinikoiden näkökulman huomioon. Saarni pohtii asioita monelta eri kantilta."

"Saarnilla on kokemusta niin julkisesta kuin yksityisestä terveydenhuollosta ja tutkintoja monelta alalta. Uskon, että hänellä on hyvä käsitys siitä, mihin terveydenhuollossa ollaan menossa.

Olen ensimmäistä kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa. Odotan, että liitto saisi puututtua lääketieteen opiskelijoiden sisäänottomääriin. Koulutuksen laadun parantamisessa on myös töitä. Erikoistuvien ansiotasoa pitäisi parantaa."

Lue myös

”Soteen on liittynyt ­paljon uhkakuvia.”

Marjo Parkkila-Harju

LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, Lääkäriliiton hallituksen väistyvä puheenjohtaja, Lääkäriliiton uuden valtuuskunnan puheenjohtaja:

"Hienoa, että saatiin Samuli liiton hommiin. Eettinen kokemus on liiton johdossa tärkeä asia ja siinä Samuli on ylivertainen.

Terveydenhuollon kenttä on murroksessa ja jo usean vuoden ajan on ollut epävarmuutta. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu viestiä jäsenistölle, miten liitto toimii heidän hyväkseen. Nyt kun alkamassa on luottamuksen teemavuosi, niin esiin nousee myös jäsenien luottamus liittoon.

Isoja muutoksia on tulossa, mutta minulla on täysi luottamus, että Samulin johdolla haasteet tullaan hanskaamaan."

Petri Virolainen

LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, sairaalajohtaja, TYKS:

"Lääkäriliitto saa Saarnista päämäärätietoisen puheenjohtajan. Hän on loistava strategikko ja älykäs ihminen.

Saarni on hyvin aikaansaava, muut eivät aina tahdo pysyä hänen vauhdissaan mukana. Tämä näkyy joskus kärsimättömyytenä."

Samuli Saarni

› 45-vuotias

› Terveydenhuollon etiikan ja sosiaalipsykiatrian dosentti, lääketieteen ja filosofian tohtori, valtiotieteen maisteri.

› Terveydenhuollon ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti.

› Työskentelee itsenäisenä terveydenhuollon konsulttina ja työnohjaajana.

› Aiemmin työskennellyt muun muassa OP-ryhmän terveys- ja hyvinvointiliiketoiminnan johtajana, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärinä, ylilääkärinä HUS psykiatrialla ja erikoistutkijana Kansanterveyslaitoksella. Toimii myös Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Kirjoittajat
Tiiamari Pennanen, Hertta Vierula

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Kannabiksen käyttö ei yleistynyt alaikäisillä

Sen sijaan yli 18-vuotiailla kannabiksen kokeilu ja käyttö lisääntyivät.

Ajassa
Suomessa määrätty e-resepti käy Kroatiassa

Palvelu laajenee myöhemmin myös muihin Euroopan maihin.

Ajassa
Pihlajalinna aloittaa yt-neuvottelut

Yhtiö tavoittelee 14 miljoonan vuosittaisia säästöjä.

Ajassa
Yli 2 300 hoitoa tehtiin luovutetuilla sukusoluilla

Yli 500 itsellistä naista ja naisparia sai viime vuonna hedelmöityshoitoja Suomessa.

Tieteessä
Rusto-hiushypoplasiaa sairastavien tarkka seuranta tarpeen oireista riippumatta

Seulonta on tarpeen muun muassa keuhkomuutosten ja syöpäriskin takia, osoittaa väitöstutkimus.

Ajassa
Käärmeenpurema tappaa 81 000–138 000 ihmistä joka vuosi

Käärmeen myrkky vaarantaa miljoonien ihmisten terveyden vuosittain.