Lehti 25: Ajan­kohtai­sta 25/1994 vsk 49 s. 2447

Ruotsin nuoret tarvitsevat psykiatrista hoitoa

Äsken valmistuneen selvityksen perusteella Ruotsissa lisääntyi viime vuoden aikana psykiatriseen hoitoon hakeutuvien lasten ja nuorten lukumäärä 30 prosentilla. Syiksi todetaan lisääntynyt työttömyys ja kouluterveydenhuollon vähennetty kapasiteetti. Vanhempien omat ongelmat korostuvat huonoina aikoina, eikä heiltä tunnu riittävän enää aikaa lasten ongelmien käsittelyyn. Myös sosiaa-lihuollon kapasiteettia on vähennetty, joten lapset ja nuoret voivat hakea apua enää vain psykiatrian vastaanotoilta ja sairaaloista. Sekä avohoidossa että sairaaloissa lisäys on ollut samankaltainen ja hoitokapasiteetti on äärimmilleen käytössä suurimmissa kaupungeissa, kuten Tukholmassa ja Göteborgissa.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030