• Hertta Vierula

Psyykenlääkkeiden päällekkäiskäyttö yleistä Alzheimer-potilailla

Jopa puolet Alzheimerin tautia sairastavista käyttää psyykenlääkettä, lähes joka viides useampaa yhtä aikaa.

Alzheimer-potilaat käyttävät psyykenlääkkeitä yleisemmin kuin vertailuhenkilöt. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa selvisi, että käyttö on yleisempää jo viisi vuotta ennen diagnoosia.

Neljän vuoden kuluttua diagnoosista noin joka viides Alzheimerin tautia sairastava käyttää vähintään kahta psyykenlääkettä samanaikaisesti. Yleisin yhdistelmä on masennuslääke ja lisäksi joko psykoosilääke tai bentsodiatsepiini (tai sen kaltainen lääke).

Jo yksittäisen psyykenlääkkeen käyttöön liittyy vakavien haittavaikutusten ja -tapahtumien riski. Tutkimus julkaistiin European Neuropsychopharmacology -lehdessä.

Lisää aiheesta

Alzheimer-potilaat käyttävät unilääkkeitä ja vahvoja kipulääkkeitä yleisesti päällekkäin
Bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet lisäävät Alzheimer-potilaiden kuoleman riskiä
Epilepsialääkkeet voivat lisätä aivoverenkiertohäiriön riskiä Alzheimerin tautia sairastavilla

Kirjoittajat
Hertta Vierula
hertta.vierula@laakarilehti.fi

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Vanhemmuustaito-ohjaus tuloksellisin keino lasten käytöshäiriöiden hoidossa

Uusi Käypä hoito –suositus korostaa psykososiaalisia keinoja käytöshäiriöiden hoidossa.

Ajassa
Kliiniset laaturekisterit tekevät toiminnan näkyväksi

Selkäkirurgian rekisteri on yksi ensimmäisistä käyttöönotetuista kliinisistä laaturekistereistä.

Ajassa
Vanhemmuustaito-ohjaus tuloksellisin keino lasten käytöshäiriöiden hoidossa

Uusi Käypä hoito –suositus korostaa psykososiaalisia keinoja käytöshäiriöiden hoidossa.

Ajassa
Palvelusetelikokeilut kirittäneet kunnallista ja yksityistä palveluntuotantoa

Valinnanvapaus ja palvelusetelikokeilut ovat saaneet positiivista palautetta asiakkailta ja myös kokeiluun lähteneiltä yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kommentti
Sanoilla on väliä

– On ironista, että ihmisoikeuskeskustelujen keskeisin termi pakenee määrittely-yrityksiä.

Ajassa
Lääkkeiden ympäristövaikutuksista kaivataan lisää tietoa

Suurin osa lääkepäästöistä tulee normaalin lääkkeiden käytön kautta, mikä tekee ongelmasta hankalan ratkaista.

Ajassa
Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon palvelut ovat kohentuneet

THL:n tutkimus toi esille eroja palvelujen järjestämisessä sekä maakuntien sisällä että niiden välillä.

Tieteessä
Laser tulee iholle – hoidot kehittyvät vauhdilla

Laser on elegantti työväline iho-ongelmissa.