1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Sote-malli sopii lääkäreille
Ajan­kohtai­sta 22/2019 vsk 74 s. 1401

Sote-malli sopii lääkäreille

Sote-malli  sopii lääkäreille Kuva 1 / 1

– Isoja yllätyksiä ei tullut, kommentoi Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen hallitusneuvottelijoiden sote-linjausta.

Lääkäriliiton näkökulmasta 18 maakuntaa palvelujen järjestäjänä on tarpeettoman paljon, mutta kuitenkin parempi kuin nykyiset parisataa terveydenhuollon järjestäjänä toimivaa kuntaa ja kuntayhtymää.

Pärnänen pitää hyvänä sitä, ettei maakunnista tule ainakaan tässä vaiheessa niin monialaisia kuin viime hallituskaudella kaavailtiin. Sote-palvelujen ohella niihin suunnitellaan tällä erää pelastustoimea ja ensihoitoa.

– Ympäristöterveydenhuolto kuuluisi kyllä luontevana osana maakuntien tehtäviin.

Sote-uudistusta Lääkäriliitto pitää välttämättömänä.

Maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla. Alueiden päätöksenteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Erillisinä asioina parlamentaarinen komitea valmistelee maakuntien verotusoikeuden ja monikanavarahoituksen purkamisen.

Näitä suunnitelmia Pärnänen pitää odotusten mukaisina.

"Perusterveydenhuoltoa vahvistettava muilla keinoin"

Valinnanvapaus ei uuden linjauksen mukaan laajene. Yksityinen ja kolmas sektori toimivat julkista sektoria täydentävinä palveluiden tuottajina.

Liitto tuki valinnanvapauden laajentamista edellisellä hallituskaudella, koska se nähtiin keinoksi lisätä perusterveydenhuollon palvelujen saatavuutta. Laajeneminen ei ollut Pärnäsen mukaan kynnyskysymys.

– Nyt täytyy huolehtia siitä, että perusterveydenhuollon palvelujen saatavuus paranee muilla keinoin jo ennen hallintouudistusta.

Lue myös

Lääkäriliitto on ehdottanut hoitotakuun merkittävää kiristämistä, mikä edellyttää lisäresursointia.

– Tämä pitää toteuttaa mahdollisimman pian.

Kahdesta linjauksesta Pärnänen kuitenkin yllättyi.

Hallituksen jatkoselvittelyyn jäi kuntien mahdollisuus toimia tuottajina, vaikka palveluiden perusjärjestäjä ja tuottaja on maakunnallinen organisaatio.

Pieni yllätys on myös se, että hallitus selvittää Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun erillisratkaisun. Asiaa selvitettiin jo viime hallituskaudella ja todettiin, ettei siihen löytynyt tarkoituksenmukaista ratkaisua.

– Veikkaan, että näin siinä tulee käymään tälläkin kertaa.

Kirjoittajat
Heli Väyrynen

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Viesti oikein - terveydenhuolto parantuu

Lääkärin hyvin esittämät, valitut kysymykset voivat voimauttaa potilasta, edistää hoitoa ja kuntoutumista, selviää väitöstutkimuksesta.

Kommentti
Näivettyä vai kehittyä?

Terveyskeskus kaipaa radikaalia uudelleenmäärittelyä, kirjoittaa Petja Orre.

Ajassa
STM:n budjetti kutistuu ensi vuonna miljoonilla

Ministeriön ehdotus ensi vuoden määrärahoiksi on 14,9 miljardia euroa.

Ajassa
Uudenmaan erillisratkaisu sai ilmaa alleen

Selvitysten pohjaksi noussee kuntien ehdottama viiden sote-alueen malli.

Ajassa
Lääkärintodistusten sähköinen välitys Kelaan toimii harvassa paikassa

Toiminto puuttuu vielä useista potilastietojärjestelmistä.

Ajassa
Influenssarokotteet myöhästyvät

Laajamittaisia joukkorokotuspäiviä ei kannata järjestää ennen marraskuun loppua, ohjeistaa THL.