1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Poikkeusluvat ja kansallinen lääkekehityskeskus jäävät seuraavan hallituksen käsiteltäviksi
Ajan­kohtai­sta

Poikkeusluvat ja kansallinen lääkekehityskeskus jäävät seuraavan hallituksen käsiteltäviksi

Toimitusministeristöllä ei ole enää niihin toimivaltaa.

Poikkeusluvat ja kansallinen lääkekehityskeskus jäävät seuraavan hallituksen käsiteltäviksi Kuva 1 / 1

Synnytysten, päivystyksen ja sote-rakennusinvestointien poikkeuslupia ei käsitellä tällä hetkellä.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus toimii tällä hetkellä toimitusministeristönä. Oikeuskanslerin kannan mukaan toimitusministeristön perhe- ja peruspalveluministeri ei voi tehdä päätöksiä sosiaali- ja terveydenhuollon poikkeusluvista, koska poikkeuslupiin sisältyy merkittävää yhteiskunnallisen tarkoituksenmukaisuuden harkintaa.

Lupahakemusten käsittelyä jatketaan vasta, kun uusi hallitus on nimitetty.

Sairaala tarvitsee synnytystoimintaan poikkeusluvan, jos synnytyksiä on vuodessa alle tuhat.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on voinut myöntää luvan ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen perusterveydenhuollossa, jos etäisyydet sitä edellyttävät. Muuten lähtökohta on, että päivystykset ovat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystyksiä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointeja koskevat rajoitukset perustuvat niin sanottuun rajoituslakiin. Lain mukaan STM voi myöntää poikkeusluvan yli viiden miljoonan euron rakennusinvestointiin, jos investointi on palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen. Hallitus rajoitti rakentamista väliaikaisesti, kun se pyrki estämään sote-palvelujen lukitsemista paikalleen isojen investointien avulla.

Selvityshenkilö ehdottaa lääkekehityskeskusta Turkuun

Myös kansallisen lääkekehityskeskuksen linjaukset jäävät seuraavan hallituksen tehtäviksi.

Selvityshenkilö Jyrki Liljeroos luovutti raportin asiasta tänään sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lue myös

Hän esittää keskukselle osakeyhtiömuotoa. Sijainniksi hän ehdottaa Turkua.

Lääkekehityskeskuksen perustamisen valmistelu jatkuu liiketoimintasuunnitelman laatimisella.

Uuden lääkekehityskeskuksen on määrä parantaa tutkimushavainnon kehityskaarta lääkeaihioksi. Kansainvälisessä vertailussa suomalaisissa yliopistoissa tehtyjen löydösten kaupallinen potentiaali jää usein hyödyntämättä.

Lääkekehityskeskuksen perustamista koskevat selvitykset ovat osa terveysalan kasvustrategian tiekartan toimeenpanoa.

Kuva: Panthermedia

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Työpaikat ja työajat muutoksessa

Jos virkapohjia vähennetään, kiire painaa päälle ja asioihin ei pystytä paneutumaan syvällisesti, kirjoittaa Kristiina Aalto.

Ajassa
Poikien HPV-rokotus etenee

Poikien rokottaminen voisi alkaa vuoden kuluttua.

Tieteessä
Lasten vaikeiden munuaissairauksien ennuste on parantunut

Aikuistuville potilaille on tärkeää laatia seurantasuunnitelma.

Ajassa
Keisarileikkausten vaikutukset lasten terveyteen luultua vähäisempiä

Tutkimuksessa seurattiin suunnittelemattomalla sektiolla syntyneiden lasten terveystietoja varhaislapsuudesta aina teini-ikään saakka.

Liitossa
Missä menee terveen ja sairaan raja?

Tutkimusprofessori Marjukka Mäkelä listasi Terveysfoorumissa ylidiagnostiikan syitä: potilaan huoli, lääkärin huoli potilaasta, vaikeus sietää epävarmuutta, vanhentuneet käytännöt, teknologian kehitys, ansainta­logiikka.

Ajassa
Terveyskylään tuli ammattilaisten portaali

– Sisältöä on mietitty kansallisesti muiden yliopistosairaaloiden kanssa, neurologian erikoislääkäri Laura Mäkitie kertoo.