Jäsen

Lääkäriliitto kannattaa biosimilaarien käytön laajentamista 

Lääkäriliitto haluaa edistää biosimilaarien käytön laajentamista niin uusien lääkehoitojen aloituksessa kuin aloitettuja hoitoja jatkettaessa lääkkeiden kustannusten vähentämiseksi.

Sari Kosonen

Adobe/AOP
Lääkäriliitto pitää tärkeänä terveydenhuollon ja siihen liittyen myös lääkehoidon kustannusvaikuttavuuden kehittämistä.

Lääkehoidon kustannusvaikuttavuuden kannalta erityisen merkityksellistä on uusien kalliiden ja käytöltään laajenevien biologisten lääkkeiden edullisimpien vaihtoehtojen (biosimilaarit) käytön lisääminen. Jos lääkkeiden vaikutus on yhtenevä, hinnan tulee lähtökohtaisesti ratkaista valmistevalinta. Lääkäriliiton mielestä valinnan tulisi tapahtua ensisijaisesti informaatio-ohjauksen ja toissijaisesti terveydenhuollon palveluntuottajien omavalvonnan keinoin.

Jo voimassa oleva sosiaali- ja terveysministeriön lääkkeenmääräämisasetus edellyttää biologista lääkettä määräävän lääkärin valitsemaan vertailukelpoisista ja vaihtoehtoisista lääkevalmisteista ensisijaisesti edullisimman, sekä kirjaamaan tästä pääsäännöstä poikkeamisensa lääketieteelliset perustelut potilasasiakirjoihin. Säädöksen toteuttaminen käytännön lääkärin työssä edellyttää kuitenkin, että hintatieto vertailukelpoisista lääkevaihtoehdoista tuodaan potilastietojärjestelmissä automaattisesti esille lääkettä määrättäessä, ettei hintatietoa tarvitse erikseen lähteä hakemaan muista mahdollisista tietokannoista. Näin lääkärin työaikaa jää enemmän välittömään potilastyöhön.

Lääkäriliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriön esitysluonnoksesta lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi .

Lue myös

Kirjoittajat

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030