1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Vapaaehtoistyökin vaatii potilasvakuutuksen
Ajan­kohtai­sta

Vapaaehtoistyökin vaatii potilasvakuutuksen

Lääkäriliiton ryhmäpotilasvakuutus kattaa tietyin ehdoin myös pienimuotoisen vapaaehtoistyön.

Vapaaehtoistyökin vaatii potilasvakuutuksen Kuva 1 / 1

Lääkäriliiton jäsenmaksuun kuuluva ryhmäpotilasvakuutus kattaa tavanomaisen sukulais- ja naapuriavun lisäksi myös pienimuotoisen vapaaehtoistyön. Vapaaehtoistyössä vakuutuksen voimassaolon edellytys on, että lääkäri tekee etukäteen sopimuksen tapahtuman järjestäjän kanssa ensihoidon tarjoamisesta.

Vapaaehtoistyöstä ei voi saada palkkaa.

- Lakimiesneuvontaan tulee kyselyitä vapaaehtoistyöstä etenkin kesäaikaan, Lääkäriliiton lakimies Hannele Pöyry kertoo.

Lääkäreitä kaivataan ensihoidon avuksi kesätapahtumiin urheilukilpailuihin, konsertteihin tai hengellisiin tilaisuuksiin.

Laki edellyttää voimassaolevaa potilasvakuutusta henkilövahinkojen varalta kaikilta terveydenhuolto- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavilta.

Potilasvakuutuskeskuksen mukaan festivaalin, turnauksen, leirin tai muun vastaavan tapahtuman järjestäjä voidaan rinnastaa lain tarkoittamaan terveyden- ja sairaanhoidon harjoittajaan, ja sille voidaan myöntää potilasvakuutus. Potilasvakuutuskeskus on myös koostanut sivuilleen tietoja aiheesta.

Liiton vakuutus käy pieneen tapahtumaan

Liiton potilasvakuutus kattaa vapaaehtoistyön ainoastaan sellaisissa tapahtumissa, joissa lääkäri toimii yksin ainoana lääkärinä tai lääkärit toimivat peräkkäin vuoroissa.

Jos tilaisuudessa tarvitaan useita lääkäreitä samanaikaisesti, on kyse organisoidusta tapahtumasta, jollaiseen tapahtuman järjestäjän pitää ottaa potilasvakuutus.

Jos lääkäri toimii vapaaehtoistyössä osana terveydenhuollon organisaatiota, esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin lääkärinä, tulee kyseisen organisaation vastata potilasvakuutuksesta.

Vakuutus ei kata opiskelijaa

Lakimiesneuvontaan tulee ajoittain kyselyjä myös opiskelijoiden vapaaehtoistyöstä.

- Liiton potilasvakuutus ei kata opiskelijan vapaaehtoistyötä, sillä opiskelija ei ole laillistettu lääkäri eikä hän voi vielä toimia itsenäisesti lääkärin tehtävissä, Pöyry selventää.

Lääkäriliiton potilasvakuutus on voimassa ainoastaan Suomessa.

Valmistaudu vapaaehtoiseksi

Lue myös

➤ Tee etukäteen suullinen tai kirjallinen sopimus vapaaehtoisena lääkärinä toimimisesta tapahtumassa. Kirjallinen sopimus on suositeltava.

➤ Vapaaehtoistyöstä ei voi saada korvausta.

➤ Jos tapahtumassa tarvitaan yhtä aikaa monta lääkäriä, pitää järjestäjän vastata potilasvakuutuksesta.

➤ Muista tehdä potilastietomerkinnät myös vapaaehtoistyöstä.

➤ Varmista vielä etukäteen, että potilasvakuutus on kunnossa.

Lisätietoa Lääkäriliiton sivuilla:

Vakuutustieto jäsenille (linkki korjattu 20.6.2019)

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Kuuluthan työttömyyskassaan?

Vuoden 2002 jälkeen liitto ei ole voinut automaattisesti liittää jäseniään työttömyyskassaan, vaan jäsenen tulee itse liittyä kassan nettisivuilla.

Näkökulma
Hoivakriisi lisää päivystysten kuormaa

Hoivapalvelujen laadun vaihtelu ja henkilöstön puutteellinen sairaanhoidollinen osaaminen on lisännyt ensihoito- ja päivystyspalvelujen kysyntää merkittävästi.

Ajassa
Esperi Care lopettaa Ulrika-kodin toiminnan

Valvira keskeytti Ulrika-kodin toiminnan viime tammikuussa toiminnassa havaittujen epäkohtien vuoksi.

Liitossa
Lääkärit hyödyntävät niukasti potilaiden mittaamaa terveystietoa

Tiedon ­pirstaleisuus ja kiireen tuntu vastaanotolla estävät käyttöä.

Ajassa
Sovellus auttaa saamaan unen

Mobiililaitteella suoritettava terapiaohjelma tuo apua entistä useamman uniongelmiin.

Ajassa
Räväkkä mainoskampanja tuotti tulosta

Eksote sai lisää lääkäreitä.