1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Poikkeusluvat ja kansallinen lääkekehityskeskus jäävät seuraavan hallituksen käsiteltäviksi
Ajan­kohtai­sta

Poikkeusluvat ja kansallinen lääkekehityskeskus jäävät seuraavan hallituksen käsiteltäviksi

Toimitusministeristöllä ei ole enää niihin toimivaltaa.

Poikkeusluvat ja kansallinen lääkekehityskeskus jäävät seuraavan hallituksen käsiteltäviksi Kuva 1 / 1

Synnytysten, päivystyksen ja sote-rakennusinvestointien poikkeuslupia ei käsitellä tällä hetkellä.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus toimii tällä hetkellä toimitusministeristönä. Oikeuskanslerin kannan mukaan toimitusministeristön perhe- ja peruspalveluministeri ei voi tehdä päätöksiä sosiaali- ja terveydenhuollon poikkeusluvista, koska poikkeuslupiin sisältyy merkittävää yhteiskunnallisen tarkoituksenmukaisuuden harkintaa.

Lupahakemusten käsittelyä jatketaan vasta, kun uusi hallitus on nimitetty.

Sairaala tarvitsee synnytystoimintaan poikkeusluvan, jos synnytyksiä on vuodessa alle tuhat.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on voinut myöntää luvan ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen perusterveydenhuollossa, jos etäisyydet sitä edellyttävät. Muuten lähtökohta on, että päivystykset ovat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystyksiä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointeja koskevat rajoitukset perustuvat niin sanottuun rajoituslakiin. Lain mukaan STM voi myöntää poikkeusluvan yli viiden miljoonan euron rakennusinvestointiin, jos investointi on palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen. Hallitus rajoitti rakentamista väliaikaisesti, kun se pyrki estämään sote-palvelujen lukitsemista paikalleen isojen investointien avulla.

Selvityshenkilö ehdottaa lääkekehityskeskusta Turkuun

Myös kansallisen lääkekehityskeskuksen linjaukset jäävät seuraavan hallituksen tehtäviksi.

Selvityshenkilö Jyrki Liljeroos luovutti raportin asiasta tänään sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lue myös

Hän esittää keskukselle osakeyhtiömuotoa. Sijainniksi hän ehdottaa Turkua.

Lääkekehityskeskuksen perustamisen valmistelu jatkuu liiketoimintasuunnitelman laatimisella.

Uuden lääkekehityskeskuksen on määrä parantaa tutkimushavainnon kehityskaarta lääkeaihioksi. Kansainvälisessä vertailussa suomalaisissa yliopistoissa tehtyjen löydösten kaupallinen potentiaali jää usein hyödyntämättä.

Lääkekehityskeskuksen perustamista koskevat selvitykset ovat osa terveysalan kasvustrategian tiekartan toimeenpanoa.

Kuva: Panthermedia

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Millä ehdoilla terveyskeskukseen?

Hyvä maine, toimivat työjärjestelyt ja työn hallinta ovat Jesper Perälän mukaan tärkeitä.

Ajassa
Saattohoitokotien ahdinko

Turun Karinakoti joutuu sulkemaan ovet kesäkuun loppuun mennessä.

Ajassa
Virheistä pitää puhua

Jani Monosen mielestä virheiden myöntäminen ja niistä oppiminen tulee helpommaksi, kun kokemus lisääntyy.

Maailmassa
Löylyä!

Sauna on Olli Savolalle paikka, jossa ihminen irtautuu materiasta.

Liitossa
Paras palaute, suosituin kurssi ja hyvä puheenjohtajuus toivat kunnia­maininnat

Lääkäri 2019 -ohjelmaryhmä myönsi kunniamainintoja kolmesta kurssista.

Kolumni
Kehon häpeämättömyys

Hei tervetuloa joukkoon, on kiva olla nainen! kirjoittaa Sirpa Kähkönen.