1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Onko teillä tilaa?
Ajan­kohtai­sta 21/2019 vsk 74 s. 1328 - 1329

Onko teillä tilaa?

Potilassiirrot välittävä ohjelmisto nopeuttaa työtä ja vähentää virheitä.

Onko teillä tilaa? Kuva 1 / 1

Kymmeniä puheluja.

Olkoon vaikka iäkäs potilas päivystyksessä. Lääkärin diagnosoima keuhkokuume on suoraviivainen hoitaa mutta vanhus liian huonokuntoinen lähetettäväksi yksin kotiin. Tarvitaan paikka terveyskeskuksen vuodeosastolta.

Hoitaja soittaa. Ja soittaa. Kunnes löytää. Toisessa päässä vuodeosastojen hoitajat ärsyyntyvät jatkuvista kyselyistä.

Lääkäreiden perustaman startupin myötä Pirkanmaalla on toimittu pari vuotta toisin.

Vapaat paikat kirjataan tietokoneelle. Potilaalleen paikkaa etsivä hoitaja näkee ne heti, ja kuittaa paikan. Tiedot potilaasta siirtyvät rakenteisesti. Tarvitaanko eristystä? Kuinka orientoitunut potilas on? Miten liikkuminen onnistuu?

Jos vaikka Tampereen paikat ovat täynnä, näkyvissä ovat vapaat paikat sovituilta varapaikkakunnilta.

Siirron ajaksi lähettäjän ja vastaanottajan välille aukeaa chat.

Vähemmän virheitä

Unitary Healthcaren toimitusjohtaja Taavi Saviauk kertoo idean syntyneen halusta vähentää siirtoihin kuluvaa hukka-aikaa ja -työtä. Väestön vanhetessa siirrot lisääntyvät, ja tutkimusten mukaan viiveet sekä odottelut lisäävät kuolleisuutta. Puhelimella toimiminen lisää myös virheitä.

Ensimmäinen pilotti aloitti Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja Tampereen kaupungilla vuoden 2016 lopulla. Käyttö on laajentunut lähes koko Pirkanmaalle. Reilu kuukausi sitten lähti liikkeelle pilotti Satakunnan sairaanhoitopiirissä.

Uoma-nimisen ohjelmiston käyttöalue laajenee jatkuvasti. Lähikuukausina mukaan tulee sairaaloiden sisäisiä siirtoja. Paikoin lääkärit käyttävät Uoma-ohjelmaa jo aamukierroillaan. Tavoite on pystyä hoitamaan Uoman välityksellä kaikki kiireettömät potilassiirrot.

– Aiomme tuottaa tietoa siirroista myös omaisille, jotta kyselyt sairaaloiden keskuksissa vähenevät, Saviauk kertoo.

Jos terveyskeskuksen vuodeosastolla on vaikka neurologiaan erikoistuva lääkäri suorittamassa terveyskeskuspalveluaan, tieto saatetaan Uomaan. Neurologisia potilaita on järkevää lähettää hänen yksikköönsä.

Yrittäminen on keino ratkaista ongelma

Lue myös

Saviauk uskoo lääkäriyden tuoneen Uomalle tavallisia ohjelmistoyhtiöitä paremmat lähtökohdat. Hän on tehnyt yleislääkärin töitä päivystyksissä ja toimii edelleen yleislääkärinä päivän viikossa. Taustalla on myös elektroniikan diplomi-insinöörin koulutus.

– Jos ottaa päähän tai joku on rikki ja tajuaa osaavansa korjata sen, yrittäjyys on lääkärille hyvä keino ratkaista ongelma, hän sanoo.

Pirkanmaan pilotissa noin 90 prosenttia käyttäjistä kertoi Uoman helpottaneen heidän työtään. Siirron järjestämiseen kulunut aika putosi 18 minuutista 10:een.

Entä suhde potilastietojärjestelmiin?

– Vastaavia ominaisuuksia niihin ei ole tietojemme mukaan tulossa. Aiomme toki integroida ne Uomaan potilaan perustietojen siirtämiseksi. Ensimmäiset valmistuvat juhannukseen mennessä, Saviauk kertoo.

Kirjoittajat
Pekka Nykänen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Apulaisoikeusasiamies puuttui HUS:n ohjeisiin

Selvittelyssä on HUS:n poliklinikka- ja hoitomaksujen huojentamista koskeva ohjeistus.

Ajassa
Leuproreliinin käsittelyvirheet syyniin

Euroopan lääkevirasto on saanut ilmoituksia depot-valmisteita koskevista käsittelyvirheistä.

Ajassa
Sairauspoissaolojen Käypä hoito julkistetaan elokuussa

Yksittäisten sairauksien aiheuttamiin työkyvyn menetyksiin ei oteta kantaa.

Liitossa
Lääkäriliitolta uusi tiedepoliittinen ohjelma

Ohjelman tavoite on tuoda esiin lääketieteelliseen tutkimukseen liittyviä ongelmia ja kehittämisehdotuksia.

Ajassa
Tyräkirurgialle valtakunnallinen laaturekisteri

Tyräkirurgia elää muutoskautta maailmanlaajuisesti.

Blogi
Parisuhdeaikaa

Päivystyksiä tai ei, parisuhteelle jää lääkäriperheen arjessa aivan liian vähän aikaa, kirjoittaa Terhi Savolainen.