• Ulla Toikkanen

Terveyskeskukset ovat parhaita koulutuspaikkoja

Kaarinan, Rovaniemen ja Siilinjärven ­terveys­keskukset menestyivät parhaiten ­erikoistuvien lääkärien Viiden tähden koulutuspaikka -kyselyssä.

Terveyskeskukset ovat parhaita koulutuspaikkoja Kuva 1 / 2
   

Terveyskeskukset nousivat kärkeen, kun Nuorten Lääkärien Yhdistys NLY selvitti erikoistuvien lääkärien koulutuspaikkojen tasoa. Ensimmäistä kertaa tehdyllä kyselyllä NLY haluaa herättää keskustelua erikoistumiskoulutuksen laadusta, nostaa esille onnistumisia ja jakaa hyviä käytäntöjä. Kyselyyn vastasi yli 500 lääkäriä.

NLY kartoitti nuorten lääkärien kokemuksia koulutuspaikassa saadusta ohjauksesta, koulutuksesta, perehdytyksestä, työympäristöstä ja päivystysoloista. Vastaajilta kysyttiin, suosittelisivatko he kyseistä koulutuspaikkaa ystävälle tai kollegalle asteikolla 1–10, minkä pohjalta kullekin koulutuspaikalle laskettiin net promoter score (NPS-luku) ja myönnettiin 1–5 tähteä. Ensimmäisenä vuonna julkaistaan erinomaiset, 4 tai 5 tähteä saavat paikat.

Lukuisat pienet terveyskeskukset saivat vain positiivisia arvioita. Myös useat sairaalat nousivat erinomaisille sijoille. NLY:n mukaan selvitys on läpileikkaus ja keskiarvo sairaalan klinikoiden vastauksista. Listan sairaalat ovat onnistuneet erinomaisesti joidenkin, mutta eivät välttämättä kaikkien erikoisalojen koulutuspaikkana.

NLY toistaa kyselyn jatkossa vuosittain, ja tarkoituksena on selvittää myös erikoisalakohtaisia tietoja.

Kaarinassa koulutus räätälöidään

Kaarinan terveyskeskuksessa perehdytys suunnitellaan yksilöllisesti erikoistuvan lääkärin työkokemuksen perusteella. Avosairaanhoidon ylilääkäri Rita Arjonen tähdentää konsultaatiomahdollisuuksien merkitystä erikoistuvien koulutuksessa. Hänen mukaansa erikoistuvien toiveita pitää kuunnella ja heidän kanssaan käydä kehityskeskusteluja.

Yksi kokenut, vaihtuva konsulttilääkäri vastaa joka päivä puhelimessa erikoistuvien lääkärien kysymyksiin. Arjonen kuvaa, että konsulttilääkäri tulee myös tarvittaessa opastamaan kädestä pitäen paikan päälle.

Jokaiselle uudelle lääkärille nimetään työparihoitaja. Työparin kanssa yhteisiä konsultaatioasioita varten on varattu 30–60 minuuttia viikossa työnkuvan mukaan.

Kaarinan terveyskeskuksessa ei ole kullekin erikoistuvalle henkilökohtaisesti nimettyä tuutoria. Sen sijaan tuutori antaa kaikille erikoistuville opastusta työssä jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä kerran kuussa.

Arjonen kertoo, että päiväpäivystysvuorot pyritään jakamaan siten, että paikalla on aina kokeneempi ja kokemattomampi kollega yhdessä.

– Lisäksi kaikki talon lääkärit ovat “konsultaatiomyönteisiä". Uudelle lääkärille järjestetään perehdytys erikseen uuteen toimintaan, esimerkiksi neuvolatyöhön.

Arjonen sanoo, että terveyskeskuksessa on oma pediatri ja geriatri, jotka tuovat hyvän lisän konsultaatiomahdollisuuksiin. Esimerkiksi lastentaudeille ajatellut kiireettömät lähetteet lähetetään ensin talon omalle pediatrille katsottaviksi ja kommentoitaviksi. Lisäksi psykiatri käy konsultoimassa ja neurologi pitämässä vastaanottoa kerran viikossa.

Erikoistuvat lääkärit osallistuvat niin sisäisiin kuin työpaikan ulkopuolisiinkin koulutuksiin. Terveyskeskuksessa on viikoittain esimerkiksi erikoistuvien ryhmäkonsultaatio, jossa voi ottaa esiin ei-kiireellisiä konsultoitavia kysymyksiä.

Mukavat kollegat kannustavat Siilinjärvellä

Psykiatriaan erikoistuva lääkäri Maria Aropelto kiittelee, että Siilinjärven terveyskeskuksessa on aina saanut senioritukea. Joka viikoksi on sovittu senioritunti, ja tästä suunnitelmasta on pidetty kiinni.

– Minut perehdytettiin tosi hyvin, ja perehdyttämiseen varattiin tarpeeksi aikaa. Jokaiselle erikoistuvalle tehdään muistilista, josta katsotaan, että kaikki tarvittavat asiat on käyty läpi. Perehdytyksen järjestelmällisyys on hieno asia.

Aropelto on tyytyväinen myös siihen, että erikoistuva lääkäri saa tehdä Siilinjärven terveyskeskuksessa monipuolista työtä. Psykiatrian erikoistumiskoulutuksen loppuvaiheessa oleva Aropelto toivoi, että hänen osaamistaan käytettäisiin mielenterveystoimistossa. Tämä toive toteutui.

– Täällä on tosi hyvä työilmapiiri ja mukavat kollegat. Kaikki auttavat kaikkia.

Aropelto on niin tyytyväinen erikoistumiskoulutukseen, ettei hänelle tule mieleen kehittämisehdotuksia. Sen sijaan muussa terveyskeskustyössä hän haluaisi kiinnittää huomiota hoitajien ja omalääkärien yhteistyöhön.

– Tämä yhteistyö voisi olla tiiviimpää.

Aropelto aloittaa työt KYS:ssa tammikuun alussa, ja erikoislääkäriksi valmistuminen siintelee mahdollisesti ensi toukokuussa.

Erikoistuvien toiveet kuullaan

Erikoistuvien lääkärien kuunteleminen ja palautteen kerääminen heiltä ovat a ja o Siilinjärven terveyskeskuksen johtavan lääkärin Katri Hollménin mielestä. Terveyskeskuksessa kysytään puolivuosittain erikoistuvilta, mikä on ollut hyvää ja huonoa koulutuspaikassa.

– Erikoistuvat ovat antaneet hyvää palautetta. Aina on ollut myös korjausehdotuksia, jotka on otettu huomioon. Jotkut erikoistuvat ovat esimerkiksi toivoneet koulutuksen painottumista lääkäriksi kasvamiseen ja toiset kliiniseen työhön. Tuutoritapaamisia on muokattu erikoistujan kulloisenkin tarpeen mukaan.

Siilinjärven terveyskeskuksessa on tehty erikoistuvien perehdyttämiseen kirjallinen suunnitelma, jota noudatetaan järjestelmällisesti. Hollménin mukaan talossa on innostuneita lääkäreitä, jotka ovat osallistuneet pedagogiseen koulutukseen.

– Nämä kollegat ovat osallistuneet myös kouluttajakoulutuksiin ja vaihtaneet siellä vinkkejä muiden lääkärikouluttajien kanssa erikoistuvien koulutuksen kehittämisestä.

Myös Siilinjärven terveyskeskuksessa pääsee niin talon sisäisiin kuin ulkopuolisiinkin koulutuksiin.

Terveyskeskuksessa on ollut jatkuvasti 5–10 erikoistuvaa lääkäriä, koska vuosikymmeniä talossa olleita lääkäreitä on viime aikoina jäänyt tai jäämässä eläkkeelle.

– Olemme todella halunneet satsata erikoistuvien koulutukseen.

Selvitys kokonaisuudessaan: www.nly.fi/tulokset

Viiden tähden koulutuspaikat

• Kaarinan terveyskeskus

• Rovaniemen terveyskeskus ja Siilinjärven terveyskeskus

• Vaasan terveyskeskus

• Vaasan keskussairaala

• Päijät-Hämeen keskussairaala

• Vantaan terveyskeskus

Neljän tähden koulutuspaikat

• Satakunnan keskussairaala

• Keski-Suomen keskussairaala

• Pohjois-Karjalan keskussairaala

• Etelä-Savon keskussairaala

• Hyvinkään sairaala

• Etelä-Pohjanmaan keskussairaala

• Oulun yliopistollinen sairaala

• Peijaksen sairaala

• Helsingin terveyskeskus

• Turun yliopistollinen keskussairaala

• Kymenlaakson keskussairaala

Lisää aiheesta

Ajaako uudistus tehtailemaan väitöskirjoja?
Kysely erikoislääkärien tarpeesta aukesi
Erikoistuja tarvitsee palautetta

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Lisää aiheesta

Uusimmat

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Rokotetutkija sai huijaripalkinnon

Rokotteiden vastaisen liikkeen nousu perustui väärennettyihin tuloksiin.

Ajassa
Kela lopettaa Kelain-palvelun itsenäisille ammatinharjoittajille

Kelain on ensi vuoden alusta lääkäreiden käytössä vain määrättäessä satunnaisesti reseptejä ilman ansaintatarkoitusta.

Ajassa
Rokotetutkija sai huijaripalkinnon

Rokotteiden vastaisen liikkeen nousu perustui väärennettyihin tuloksiin.

Työssä
Näin teet hyvän B-lausunnon

Vaikka lääkehoito on suositusten mukaista, sitä ei välttämättä korvata sairausvakuutuksesta.

Tiedepääkirjoitus
Suolistosyövän hoito tarkentuu

Ennusteen ratkaisee taudin levinneisyys toteamishetkellä Raija Kallion mukaan.

Pääkirjoitus
Uuni pullollaan

Pekka Nykänen: Lääkisten sisäänotto on liian suuri.

Ajassa
Mutkan kautta lääkäriksi

Moni aloittaa lääketieteen opinnot heti lukion jälkeen. Osalla on ­kokonainen tutkinto toiselta alalta. Lääkärilehti kysyi kahdelta toisen tutkinnon suorittaneelta, miltä lääkisopinnot maistuvat.

Ajassa
Opiskelu on ylittänyt odotukset

Adalmiina Koivisto ja Samuel Kari aloittivat tänä syksynä lääkäriopinnot Tampereen yliopistossa.