1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Haavanhoitoon tarvitaan ajatusmaailman muutosta
Liitto toi­mii 15/2016 vsk 71 s. 1089 - 1090

Haavanhoitoon tarvitaan ajatusmaailman muutosta

Haavojen ehkäisyyn ja hoitoon ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota, ja seuraukset voivat olla karmaisevia. Uuden haavanhoidon ­erityispätevyysohjelman toivotaan tuovan ­parannusta tilanteeseen.

Haavanhoitoon tarvitaan ajatusmaailman muutosta Kuva 1 / 1

– Haavojen diagnosointi ja hoito viivästyvät usein, ja seuraukset voivat olla dramaattiset. Ääritapauksissa joudutaan jopa amputaatioihin. Haavoista on löytynyt myös laajoja ihosyöpiä, kertoo Iho- ja allergiasairaalan erikoislääkäri Kirsi Isoherranen.

– Ajatusmaailmaan tarvitaan muutosta. Haavapotilaan diagnosointi ja hoito on varsin kokonaisvaltaista, mutta lääkärit mieltävät haavanhoidon usein hoitajien työksi. Niinpä muiden muassa terveyskeskuksissa haavanhoito on yleensä hoitajien käsissä, ja lääkäri käy vain vilkaisemassa haavaa. Kuitenkin kokenut yleislääkäri pystyisi parhaimmillaan ohjaamaan haavapotilaan hoidon heti oikeaan suuntaan, Isoherranen jatkaa.

Krooniset haavat heikentävät potilaiden elämänlaatua huomattavasti. Ne voivat tuoda mukanaan eristäytymistä, masennusta, pitkittyneitä sairauslomia ja työkyvyttömyyttä. Terveydenhuollolle kroonisten haavojen hoidosta aiheutuu valtavia kustannuksia – on laskettu, että pelkästään Helsingissä vuosittaiset haavanhoitokulut ovat 7 – 14 miljoonaa euroa. Kustannusten odotetaan tulevaisuudessa yhä kasvavan, kun väestö ikääntyy ja diabetesta sairastavien määrä kasvaa.

Hoitoketjut toimiviksi

Hyvä haavanhoito parantaa ­potilaiden elämänlaatua ja tuo ­yhteiskunnalle merkittäviä säästöjä.

Kirsi Isoherranen ja Lohjan sairaalan plastiikkakirurgian osastonylilääkäri Heli Lagus päättivät tarttua ongelmaan ja keräsivät monialaisen työryhmän, joka alkoi valmistella haavanhoidon erityispätevyysohjelmaa syksyllä 2013. Esitys ohjelmasta valmistui parissa vuodessa. Lääkäriliiton hallitus hyväksyi ohjelman joulukuussa, ja erityispätevyystoimikunta on nyt perusteilla.

Haavanhoidon erityispätevyysohjelman tavoitteena on yhdenmukaistaa valtakunnallisesti diagnostiikka- ja hoitokäytäntöjä haavojen hoidossa. Sen avulla pyritään myös lisäämään yhteistyötä sekä eri alojen että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

– Kroonisten haavojen menestyksekkään hoidon kulmakivenä ovat nopea ja tarkka etiologian selvittely. Pitäisi miettiä ensimmäiseksi, mistä haava johtuu ja mitä voidaan tehdä asian parantamiseksi, ja vasta sitten, mitä haavan päälle laitetaan, Isoherranen toteaa.

– Tarvitaan haavanhoitoon perehtyneitä ja siitä innostuneita lääkäreitä. Tarvitaan myös vakiintuneita haavanhoidon hoitoketjuja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille.

Isoherranen toivoo, että uutta erityispätevyyttä hakisivat erityisesti perusterveydenhuollon yleislääkärit, jotka hoitavat paljon haavapotilaita. Lisäksi hän toivoo mukaan eri alojen erikoislääkäreitä.

– Haavanhoito vaatii useimmiten monen eri alan yhteistyötä – on tärkeää, että verkostoidutaan ja yhdessä pohditaan parasta hoitoa, Isoherranen toteaa.

Haavanhoidon erityispätevyys

ERITYISPÄTEVYYDEN HANKKINUT HENKILÖ

on perehtynyt sekä akuutin että kroonisen haavan hoidossa tarvittavaan teoreettiseen tietoon

hallitsee riittävän laajasti erotusdiagnostiikan pohjautuen kliiniseen tutkimukseen sekä tarkoituksenmukaiseen lisätutkimusmetodien ja konsultaatioiden käyttöön

Lue myös

kykenee suunnittelemaan hoidon kokonaisuuden tuntien eri hoitomuotojen mahdollisuudet ja rajoitukset, sekä ennaltaehkäisyn tarvittavine apuvälineineen

pystyy toimimaan oman erikoisalansa edustajana monialaisessa haavatyöryhmässä

kykenee haavanhoidon organisointi-, kehittämis-, opetus- ja tutkimustyöhön.

Haavanhoidon erityispätevyyden hakijalta edellytetään pääsääntöisesti erikoislääkärin tutkintoa joillakin seuraavista erikoisaloista: verisuonikirurgia, plastiikkakirurgia, ortopedia, yleiskirurgia, endokrinologia, yleislääketiede, ihotaudit ja allergologia, sisätaudit tai infektiosairaudet.

Erityispätevyys voidaan poikkeuksellisesti myöntää myös hakijalle, jolla ei ole erikoislääkärin pätevyyttä, mutta joka muuten täyttää erityispätevyyden edellytykset tai on kokenut, haavapotilaita hoitava yleislääkäri ilman yleislääketieteen erikoislääkärikoulutusta.

Tietoa erityispätevyysohjelman sisällöstä on liiton verkkosivuilla: www.laakariliitto.fi > opiskelu ja koulutus > erityispätevyydet > haavanhoito

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Kuuluthan työttömyyskassaan?

Vuoden 2002 jälkeen liitto ei ole voinut automaattisesti liittää jäseniään työttömyyskassaan, vaan jäsenen tulee itse liittyä kassan nettisivuilla.

Näkökulma
Hoivakriisi lisää päivystysten kuormaa

Hoivapalvelujen laadun vaihtelu ja henkilöstön puutteellinen sairaanhoidollinen osaaminen on lisännyt ensihoito- ja päivystyspalvelujen kysyntää merkittävästi.

Ajassa
Esperi Care lopettaa Ulrika-kodin toiminnan

Valvira keskeytti Ulrika-kodin toiminnan viime tammikuussa toiminnassa havaittujen epäkohtien vuoksi.

Liitossa
Lääkärit hyödyntävät niukasti potilaiden mittaamaa terveystietoa

Tiedon ­pirstaleisuus ja kiireen tuntu vastaanotolla estävät käyttöä.

Ajassa
Sovellus auttaa saamaan unen

Mobiililaitteella suoritettava terapiaohjelma tuo apua entistä useamman uniongelmiin.

Ajassa
Räväkkä mainoskampanja tuotti tulosta

Eksote sai lisää lääkäreitä.