1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Koulutuksen ammatillinen suuntautuminen ennustaa raskausajan tupakointia
Ajan­kohtai­sta

Koulutuksen ammatillinen suuntautuminen ennustaa raskausajan tupakointia

Raskaana tupakoivien määrä ei ole Suomessa laskenut samaa tahtia kuin muissa Pohjoismaissa.

Koulutuksen ammatillinen suuntautuminen ennustaa raskausajan tupakointia Kuva 1 / 1

Alhainen koulutustaso vaikuttaa raskaudenaikaiseen tupakointiin, osoittaa tuore kansainvälinen yhteistyötutkimus Turun yliopistosta. Tutkijat havaitsivat, että koulutuksen keston lisäksi ammatillinen suuntautuminen ennusti äidin tupakointia alkuraskaudessa.

Ammatillisen koulutuksen saaneet odottavat äidit tupakoivat muita enemmän riippumatta koulutuksen kestosta. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen saaneista tupakoi 27 prosenttia, kun taas ylioppilastutkinnon suorittaneista tupakoi yhdeksän prosenttia.

Myös ylemmillä koulutustasoilla havaittiin eroja: ammattikorkeakoulusta valmistuneista viisi prosenttia tupakoi, kun taas ylioppilastutkinnon suorittaneista tupakoi vain kaksi prosenttia.

Sen sijaan äidin ammatti tai kokemus omasta taloudellisesta tilanteesta ei vaikuttanut tupakointiin, kun muut tekijät huomioitiin.

Kansainvälisessä yhteistyötutkimuksessa pyrittiin erittelemään, miten eri sosioekonomiset tekijät vaikuttavat äidin tupakointiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin 2 667 naisen koulutus- ja ammattitietojen lisäksi muun muassa parisuhdetilannetta, asuinaluetta, äidin lapsuudenaikaista sosioekonomista asemaa sekä lapsuudenaikaisia vaikeita elämäntapahtumia. Tiedot kerättiin kyselylomakkeella sekä kansallisista rekistereistä.

Vaikka muissa Pohjoismaissa raskausajan tupakointi on vähentynyt, Suomessa määrä ei ole muuttunut juurikaan viimeisten vuosikymmenten aikana. Noin 15 prosenttia suomalaisista raskaana olevista naisista tupakoi raskauden alkuvaiheessa.

Lue myös

Tutkijoiden mukaan koulutuksen mukaisten erojen pienentäminen vaikuttaisi merkittävästi raskaudenaikaisen tupakoinnin esiintyvyyteen, vaikka muihin tupakointiin vaikuttaviin eroihin ei puututtaisi.

- Johtopäätöksemme on, että koulutuksen mukaisten tupakoinnissa esiintyvien erojen pienentämisen tulee olla keskeinen keino raskaudenaikaisen tupakoinnin vähentämisessä, sanoo vastuullinen tutkija, sosiologian professori Juho Härkönen Turun yliopiston tiedotteessa.

Tutkimus on osa vuonna 2010 käynnistynyttä, yli 4 000 perheen syntymäkohorttitutkimus FinnBrainia. Tulokset on julkaistu Addiction-lehdessä.

Kuva: Fotolia

Kirjoittajat
Tiiamari Pennanen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Psykoosi pääsi laaturekisterihankkeen pilotiksi

THL:n kansallisen laaturekisterihankkeen pilottia koordinoi psykiatri Jukka Kärkkäinen.

Ajassa
Satapsykiatria aloittaa lääkäreiden verkkokoulutuksen

Satapsykiatrian akatemia tuottaa verkkokoulutuksia psykiatrian alalta Satapsykiatrian ja Satakunnan alueen lääkäreiden tarpeisiin.

Tieteessä
Tiatsidit suojaavat Alzheimerin tautia sairastavia murtumilta

Murtumien riski väheni vain yli kolme vuotta jatkuneessa käytössä, selviää tutkimuksesta.

Ajassa
Uusi suositus yhtenäistää aivoverenkiertohäiriötä sairastavan toimintakyvyn arviointia

Suosituksen julkaisi kansallinen Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin asiantuntijaverkosto TOIMIA, jossa on mukana noin 60 organisaatiota.

Ajassa
Prep-hoidolla ehkäistään HIV-tartuntoja

Hoito on tarkoitettu ihmisille, joilla on suuri riski saada HIV-tartunta.

Ajassa
Näin puolueet haluavat jatkaa sotea

Viiden järjestäjän mallilla ei ole vieläkään suosiota.