• Hertta Vierula

Psyykenlääkkeiden päällekkäiskäyttö yleistä Alzheimer-potilailla

Jopa puolet Alzheimerin tautia sairastavista käyttää psyykenlääkettä, lähes joka viides useampaa yhtä aikaa.

Alzheimer-potilaat käyttävät psyykenlääkkeitä yleisemmin kuin vertailuhenkilöt. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa selvisi, että käyttö on yleisempää jo viisi vuotta ennen diagnoosia.

Neljän vuoden kuluttua diagnoosista noin joka viides Alzheimerin tautia sairastava käyttää vähintään kahta psyykenlääkettä samanaikaisesti. Yleisin yhdistelmä on masennuslääke ja lisäksi joko psykoosilääke tai bentsodiatsepiini (tai sen kaltainen lääke).

Jo yksittäisen psyykenlääkkeen käyttöön liittyy vakavien haittavaikutusten ja -tapahtumien riski. Tutkimus julkaistiin European Neuropsychopharmacology -lehdessä.

Lisää aiheesta

Bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet lisäävät Alzheimer-potilaiden kuoleman riskiä
Epilepsialääkkeet voivat lisätä aivoverenkiertohäiriön riskiä Alzheimerin tautia sairastavilla
Psyykenlääkkeiden päällekkäiskäyttö yleistä Alzheimerin tautia sairastavilla

Kirjoittajat
Hertta Vierula
hertta.vierula@laakarilehti.fi

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
THL:n pääjohtajaksi Markku Tervahauta

Valtioneuvosto nimitti tänään Markku Tervahaudan THL:n pääjohtajaksi kaudeksi 1.1.2019–31.12.2023.

Ajassa
Aamulehti: Tampereen yliopisto valittaa saamastaan syrjintätuomiosta

Nainen olisi ollut Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan valituksi tullutta miestä selvästi pätevämpi neurologian professoriksi.

Ajassa
THL:n pääjohtajaksi Markku Tervahauta

Valtioneuvosto nimitti tänään Markku Tervahaudan THL:n pääjohtajaksi kaudeksi 1.1.2019–31.12.2023.

Ajassa
YLE: Vaasan keskussairaala ei saa laajaa päivystystä

Sote-valiokunnan hallituspuolueilta ei tullut kannatusta Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen puolesta tehdylle esitykselle.

Ajassa
Työterveyslaitoksen kysely auttaa tunnistamaan työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä

Työterveyslaitos on julkaissut Työn ja terveyden oma-arviointipalvelun yrittäjille ja työntekijöille.

Tieteessä
Bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet lisäävät Alzheimer-potilaiden kuoleman riskiä

Merkittävien haittatapahtumien riski oli suurentunut heti näiden lääkkeiden käytön alusta.

Ajassa
Etenelle uusi kokoonpano

Valtioneuvosto on tänään tekemällään päätöksellä asettanut valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan kaudeksi 1.10.2018–30.9.2022.

Ajassa
STM aloittaa uskomushoitoja koskevan lainsäädännön valmistelun

Uskomushoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita on selvitetty viimeksi vuonna 2009.