1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Uusi laki: kaikki työpaikalla päivystetty aika on työaikaa
Ajan­kohtai­sta 13/2019 vsk 74 s. 798

Uusi laki: kaikki työpaikalla päivystetty aika on työaikaa

Ylityökatto poistuu, enimmäistyöaikaan sisältyvät myös ylityöt.

Uusi laki: kaikki työpaikalla päivystetty aika on työaikaa Kuva 1 / 1

Eduskunnan hyväksymä uusi työaikalaki muuttaa sitä, miten päivystävän lääkärin työaika määritellään.

Jatkossa kaikki työhön käytetty aika ja aika, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä, lasketaan työajaksi.

– Työajan käsitteestä ei enää voida sopia työehtosopimuksellakaan toisin. Ei ole mahdollista sopia, että työpaikalla tehtävä ei-aktiivinen päivystys, niin sanottu varallaolo, olisi muuta kuin työaikaa, kertoo lakimies Heli Hartman-Mattila Lääkäriliitosta.

Laissa mainitaan erikseen sairaalassa ja eläinsairaalassa päivystävät lääkärit.

– Tiedossamme on edelleen sairaaloita, joissa päivystyksen se aika, jolloin ei ole potilaita eikä muita tehtäviä, on katsottu työaikaan kuulumattomaksi, kuten Lääkärisopimus on mahdollistanut. Nyt se pitää sisällyttää työaikaan.

Tämä lisää työtunteja, ja ne voi olla vaikea sisällyttää lain määräämään enimmäistyöaikaan, jossa työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa neljän kuukauden aikana. Ajanjakson pituudesta voidaan tes:llä sopia toisin.

Ylityökattoa ei enää ole, vaan enimmäistyöaikaan sisältyvät myös ylityöt.

Opt out –järjestelmä mahdollinen

Erityisesti tiettyjen alojen spesialistien kohdalla, joiden työpanosta kaivataan todella paljon ja jotka ovat tottuneet tekemään paljon töitä, haasteeksi saattavat tulla enimmäistyöajat. Vastaava tilanne voi koskea laajempaakin lääkäriryhmää riippuen sairaalan tilanteesta ja käytänteistä.

Näissä tilanteissa voidaan sopia työehtosopimuksessa opt out -mahdollisuudesta. Tähän tarvitaan lisäksi henkilön oma suostumus.

– Työehtosopimuksella voidaan sopia, että nämä aiemmin työaikaan kuulumattomat ei-aktiiviset päivystystunnit siirretään opt out -pottiin, jolla voitaisiin hallita työajan määrää, Hartman-Mattila kertoo.

Tästä ei kuitenkaan ole vielä olemassa linjausta.

Lue myös

– Nyt vasta selvitellään kuntatyönantajan kanssa, olisiko tällaiselle opt out -järjestelmälle tarvetta ja millaisin ehdoin.

Uudessa työaikalaissa ei toiveista huolimatta lasketa työmatkoja työaikaan.

– Sote-alueet ovat laajempia ja työnantaja saattaa velvoittaa työskentelemään eri toimipisteissä, minkä seurauksena työmatkat lisääntyvät. Uusi työaikalaki ei kuitenkaan ota velvoittavaa kantaa asiaan, eikä työmatkoja edelleenkään lasketa lain perusteella työajaksi.

Uusi työaikalaki tulee voimaan vuoden 2020 alusta. Lääkärisopimus on voimassa 31.3.2020 asti.

– Lääkärisopimusneuvottelut ovat käynnissä sekä palkkauksen että työajan osalta. Uuden työaikalain määräykset on sisällytettävä uuteen sopimukseen, Hartman-Mattila kertoo.

Kirjoittajat
Anne Seppänen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Kasvomaskit käyttöön Lieksassa kaupungin alueella

Kaikkien sairaanhoitopiirien alueita pyydetään toimittamaan varautumissuunnitelmansa THL:lle.

Työssä
Lääkäri, kuinka varaudut kyberuhkiin hankinnoissa?

Markkinoilla on vielä pitkään lääkintälaitteita, joissa voi olla vakaviakin tietoturvapuutteita.

Ajassa
Koronavirus mukaan yhdistelmätestiin

Testi tunnistaisi influenssavirusten lisäksi koronaviruksen.

Ajassa
Voiko EEG löytää vakavia koronatapauksia?

Tavoitteena on tunnistaa vakavista hengitysvaikeuksista kärsivät potilaat nykyistä aiemmin.

Blogi
Sanat luovat identiteetin

Arvosta jokaista ammattia tai yksilöä kuvaavaa termiä, sillä niiden mukana kulkee aina identiteetti, kirjoittaa Terhi Savolainen.