Jäsen

Yksityissektorin lääkäreille mentoreita

Lääkäriliiton mentorointiohjelma yksityissektorin lääkäreille käynnistyy. Mentoreina toimivat kokeneet kollegat.

Sari Kosonen
Lääkärilehti
Liitto toivoo, että yksityissektorilla toimivat tai sinne hakeutumassa olevat lääkärit ottavat mentoreihin yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Mentorointiohjelman kautta yksityissektorilla toimivat pää- tai sivutoimiset lääkärit voivat saada neuvoja ja kollegiaalista tukea uransa eri vaiheissa.

– Mentorointiohjelma on tervetullut. Yksityissektorilla lääkärin työ on usein varsin yksinäistä. On mahdollista, ettei kollegaa tapaa joka päivä, aina ei ehkä edes joka viikko. Kenelle vain voi tulla eteen tilanne, jolloin mentorin tarjoama tuki on avuksi, uskoo Lääkäriliiton yksityissektorijaoksen puheenjohtaja Auli Juntumaa .

– Yksityissektorin voimakas kehitys tuo kaiken aikaa uudenlaisia kysymyksiä. Keskustelun tarvetta voivat lisätä esimerkiksi digitalisaatioon ja etähoitoon liittyvät toimintatavat, lääkäreihin kohdistuvat odotukset sekä viranomaisvaatimukset.

Tukea voi saada esimerkiksi yksityislääkäritoiminnan aloittamiseen tai lopettamiseen, markkinointiin, potilaskohtaamisiin tai lääkäriaseman käytäntöihin liittyviin kysymyksiin. Toiminnan periaatteena on luottamuksellisuus niin mentoroitavaan kuin Lääkäriliittoonkin päin.

Liitto kustantaa kolme mentorointikertaa

Myös yksityissektorijaoksen sihteeri, liiton lakimies Kati Lehtonen on tyytyväinen uuteen mentorointiohjelmaan.

– Kevään mentorihaku onnistui hyvin. Saimme mentoreiksi kokeneita, pitkään yksityissektorilla toimineita lääkäreitä eri erikoisaloilta ympäri Suomea, Lehtonen kertoo.

– Yksityissektorilla toimiville lääkäreille on toivottu mentorointiohjelmaa jo pitkään. Nyt se käynnistyy, ja toivomme, että yksityissektorilla toimivat tai sinne hakeutumassa olevat lääkärit ottavat mentoreihin yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Lue myös

Mentoroitava lääkäri voi kääntyä kenen tahansa mentorin puoleen erikoisalasta tai paikkakunnasta riippumatta. Mentorien yhteystiedot löytyvät liiton verkkosivuilta ja vuoden 2023 Lääkärikalenterista, joka postitetaan jäsenille syyskuun puolivälissä. Mentoroinnista voi lukea lisää uudesta, liiton verkkosivuilla olevasta yksityislääkärin tietopankista, johon kirjaudutaan Fimnet-tunnuksilla.

Liitto kustantaa maksimissaan kolme mentorointikertaa. Jos mentoroitava katsoo tarvitsevansa tämän jälkeen vielä apua, hän maksaa sen itse.

Lääkäriliiton toimisto huolehtii mentorointiohjelman ylläpidosta ja kehittämisestä, ja seuraa sen toimivuutta. Ensimmäinen tarkastelujakso on kaksi vuotta. Kokemusten perusteella päätetään ohjelman jatkosta.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030