1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Kenelle kunnia kuuluu?
Tiede­pääkirjoitus 3/2017 vsk 72 s. 96

Kenelle kunnia kuuluu?

Kuvituskuva 1

Pertti Saloheimo

lääketieteellinen päätoimittaja

Kansainvälisten monikeskustutkimusten yleistyessä tiedeartikkelien kirjoittajalistat pitenevät. Vuonna 1981 suurin Thomson Reutersin indeksoiman tiedeartikkelin tekijämäärä oli 118. Nykyään biolääketieteellisillä tutkimuksilla voi olla jopa yli 2 000 tekijää (11 King C. Multiauthor papers: onward and upward (siteerattu 16.12.2016). Science Watch 2012 July. http://archive.sciencewatch.com/newsletter/2012/201207/multiauthor_papers/).

Lääketieteellisten lehtien päätoimittajien järjestön ICMJE:n (International Committee of Medical Journal Editors) ohjeiden (22 ICMJE. Defining the role of authors and contributors (siteerattu 16.12.2016). www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html) mukaan tiedeartikkelin kirjoittajan tulee olla osallistunut merkittävästi tutkimuksen alkuun saattamiseen ja suunnitteluun, aineiston keräämiseen tai aineiston analysoimiseen ja tulkintaan. Kirjoittajan on täytynyt vähintäänkin luonnostella artikkelia tai muokata sen sisältöä, ja hänen on täytynyt hyväksyä artikkelin lopullinen versio.

Ennen tutkimuksen aloittamista pitäisi tehdä kirjoittajasopimus.

Lisäksi kirjoittajan tulee ottaa vastuu artikkelin kaikista osa-alueista ja sitoutua osallistumaan artikkelissa mahdollisesti ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, myös väärinkäytösepäilyjen. Kirjoittajan ei tarvitse hallita täydellisesti kaikkea, esimerkiksi artikkeliin liittyvien radiologisten kuvien tulkintaa, mutta hän ei voi kokonaan vetäytyä vastuusta, jos niissä sattuisi ilmenemään jotakin epäilyttävää.

Lääketieteellinen lehdistö on laajalti hyväksynyt nämä ohjeet, mutta ristiriita ohjeiden ja julkaisukulttuurin välillä kasvaa. Monikeskustutkimusten kymmenet, sadat tai tuhannet tekijät eivät millään voi täyttää kaikkia ehtoja. Miten tulkitaan sellaiset tutkimuksen kannalta välttämättömät osatyöt kuin laboratorioanalyysit, reagenssien tuottaminen, tietokoneohjelmointi – tai kirjoittaminen? Entä mitä tarkoittaa "merkittävä" osallistuminen (33 Smith E, Williams-Jones B. Authorship and responsibility in health sciences research: a review of procedures for fairly allocating authorship in multi-author studies. Sci Eng Ethics 2012;18:199–212.)? Sen ratkaiseminen, kuka pääsee kirjoittajaluetteloon ja kuka joutuu tyytymään mainintaan artikkelin kiitososiossa, on viime kädessä vallankäyttöä.

Ongelmana on myös se, että lehtien omiin kirjoitusohjeisiin kirjatuissa kriteereissä on eroja. Joissakin lehdessä kirjoittajan aseman voi ansaita helpommin kuin joissakin toisissa. Esimerkiksi JAMAn ohjeet (44 JAMA. Instructions for Authors (siteerattu 16.12.2016). http://jamanetwork.com/journals/jama/pages/instructions-for-authors#SecAuthorshipCriteriaandContributions) noudattavat tarkasti ICMJE:n kriteereitä, mutta Neurologyn ohjeet (55 Neurology. Ethics policies (siteerattu 16.12.2016). www.neurology.org/site/misc/ethics.xhtml) ovat väljemmät.

Lue myös

Kirjoittajan määrittelyn ongelmaa on yritetty ratkaista tarjoamalla tarkennettuja ohjeita tai keksimällä erilaisia pisteytyksiä. Joka tapauksessa ennen tutkimuksen aloittamista ja ensimmäisen potilaan rekrytoimista pitäisi tehdä kirjoittajasopimus, johon kirjataan kirjoittajan kriteerit (66 Marušić A, Hren D, Mansi B ym. Five-step authorship framework to improve transparency in disclosing contributors to industry-sponsored clinical trial publications. BMC Med 2014;12:197.,77 Rosenberg J, Buscharth J, Pommergaard H-C, Vinther S. Authorship issues in multi-center trials: the importance of making an authorhsip contract. Dan J Med 2015;62:A5009.).

Drummond Rennie ym. ehdottivat jo vuonna 1997 jotakin paljon radikaalimpaa: kirjoittajan (authorship) käsitteestä pitäisi luopua kokonaan ja ryhtyä kirjaamaan kaikkien tutkimuksen tekemiseen osallistuneiden panos eli kontribuutio (contributorship), kuten elokuvien lopussa (88 Rennie D, Yank V, Emanuel L. When authorship fails. A proposal to make contributors accountable. JAMA 1997;278:579–85.). Listatuiksi tulisivat kaikki päätutkijasta alkaen aina siihen mukavaan kaveriin, joka piti laboratoriossa tunnelmaa yllä ja keitti kahvia. Tutkimukselle nimettäisiin takaaja (guarantor), joka kantaa vastuun kokonaisuudesta. Näin lukija näkisi heti, kuka on vastannut kuinkakin merkittävästä osuudesta tutkimuksessa.

Nykymaailmassa artikkelin kirjoittajalle koituu yhä enemmän hyötyä, mutta kirjoittajamäärien kasvaessa siihen liittyy yhä vähemmän vastuuta. Kontribuution kirjaaminen romuttaisi nykyisen käytännön: tutkijoiden pätevyyttä ei voisi enää arvioida pelkillä julkaisumäärillä ja yksinkertaisilla sitaatioindekseillä.

Pieni nytkähdys kontribuutiokäsitteen suuntaan on jo tapahtunut. Monet lehdet julkaisevat kirjoittajien kontribuutiot – mutta siis edelleenkin vain kirjoittajan kriteerit täyttävien tekijöiden. Kirjoittajaluetteloon pääsevien ja muiden tutkimuksen tekemiseen osallistuneiden välillä on vielä tiukka raja.

Kirjoittajat
Pertti Saloheimo
lääketieteellinen päätoimittaja
Kirjallisuutta
1
King C. Multiauthor papers: onward and upward (siteerattu 16.12.2016). Science Watch 2012 July. http://archive.sciencewatch.com/newsletter/2012/201207/multiauthor_papers/
2
ICMJE. Defining the role of authors and contributors (siteerattu 16.12.2016). www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
3
Smith E, Williams-Jones B. Authorship and responsibility in health sciences research: a review of procedures for fairly allocating authorship in multi-author studies. Sci Eng Ethics 2012;18:199–212.
4
JAMA. Instructions for Authors (siteerattu 16.12.2016). http://jamanetwork.com/journals/jama/pages/instructions-for-authors#SecAuthorshipCriteriaandContributions
5
Neurology. Ethics policies (siteerattu 16.12.2016). www.neurology.org/site/misc/ethics.xhtml
6
Marušić A, Hren D, Mansi B ym. Five-step authorship framework to improve transparency in disclosing contributors to industry-sponsored clinical trial publications. BMC Med 2014;12:197.
7
Rosenberg J, Buscharth J, Pommergaard H-C, Vinther S. Authorship issues in multi-center trials: the importance of making an authorhsip contract. Dan J Med 2015;62:A5009.
8
Rennie D, Yank V, Emanuel L. When authorship fails. A proposal to make contributors accountable. JAMA 1997;278:579–85.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Avi asetti uhkasakon – Nurmeksen yöpäivystys pitää lopettaa

Määräykseen sisältyy 200 000 euron uhkasakko.

Tieteessä
Laihduttamisyritykset kasvattivat riskiä lihoa ja sairastua tyypin 2 diabetekseen

Alun perin normaalipainoiset laihduttajat lihoivat enemmän 11 vuoden aikana kuin ne normaalipainoiset, jotka eivät laihduttaneet.

Ajassa
Missä maskisuositus viipyy?

Lääkärit suosittelevat Twitterissä suojaamaan maskilla itseään ja muita koronavirukselta.

Ajassa
FinnHELP tarjoaa tukea päivystyksen työntekijöille korona-aikana

- Korona on tehnyt terveydenhuollon ammattilaiset näkyviksi kokonaisina, sanoo Sari Ridell.

Ajassa
Koronahuoli näkyi kesätöissä

Erityisesti vanhemmat potilaat ottivat epidemian puheeksi, Rebekka Laitinen kertoo.

Ajassa
Mielekäs vapaa-aika painaa lääkäriopiskelijoiden työpaikan valinnassa

Useimmat Oulun yliopiston lääketieteen opiskelijat haluavat tehdä osa-aikaista työtä valmistuttuaan.