• Minna Pihlava

Verenpaine vei useimmin terveyskeskuslääkärin vastaanotolle

Eniten hoitajakäyntejä asiakasta kohti laskettuna aiheutti huumeiden käyttö.

Verenpaine vei useimmin terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Kuva 1 / 1

Verenpainetauti, ylähengitysteiden akuutit infektiot ja selkäsärky olivat terveyskeskuslääkärin avosairaanhoidon vastaanotolla yleisimpiä käyntisyitä viime vuonna, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastosta. Käyntejä oli 5,2 miljoonaa.

Asiakas kävi keskimäärin 2,3 kertaa terveyskeskuslääkärin avosairaanhoidon vastaanotolla.

Yksittäisistä käyntisyistä polven nivelrikko aiheutti eniten käyntejä asiakasta kohti, keskimäärin 1,5.

Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan avosairaanhoidon vastaanotoilla käytiin yhteensä 5,0 miljoonaa kertaa. Asiakasta kohden käyntejä oli keskimäärin 2,7 kertaa. Eniten käyntejä tehtiin terveyden ylläpidon tai sairauden ennaltaehkäisyn vuoksi. Se voi tarkoittaa esimerkiksi rokotusta tai aikuisen terveystarkastusta.

Asiakasta kohti hoitajakäyntejä oli eniten huumeiden käytön vuoksi, kolmekymmentä käyntiä. Huumeiden käyttö oli merkitty käyntisyyksi 1 000 asiakkaalla.

Tilastotiedot eivät ole kattavia

Alle puolet terveyskeskuksista yltää yli 70 prosentin lukemaan lääkärikäynnin syyn kirjauksessa.

Alle puolessa terveyskeskuksista lääkärikäyntien syyt on kirjattu yli 70 prosentissa käynneistä.

Suurimmassa osassa terveyskeskuksista lääkärit kirjaavat asiakkaiden käyntien syyt ICD-10 -luokituksella. ICD-10- luokituksen mukainen avosairaanhoidon lääkärin vastaanoton käyntisyy oli kirjattu 62,9 prosentissa käynneistä. ICPC-2- luokituksen mukainen käyntisyy oli noin 9,3 prosentissa käynneistä.

– Kuitenkin neljässä pääsääntöisesti ICPC-2 -luokitusta käyttävässä terveyskeskuksessa (Espoo, Kempele, Oulu, Salo) käyntisyy oli kirjattu kattavasti, noin 90 prosentissa avosairaanhoidon lääkärikäynneistä, THL:n tiedote kertoo.

Vain kaksi terveyskeskusta ylsi sadan prosentin kirjausasteeseen. Ne olivat Uudenkaupungin ja Sipoon terveyskeskukset.

Luokitusjärjestelmät ovat kansainvälisiä

Käyntisyy tarkoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön näkemystä asiakkaan terveysongelmasta tai asiasta, jonka vuoksi palvelutapahtuma toteutuu. Se voi olla jo määritelty diagnoosi, joka ilmaisee lääketieteelliseen tietoon perustuvan käsityksen terveysongelman syystä, tai se voi olla muun ammattihenkilön näkemys asiakkaan kuvaamasta oireesta tai ongelmasta. Käyntisyitä voi olla palvelutapahtumalla yksi tai useampia.

Käyntisyy kirjataan luokitusjärjestelmillä ICD-10 tai ICPC-2.

ICD-10 on Maailman terveysjärjestön WHO:n laatima tautiluokitus, jonka käyttö on pakollista tautien ja kuolinsyiden merkitsemisessä potilasasiakirjoihin.

ICPC on perusterveydenhuollossa kansainvälisesti laajimmalle levinnyt potilaan hoitoon hakeutumisen syitä ja terveysongelmia kuvaava koodisto.

Kuva: THL

Lisää aiheesta

Miksi ulkoinen syy on tärkeää kirjata?
Maiden erot vaikeuttavat lääkärien ja hoitajien työnjaon vertailua
Maiden erot vaikeuttavat lääkärien ja hoitajien työnjaon vertailua

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Lisää aiheesta

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Kommentti
Juhlapyhien ihme

Koska joulu oli tulossa, olisi ruoat pitänyt tilata jo viikko sitten.

Ajassa
Seksirikoksen lapsiuhri lääkärissä – miten toimin?

Seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneiden lasten hoitopolut vaativat selkiyttämistä, lastenpsykiatri Merja Oksanen sanoo.

Kommentti
Juhlapyhien ihme

Koska joulu oli tulossa, olisi ruoat pitänyt tilata jo viikko sitten.

Tieteessä
Myöhäishaitat ovat yleisiä lapsuusiän aivokasvaimen jälkeen

Ongelmiin puuttuminen parantaa potilaan elämänlaatua.

Ajassa
Brexit voi vaikeuttaa lääkinnällisten laitteiden saatavuutta

Myös lääkkeiden saatavuusongelmiin on varauduttu Suomessa.

Ajassa
Munuaisen luovutus helpottuu

Uusi kudoslaki hyväksyy luovuttajiksi muutkin kuin lähisukulaiset.

Tieteessä
Mutta onko tämä lapsi koulukuntoinen?

Oppilaalla on aina oikeus koulunkäyntiin. Tarvittava tuki on aloitettava viiveettä.

Ajassa
Tutkimus: Koulutuksen ammatillinen suuntautuminen ennustaa raskausajan tupakointia

Raskaana tupakoivien määrä ei ole Suomessa laskenut samaa tahtia kuin muissa Pohjoismaissa.