• Minna Pihlava

Potilaan itsemääräämisoikeutta muuttavan lain käsittely siirtyy taas

Uuden asiakas- ja potilaslain oli määrä tulla voimaan vuonna 2020.

Potilaan itsemääräämisoikeutta muuttavan lain käsittely siirtyy taas Kuva 1 / 1

Itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskeva asiakas- ja potilaslaki ei ehdi eduskuntaan tällä hallituskaudella.

Myös mielenterveys- ja päihdelainsäädäntöön suunnitellut muutokset jäävät myöhempään valmisteluun.

Uuden asiakas- ja potilaslain oli määrä tulla voimaan vuonna 2020. Muistisairaat ovat suurin yksittäinen ryhmä, jota uusi laki koskisi. Uudistuksen tavoitteita ovat esimerkiksi rajoitustoimenpiteiden käytön vähentäminen sekä hoitohenkilöstön työturvallisuuden parantaminen.

Itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskevaa lainsäädäntöä on valmisteltu pitkään. Jo viime hallituskaudella ehdittiin antaa hallituksen esitys, mutta se raukesi eduskunnan vaihtuessa. Tällä hallituskaudella valmistelua jatkettiin entistä laajemmin alan asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Luonnos asiakas- ja potilaslaiksi oli lausunnolla syyskuun puoliväliin asti. Lausuntopalautteen perusteella luonnokseen tuli paljon muutostarpeita, joiden toteuttaminen vaatii työtä.

Kyseessä on monimutkainen kokonaisuus, jolla on vahva kytkös perustuslakiin, koska joskus henkilön itsensä tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta on suojattava itsemääräämisoikeutta rajoittamalla. Tällöin on kyse ihmisen perusoikeuksista ja niihin puuttumisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa asiakas- ja potilaslain valmistelua.

Lisää aiheesta

Potilaan itsemääräämisoikeuden ja lääkärin vastuun rajankäynti
Ministeri Saarikko: Itsemääräämisoikeuslainsäädännön uudistus loppuun tällä hallituskaudella
Rajoituksia säätelevä laki parantaa oikeusturvaa

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
THL:n pääjohtajaksi Markku Tervahauta

Valtioneuvosto nimitti tänään Markku Tervahaudan THL:n pääjohtajaksi kaudeksi 1.1.2019–31.12.2023.

Ajassa
Aamulehti: Tampereen yliopisto valittaa saamastaan syrjintätuomiosta

Nainen olisi ollut Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan valituksi tullutta miestä selvästi pätevämpi neurologian professoriksi.

Ajassa
THL:n pääjohtajaksi Markku Tervahauta

Valtioneuvosto nimitti tänään Markku Tervahaudan THL:n pääjohtajaksi kaudeksi 1.1.2019–31.12.2023.

Ajassa
YLE: Vaasan keskussairaala ei saa laajaa päivystystä

Sote-valiokunnan hallituspuolueilta ei tullut kannatusta Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen puolesta tehdylle esitykselle.

Ajassa
Työterveyslaitoksen kysely auttaa tunnistamaan työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä

Työterveyslaitos on julkaissut Työn ja terveyden oma-arviointipalvelun yrittäjille ja työntekijöille.

Tieteessä
Bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet lisäävät Alzheimer-potilaiden kuoleman riskiä

Merkittävien haittatapahtumien riski oli suurentunut heti näiden lääkkeiden käytön alusta.

Ajassa
Etenelle uusi kokoonpano

Valtioneuvosto on tänään tekemällään päätöksellä asettanut valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan kaudeksi 1.10.2018–30.9.2022.

Ajassa
STM aloittaa vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön valmistelun

Vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita on selvitetty viimeksi vuonna 2009.