1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Työnantajan suunnitelmat huolestuttavat Meilahden sisätautipäivystyksessä
Ajan­kohtai­sta

Työnantajan suunnitelmat huolestuttavat Meilahden sisätautipäivystyksessä

Nuoret sisätautilääkärit ovat huolissaan kireästä aikataulusta ja uusista vastuista.

Työnantajan suunnitelmat huolestuttavat Meilahden sisätautipäivystyksessä Kuva 1 / 1

Sisätautipäivystäjät ovat huolissaan päivystystoimintojen yhdistämiseen liittyvästä toimenkuvan muutoksesta Meilahdessa Helsingissä.

Työnantaja HYKS Akuutti aikoo lopettaa Haartmanin ja Malmin sairaaloiden anestesiapäivystyksen 7. päivänä tammikuuta. Anestesiologin työt jaettaisiin muille Meilahden kampuksen päivystäjälle.

Tammikuussa 2019 Meilahden kakkossisätautipäivystäjä vastaisi Meilahdesta käsin koko Haartmanin sairaalan valvontaosastosta ja vuodeosastojen konsultaatioista puhelimitse ja paikan päälle saapumalla. Erikoistuvat sisätautipäivystäjät saisivat suunnitelman mukaan konsultaatioapua Meilahden valvontaosaston senioripäivystäjältä.

Aikataulu muutoksille on kireä, mikä huolestuttaa ammattikuntaa.

– HYKS:n erikoistuville sisätautipäivystäjille tämä toisi velvollisuuden mennä hoitamaan myös Haartmanin valvonnan ja vuodeosastojen konsultaatiota. Se on luonnollisesti aiheuttanut heissä suurta huolta, sanoo luottamusmies Eeva-Maija Nieminen.

Haartmanin lääkärit taas kokevat potilasturvallisuuden vaarantuvan, jos sairaalasta poistuu talon oma anestesiologi. Haartmanin 27 erikoistuvaa ja ulkopuolista päivystäjää ovat vedonneet anestesiapäivystyksen säilyttämisen puolesta. Pääluottamusmies Seija Ginström kertoo, että myös seniorilääkärit ovat vetoomuksessa mukana.

– Talon anestesiologi on myös vastannut valvontaosaston hoidosta vapauttaen sisätautipäivystäjät hoitamaan yhtä potilasmäärältään Suomen suurinta päivystystä. Huolena on, tuleeko apu riittävän nopeasti hätätilanteissa ja heikentyykö potilasturvallisuus, pohtii Ginström.

Niemisen mukaan yhtälössä ei ole mietitty potilaan kokonaishoitoa tarpeeksi. Vuodeosastoilla on paljon asioita, jotka vaativat huomiota. Työ ei ole helppoa.

– Olen huolissani, että miten nuoret lääkärit jaksavat, hän jatkaa.

Positiivista on, että muutoksen myötä Akuutti aikoo palauttaa Meilahden toisen sisätautipäivystäjän yöksi. Työnantaja poisti toisen päivystäjän yöajalta viime vuonna.

Tuumaustauko toiveissa

Kokonaisuudessa on paljon kysymyksiä, joihin kaivataan vastauksia työnantajalta.

Lue myös

– Tulee vaikutelma, että meidän puolella ei tiedetä, kuinka paljon töitä on Haartmannin puolella. Mihin vuorokauden aikaan ne ajoittuvat? Ovatko ne esimerkiksi illalla siihen aikaan, kun meidän omalla päivystyspoliklinikalla on töitä, sanoo Nieminen.

Asian tiimoilta järjestetään tiistaina yt-kokous, jossa toivotaan selvyyttä kokonaisuuteen.

– Toivon, että saataisiin potilaiden hoidon ja potilasturvallisuuden kannalta oikea ratkaisu. Ehdotukseni on, että otettaisiin asiassa tuumaustauko ja kuultaisiin lääkäreitä Meilahdessa ja Helsingin kaupungilta, sanoo Nieminen.

– Jos halutaan välttää lääkäritilanteen kriisiytyminen tammikuussa, pitää ottaa Haartmanin kollegoiden huolet vakavasti ja päästä yhteisymmärrykseen, jatkaa Ginström

Kuva: Sami Perttilä

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Kollegiaalisuuden monta puolta esillä Turussa

– On hyvä, että myös kollegiaalisuuden niin sanottu kääntöpuoli tuli esille keskustelussa, sanoo Tiina Laiterä.

Ajassa
Robotiikan käyttö yleistyy hitaasti

Robotiikkaa ei hyödynnetä tarpeeksi terveydenhuollossa, Cristina Andersson sanoo.

Ajassa
Tuotantotalouden professori jakaisi sote-rahoituksen osiin

Hallituksen ehdotus olisi Paul Lillrankin mukaan johtanut tehottomuuksiin.

Ajassa
Synnytystapa vaikuttaa virtsankarkailun riskiin

Pihtisynnytykset lisäävät merkittävästi virtsan ponnistuskarkailun riskiä verrattuna imukuppisynnytykseen.

Ajassa
Tavallista laajempi VRE-esiintymä Kainuussa

Vuodeosastojen toimintaa on jouduttu rajoittamaan VRE-esiintymän vuoksi.

Tieteessä
Alaraajavaltimotauti tulee osata tunnistaa

Alaraajaverenkierron tutkiminen ja oikea reagoiminen löydöksiin edistävät riskiryhmän tunnistamista.