• Ulla Toikkanen

Uutta tietoa lannerangan kirurgian tuloksista

Tulos oli hyvä välilevytyräleikkauksen jälkeen, mutta heikompi vaativamman stabiloivan tai juurikanavan avarrusleikkauksen jälkeen.

Uutta tietoa lannerangan kirurgian tuloksista Kuva 1 / 1

Potilailla, joille oli tehty välilevytyräleikkaus, kipu oli lievempää, harvemmin esiintyvää, toiminnallinen haitta vähäisempää ja elämänlaatu parempaa verrattuna potilaisiin, joille tehtiin vaativampi stabiloiva tai juurikanavan avarrusleikkaus. Näin toteaa Voitto Järvimäki väitöstutkimuksessaan.

Masennus, etenkin melankolinen masennus ja lihavuus korostuivat huonommin toipuneilla potilailla. Selkäytimen takajuosteitten sähköärsytystä, TJS-hoitoa, käytettiin vain vaikeimmille tapauksille ja odotusajat olivat pitkät.

Beckin masennusasteikolla yli 10 luokiteltiin ei-melankolisesti masentuneisiin (NmDS) ja melankolisesti masentuneisiin (MDS). TJS-hoitoon tulevat mahdolliset ehdokkaat haastateltiin puhelimitse. Postikysely lähetettiin 814 potilaalle, joista 537 vastasi. Näistä 361:lle tehtiin välilevytyräleikkaus, 85:lle stabiloiva leikkaus ja 91:lle juurikanavan avarrusleikkaus.

Kaikkiaan 213 potilaalla oli masennusoireita (DS, BDI yli 10), ja nämä luokiteltiin ei-melankolisesti masentuneet (NmDS n = 153) ja melankolisesti masentuneet (MDS n = 60) alaryhmiin. Toimintakyky erottui masennuksen eri alatyyppien välillä: ei-masentuneilla potilailla se oli minimaallinen, ei-melankolisesti masentuneilla potilailla kohtuullinen ja melankolisesti masentuneilla potilailla vaikea toiminnallinen haitta.

Masennuspotilailla useimmin kipua

Kipua oli useammin ja voimakkaampana masennuspotilailla. Erityisesti melankolisesti masentuneet potilaat kärsivät kivuista, käyttivät enemmän kipulääkkeitä ja hyötyivät niistä vähemmän.

Välilevytyräleikatut luokiteltiin painoindeksin pohjalta normaaleihin, ylipainoisiin ja lihaviin. Ylipainoiset ja lihavat lihoivat seuranta-aikana. Lihavilla potilailla oli enemmän masennusta ja huonompi toiminnallinen tulos verrattuna normaaleihin ja ylipainoisiin.

Koko tutkimusryhmässä (n = 814) 21 potilasta oli saanut takajuostestimulaattorin, TJS:n. Yksitoista vastaajaa sai TJS:n kyselytutkimuksen jälkeen. TJS:n saaneilla oli päivittäistä tai jatkuvaa, kovempaa ja pääasiassa jalkaa säteilevää kipua. Kipu aiheutti enemmän toiminnallista haittaa, enemmän masennusta ja nämä saivat vähemmän apua kipulääkityksestä. Aika leikkauksen ja TJS:n asennuksen välillä oli pitkä. Puhelinhaastattelun avulla saatu tieto osoittaa, ettei TJS-hoitoa tarjottu kaikille, jotka hyötyisivät siitä potentiaalisesti.

LL Voitto Järvimäen väitöskirja Lumbar spine surgery, results and factors predicting outcome in working-aged patients (Lanneselkäkirurgian tulokset ja niihin vaikuttavat tekijät työikäisillä) tarkastetaan Oulun yliopistossa 23.3.2018.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Viiden vuoden seuranta vahvistaa antibiootin tehon umpilisäketulehdukseen
Tieto leikkauspotilaan tupakoinnista on tärkeää kirjata systemaattisesti
Umpilisäketulehduksista suurin osa paranee antibiooteilla

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Uusimmat

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Rokotetutkija sai huijaripalkinnon

Rokotteiden vastaisen liikkeen nousu perustui väärennettyihin tuloksiin.

Ajassa
Kela lopettaa Kelain-palvelun itsenäisille ammatinharjoittajille

Kelain on ensi vuoden alusta lääkäreiden käytössä vain määrättäessä satunnaisesti reseptejä ilman ansaintatarkoitusta.

Ajassa
Rokotetutkija sai huijaripalkinnon

Rokotteiden vastaisen liikkeen nousu perustui väärennettyihin tuloksiin.

Työssä
Näin teet hyvän B-lausunnon

Vaikka lääkehoito on suositusten mukaista, sitä ei välttämättä korvata sairausvakuutuksesta.

Tiedepääkirjoitus
Suolistosyövän hoito tarkentuu

Ennusteen ratkaisee taudin levinneisyys toteamishetkellä Raija Kallion mukaan.

Pääkirjoitus
Uuni pullollaan

Pekka Nykänen: Lääkisten sisäänotto on liian suuri.

Ajassa
Mutkan kautta lääkäriksi

Moni aloittaa lääketieteen opinnot heti lukion jälkeen. Osalla on ­kokonainen tutkinto toiselta alalta. Lääkärilehti kysyi kahdelta toisen tutkinnon suorittaneelta, miltä lääkisopinnot maistuvat.

Ajassa
Opiskelu on ylittänyt odotukset

Adalmiina Koivisto ja Samuel Kari aloittivat tänä syksynä lääkäriopinnot Tampereen yliopistossa.