1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Kenelle kunnia kuuluu?
Tiede­pääkirjoitus 3/2017 vsk 72 s. 96

Kenelle kunnia kuuluu?

Kuvituskuva 1

Pertti Saloheimo

lääketieteellinen päätoimittaja

Kansainvälisten monikeskustutkimusten yleistyessä tiedeartikkelien kirjoittajalistat pitenevät. Vuonna 1981 suurin Thomson Reutersin indeksoiman tiedeartikkelin tekijämäärä oli 118. Nykyään biolääketieteellisillä tutkimuksilla voi olla jopa yli 2 000 tekijää (11 King C. Multiauthor papers: onward and upward (siteerattu 16.12.2016). Science Watch 2012 July. http://archive.sciencewatch.com/newsletter/2012/201207/multiauthor_papers/).

Lääketieteellisten lehtien päätoimittajien järjestön ICMJE:n (International Committee of Medical Journal Editors) ohjeiden (22 ICMJE. Defining the role of authors and contributors (siteerattu 16.12.2016). www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html) mukaan tiedeartikkelin kirjoittajan tulee olla osallistunut merkittävästi tutkimuksen alkuun saattamiseen ja suunnitteluun, aineiston keräämiseen tai aineiston analysoimiseen ja tulkintaan. Kirjoittajan on täytynyt vähintäänkin luonnostella artikkelia tai muokata sen sisältöä, ja hänen on täytynyt hyväksyä artikkelin lopullinen versio.

Ennen tutkimuksen aloittamista pitäisi tehdä kirjoittajasopimus.

Lisäksi kirjoittajan tulee ottaa vastuu artikkelin kaikista osa-alueista ja sitoutua osallistumaan artikkelissa mahdollisesti ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, myös väärinkäytösepäilyjen. Kirjoittajan ei tarvitse hallita täydellisesti kaikkea, esimerkiksi artikkeliin liittyvien radiologisten kuvien tulkintaa, mutta hän ei voi kokonaan vetäytyä vastuusta, jos niissä sattuisi ilmenemään jotakin epäilyttävää.

Lääketieteellinen lehdistö on laajalti hyväksynyt nämä ohjeet, mutta ristiriita ohjeiden ja julkaisukulttuurin välillä kasvaa. Monikeskustutkimusten kymmenet, sadat tai tuhannet tekijät eivät millään voi täyttää kaikkia ehtoja. Miten tulkitaan sellaiset tutkimuksen kannalta välttämättömät osatyöt kuin laboratorioanalyysit, reagenssien tuottaminen, tietokoneohjelmointi – tai kirjoittaminen? Entä mitä tarkoittaa "merkittävä" osallistuminen (33 Smith E, Williams-Jones B. Authorship and responsibility in health sciences research: a review of procedures for fairly allocating authorship in multi-author studies. Sci Eng Ethics 2012;18:199–212.)? Sen ratkaiseminen, kuka pääsee kirjoittajaluetteloon ja kuka joutuu tyytymään mainintaan artikkelin kiitososiossa, on viime kädessä vallankäyttöä.

Ongelmana on myös se, että lehtien omiin kirjoitusohjeisiin kirjatuissa kriteereissä on eroja. Joissakin lehdessä kirjoittajan aseman voi ansaita helpommin kuin joissakin toisissa. Esimerkiksi JAMAn ohjeet (44 JAMA. Instructions for Authors (siteerattu 16.12.2016). http://jamanetwork.com/journals/jama/pages/instructions-for-authors#SecAuthorshipCriteriaandContributions) noudattavat tarkasti ICMJE:n kriteereitä, mutta Neurologyn ohjeet (55 Neurology. Ethics policies (siteerattu 16.12.2016). www.neurology.org/site/misc/ethics.xhtml) ovat väljemmät.

Lue myös

Kirjoittajan määrittelyn ongelmaa on yritetty ratkaista tarjoamalla tarkennettuja ohjeita tai keksimällä erilaisia pisteytyksiä. Joka tapauksessa ennen tutkimuksen aloittamista ja ensimmäisen potilaan rekrytoimista pitäisi tehdä kirjoittajasopimus, johon kirjataan kirjoittajan kriteerit (66 Marušić A, Hren D, Mansi B ym. Five-step authorship framework to improve transparency in disclosing contributors to industry-sponsored clinical trial publications. BMC Med 2014;12:197.,77 Rosenberg J, Buscharth J, Pommergaard H-C, Vinther S. Authorship issues in multi-center trials: the importance of making an authorhsip contract. Dan J Med 2015;62:A5009.).

Drummond Rennie ym. ehdottivat jo vuonna 1997 jotakin paljon radikaalimpaa: kirjoittajan (authorship) käsitteestä pitäisi luopua kokonaan ja ryhtyä kirjaamaan kaikkien tutkimuksen tekemiseen osallistuneiden panos eli kontribuutio (contributorship), kuten elokuvien lopussa (88 Rennie D, Yank V, Emanuel L. When authorship fails. A proposal to make contributors accountable. JAMA 1997;278:579–85.). Listatuiksi tulisivat kaikki päätutkijasta alkaen aina siihen mukavaan kaveriin, joka piti laboratoriossa tunnelmaa yllä ja keitti kahvia. Tutkimukselle nimettäisiin takaaja (guarantor), joka kantaa vastuun kokonaisuudesta. Näin lukija näkisi heti, kuka on vastannut kuinkakin merkittävästä osuudesta tutkimuksessa.

Nykymaailmassa artikkelin kirjoittajalle koituu yhä enemmän hyötyä, mutta kirjoittajamäärien kasvaessa siihen liittyy yhä vähemmän vastuuta. Kontribuution kirjaaminen romuttaisi nykyisen käytännön: tutkijoiden pätevyyttä ei voisi enää arvioida pelkillä julkaisumäärillä ja yksinkertaisilla sitaatioindekseillä.

Pieni nytkähdys kontribuutiokäsitteen suuntaan on jo tapahtunut. Monet lehdet julkaisevat kirjoittajien kontribuutiot – mutta siis edelleenkin vain kirjoittajan kriteerit täyttävien tekijöiden. Kirjoittajaluetteloon pääsevien ja muiden tutkimuksen tekemiseen osallistuneiden välillä on vielä tiukka raja.

Kirjoittajat
Pertti Saloheimo
lääketieteellinen päätoimittaja
Kirjallisuutta
1
King C. Multiauthor papers: onward and upward (siteerattu 16.12.2016). Science Watch 2012 July. http://archive.sciencewatch.com/newsletter/2012/201207/multiauthor_papers/
2
ICMJE. Defining the role of authors and contributors (siteerattu 16.12.2016). www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
3
Smith E, Williams-Jones B. Authorship and responsibility in health sciences research: a review of procedures for fairly allocating authorship in multi-author studies. Sci Eng Ethics 2012;18:199–212.
4
JAMA. Instructions for Authors (siteerattu 16.12.2016). http://jamanetwork.com/journals/jama/pages/instructions-for-authors#SecAuthorshipCriteriaandContributions
5
Neurology. Ethics policies (siteerattu 16.12.2016). www.neurology.org/site/misc/ethics.xhtml
6
Marušić A, Hren D, Mansi B ym. Five-step authorship framework to improve transparency in disclosing contributors to industry-sponsored clinical trial publications. BMC Med 2014;12:197.
7
Rosenberg J, Buscharth J, Pommergaard H-C, Vinther S. Authorship issues in multi-center trials: the importance of making an authorhsip contract. Dan J Med 2015;62:A5009.
8
Rennie D, Yank V, Emanuel L. When authorship fails. A proposal to make contributors accountable. JAMA 1997;278:579–85.

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Viruslääke paransi haimasolumallissa enterovirusten aiheuttaman kroonisen infektion

Viruslääkkeistä uusia mahdollisuuksia tyypin 1 diabeteksen hoitoon ja ehkäisyyn?

Ajassa
Husissa tehdään taas keuhkovaltimoiden puhdistusleikkauksia

Ensisijainen hoito silloin, kun akuutti keuhkoveritulppa ei liukene, vaan muuttuu krooniseksi keuhkovaltimoita ahtauttavaksi arpikudokseksi.

Ajassa
Jatkossa monen lääkärin työterveyshuollon järjestää hyvinvointialue

Kuntien palveluksesta siirrytään uudelle työnantajalle, jolloin vaihtuu myös työterveyshuollon toteuttamistapa.

Tieteessä
Ribosiklibin ja letrotsolin yhdistelmällä yli vuosi lisää elinaikaa levinneessä rintasyövässä

Samankaltaisia tuloksia voidaan odottaa myös kahdelta muulta sykliini4/6 kinaasin estäjältä.

Ajassa
Mehiläinen tiivistää yhteistyötä yliopistojen kanssa

Yritys solmi puitesopimukset tutkimus- ja opetusyhteistyön vahvistamiseksi lääkäreitä kouluttavien yliopistojen kanssa.