• Minna Pihlava

Nuorten masennus väheni, kun he osallistuivat lyhytterapiaan koulussa

Espoon yläkoulujen kuraattoreita, psykologeja ja terveydenhoitajia koulutettiin antamaan oppilaille lyhytterapiaa HUS:n, Espoon ja THL:n yhteisessä kokeilussa.

Nuorten masennus väheni, kun he osallistuivat lyhytterapiaan koulussa Kuva 1 / 1

Koulujen opiskeluhuollon työntekijöiden antama lyhytterapia voi lievittää nuorten masennusta. Tämä ilmeni HUS:n, Espoon kaupungin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisessä kokeilussa.

Kaikkiaan 66 Espoon yläkouluissa työskentelevää koulukuraattoria, -psykologia ja -terveydenhoitajaa koulutettiin vuosina 2016–2017 antamaan oppilaille niin sanottua IPC-hoitoa. Hoito sisälsi kuusi tapaamiskertaa. Kyseessä on lyhennetty malli interpersoonallisesta terapiasta (IPT), joka on käytännönläheinen ja lyhytkestoinen terapiamalli masennuksen hoitoon.

Kokeilu tuotti hyviä tuloksia lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa.

Sekä työntekijät että nuoret itse arvioivat, että IPC-hoito tuotti nuorille kliinisesti merkittävän masennusoireiden vähentymisen. Vaikutus säilyi ja osin tehostui kolmen kuukauden ja kuuden kuukauden seurannassa. Kahdeksan prosenttia kaikista hoidetuista nuorista ohjattiin seurannassa lopulta erikoissairaanhoitoon. Hoidoissa ei todettu haittavaikutuksia tai merkittäviä turvallisuusriskejä.

Hankkeen yhteydessä tehty rekisteritutkimus puolestaan osoitti, että lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon avohoito on lisääntynyt lähes samassa suhteessa kuin vuodeosastohoito on laskenut vuosina 2006–2014 kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa.

Tutkimus oli osa valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa hallitusohjelman Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) ajatusten mukaisesti.

Kuva: Fotolia

Lisää aiheesta

En masse
Jäsenistö
in memoriam: Taisto Majapuro 11.5.1941–3.5.2018

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Markku Tervahauta: Hyvä ja turvallinen arki on kaiken keskiössä

THL:n tuleva pääjohtaja kertoo ajatuksiaan laitoksen kehittämisestä.

Tieteessä
Infektiotorjuntasuosituksiin sitoutumisessa on parantamisen varaa

Aseptisen toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin Helsingin ylipistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

Ajassa
Markku Tervahauta: Hyvä ja turvallinen arki on kaiken keskiössä

THL:n tuleva pääjohtaja kertoo ajatuksiaan laitoksen kehittämisestä.

Ajassa
Apulaisoikeuskansleri: Kotisairaanhoito toteutettava lääkärin määräysten mukaan

Kantelijan isän kotisairaanhoito ei ollut toteutunut kaikilta osin lääkärin määräämällä tavalla, toteaa apulaisoikeuskansleri.

Ajassa
Infektiosairauksien hoito päättyy Auroran sairaalassa Helsingissä

Infektiosairauksien hoito muuttaa osaksi Meilahden Kolmiosairaalan poliklinikkaa.

Ajassa
Pakolliset turvaominaisuudet tulevat reseptilääkkeiden pakkauksiin

Turvaominaisuuksien tulee olla pakkauksissa helmikuussa 2019.

Tieteessä
Nenän sivuonteloleikkausten määrässä suuria alueellisia eroja

leikkausten määrä oli korkeampi niissä sairaanhoitopiireissä, joissa oli parempi pääsy lääkäripalveluihin.

Ajassa
Tartuntatautilakia halutaan selkiyttää

Hoitohenkilöstön rokotuksia koskevia kohtia on tulkittu monin eri tavoin.