Liitto toi­mii

Etävastaanottotoiminta ilman välitöntä senioritukea ei sovellu lääketieteen kandeille

Lääkäriliiton mukaan etävastaanottotoiminta soveltuu lääkäreille, joilla on esimerkiksi 3–5 vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen.

Ulla Toikkanen
Kuvituskuva 1
Panthermedia

Lääkäriliittoon on tullut kyselyjä lääketieteen kandidaattien mahdollisuudesta osallistua etävastaanottotoimintaan. Asiaa on osana etälääketieteen suosituksen päivitystä käsitelty liiton eri valiokunnissa ja muun muassa terveyspoliittisessa jaoksessa.

Lääkäriliitto toteaa, että liitossa käytyjen keskustelujen ja liiton voimassa olevan suosituksen perusteella itsenäinen etävastaanottotoiminta ilman tosiasiallista ja välitöntä senioritukea ei ole lääketieteen kandidaateille sopivaa.

Etävastaanottotoiminta edellyttää riittävää osaamista ja kokemusta, ja soveltuu siten lääkäreille, joilla on esimerkiksi 3–5 vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen.

Lue myös

Lääketieteen kandidaatit eivät voi toimia itsenäisesti ilman tosiasiallista senioritukea. Heidän lääkärikoulutuksensa on kesken. Heillä ei ole aiempaa tai on vain hyvin vähäinen kokemus lääkärin työstä, eikä heillä yleensä ole lääkärin sijaisena hoitamiinsa potilaisiin aiempaa hoitosuhdetta.

Jos etävastaanottotoiminnassa voidaan taata tosiasiallinen seniorituki ja potilas on mahdollista kutsua matalalla kynnyksellä vastaanotolle, voi etävastaanotto soveltua kandidaatille. Lisäksi tavanomainen ja vakiintunut laboratoriotulosten ja niiden johtopäätösten informoiminen tai vastaava toiminta esimerkiksi puhelimitse on edelleen mahdollista.

Kirjoittajat

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030