1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Vanhempien väkivalta vaikuttaa lasten ja nuorten osallisuuden kokemukseen
Ajan­kohtai­sta

Vanhempien väkivalta vaikuttaa lasten ja nuorten osallisuuden kokemukseen

Yhteys ilmeni kaikkien tarkasteltujen väkivallan muotojen kohdalla.

Vanhempien väkivalta vaikuttaa lasten ja nuorten osallisuuden kokemukseen Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Lapsilla ja nuorilla, jotka kokevat vanhempiensa taholta henkistä tai fyysistä väkivaltaa, on selvästi muita matalampi osallisuuden kokemus. Tämä selviää vuoden 2019 Kouluterveyskyselystä, johon osallistuivat perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat.

Väkivallan ja matalan osallisuuden kokemuksen yhteys ilmeni kaikkien tarkasteltujen väkivallan muotojen, kuten tönimisen, tukistamisen, haukkumisen ja nöyryyttämisen, kohdalla.

Väkivaltaa oli koettu kyselyä edeltäneen vuoden aikana.

– Tulokset viittaavat siihen, että vanhempien väkivallalla on vahva haitallinen vaikutus lasten ja nuorten osallisuuden kokemukseen ja tämä hyvin todennäköisesti heijastuu hyvinvointiin laajemminkin, sanoo tutkija Lars Leemann tiedotteessa.

Osallisuuden kokemusta mitattiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämällä osallisuusindikaattorilla. Sillä selvitetään muun muassa sitä, kokeeko vastaaja, että hänellä on mahdollisuuksia vaikuttaa, hänen tekemisillään on merkitystä ja kuuluuko hän itselleen tärkeään yhteisöön.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että vahva osallisuuden kokemus on yhteydessä muun muassa parempaan elämänlaatuun, terveyteen, toiminta- ja työkykyyn sekä mielenterveyteen. Esimerkiksi koulukiusatuilla on matalampi osallisuuden kokemus.

Lue myös

Väkivaltakokemukset olivat yleisimpiä 8.- ja 9- luokkalaisilla. He myös kokivat vähiten osallisuutta. Lukiolaisilla yhteys osallisuuden kokemukseen oli vahvempi kuin ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoilla, etenkin fyysisen väkivallan kohdalla.

Väkivaltaa kokeneiden osallisuuden lisäämiseen tulee tutkijoiden mukaan kiinnittää erityistä huomiota. Esimerkiksi luova toiminta, pelit ja luontoympäristö helpottavat omien tunteiden käsittelyä ja toipumista.

Lisäksi voi panostaa vanhempien osallisuuden lisäämiseen, millä voi olla ennaltaehkäisevä vaikutus.

Kirjoittajat
Tiiamari Pennanen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Sappitiehytsairaus PSC on yleisin Suomessa, syystä ei selvyyttä

Taudilla on yhteys tulehduksellisiin suolistosairauksiin.

Ajassa
Lääkäriliitto: Tietoturva tasapainotettava hyvän hoidon ja potilasturvallisuuden kanssa

Hoitavalla lääkärillä tulee olla aina saatavilla kaikki tieto, mitä tarvitaan hyvään hoitoon.

Ajassa
Yhden sote-valvontaviraston malli jälleen esillä

STM:n työryhmä katsoo, että uusi virasto tulisi perustaa mahdollisimman pian.

Ajassa
Työntekijä urkki Turussa potilastietoja

Kohteina pääasiassa työkaverit kaupunginsairaalassa.

Ajassa
Maine ja kieli selittävät Latvian suosiota

Ulkomailla opiskelussa parasta on Elina Hirvosen mielestä uusien näkökulmien löytyminen.

Tieteessä
Ateroskleroottisen valtimotaudin riski pienenee merkittävästi ruokavaliomuutoksin

Keskeistä on LDL-kolesterolipitoisuuden pienentäminen rasvan laatua muuttamalla.