Liitto toi­mii

Nykyinen valtuuskunta kokoontui viimeistä kertaa

Valtuuskunnan kevätkokouksessa paneuduttiin muun muassa lääkärien palkkausjärjestelmän kehittämiseen ja vedottiin tutkimusrahoituksen turvaamisen puolesta.

Sari Kosonen
Kuvituskuva 1

Valtuuskunnan kevätkokous pidettiin 20. toukokuuta etäyhteyksin. Puhetta johti Marjo Parkkila-Harju.

Kokouksen aluksi hallituksen puheenjohtaja Tuula Rajaniemi antoi valtuuskunnalle katsauksen liiton alkuvuoden toiminnasta. Koronapandemian takia liiton toimisto on ollut etätyössä ja kaikki kokoukset on pidetty etänä. Myös Lääkäripäivät järjestettiin virtuaalisina.

Koronarokotusten järjestämisessä liitto on tukenut viranomaisten linjauksia, mutta on samalla tuonut esille huolensa terveydenhuollon ammattilaisten rokotusten hitaasta etenemisestä. Työssäjaksamisen turvaamiseksi tulevan kesän lomat on voitava pitää, sillä terveydenhuollossa on työskennelty koronan tuoman lisäpaineen alla jo reilu vuosi.

Lääkäriliiton vuoden 2021 teema on Tutkittu tieto hoidon ja päätösten perustana. Liitto ihmettelee opetus- ja kulttuuriministeriön kaavailemia mittavia leikkauksia tutkimusrahoitukseen. Valtuuskunta teki maan hallitukselle vetoomuksen sen puolesta, että tieteeseen kohdistetuista leikkauksista luovutaan ja sen sijaan nostetaan tutkimusrahoitus vahvalle kasvu-uralle lähivuosina.

Rajaniemi kertoi myös, että liiton strategiaa ollaan päivittämässä valtuuskuntakaudelle 2022–24. Päivitetty strategia tulee hyväksyttäväksi valtuuskunnan joulukuun kokoukseen.

Kärkihankkeet etenevät

Lääkäriliitolla on käynnissä useita kärkihankkeita. Niiden etenemisestä kertoi kehitysjohtaja Timo Kaukonen.

Jäsenyyden vaalimisen kärkihanke on käynnistetty. Jäsenkysely jäsenistön tarpeista, toiveista ja arvoista toteutetaan elo-syyskuussa. Tulosten pohjalta pohditaan jatkotoimenpiteitä syksyllä 2021 ja keväällä 2022.

Tutkitun tiedon kärkihankkeessa yhtenä tavoitteena on kiirehtiä pääministeri Marinin hallitusohjelmaan kirjatun vaihtoehto- ja uskomushoitojen sääntelymahdollisuuksia koskevan selvityksen laatimista. Tähän liittyen on tehty väestö- ja jäsenkyselyt, joiden tulokset julkistetaan SuomiAreenalla heinäkuussa.

Kestävän kehityksen kärkihankkeessa teemana tänä vuonna on taloudellinen kestävyys. Jaoksissa on keskusteltu medikalisaatiosta, priorisoinnista ja lääkärien roolista tulevaisuuden sote-keskuksissa. Valtuuskunta kannatti arkkiatri Risto Pelkosen Terveysfoorumissa huhtikuussa tekemää aloitetta konsensuskokouksen järjestämisestä terveydenhuollon priorisoinnista.

Digikehitystyö etenee rivakasti. Liiton jäsenrekisteri uusitaan, Lääkärilehden "digi ensin" -kehitystyötä jatketaan, ja tulossa on myös uusi mobiiliapplikaatio.

Palkkausjärjestelmää kehitetään

Lääkäriliiton edunvalvontajaoksen puheenjohtaja Jaana Puhakka ja neuvottelujohtaja Laura Lindholm antoivat valtuuskunnalle katsauksen ajankohtaiseen edunvalvonnalliseen tilanteeseen. Lääkärisopimus umpeutuu 28.2.2022. Sopimus uudisti työaikoja ja päivystyksiä, mutta molemmat asiat kaipaavat jatkokehitystä. Näitä pohditaan liiton asettamissa työryhmissä.

Lue myös

Valtuuskunta keskusteli vilkkaasti palkkausjärjestelmän kehittämistarpeista ja tulevan neuvottelukierroksen tavoitteista. Keskustelu käytiin neuvoa antavana hallituksen linjauksia varten, eikä päätöksiä vielä tehty.

Lääkäritalo edelleen remontissa

Lääkäritalon peruskorjauksesta kertoi kiinteistöjohtaja Erkki Peiponen. Remontti on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Valmiina ovat kerrokset 6.–9. Tänä vuonna valmistuvat 5. kerros sekä aula- ja liiketilat 1. ja 2. kerroksissa. Ensi vuonna käynnistetään 3. ja 4. kerrosten remontointi.

Valtuuskunnan vaali syksyllä

Valtuuskunnalle esiteltiin vuoden 2020 toimintakertomus. Se sekä tiiviissä muodossa oleva visuaalinen toimintakertomus löytyvät liiton verkkosivuilta osoitteessa www.laakariliitto.fi/avaindokumentit. Valtuuskunta vahvisti myös vuoden 2020 tilinpäätöksen.

Valtuuskunnan kevätkokous oli nykykokoonpanon viimeinen. Marjo Parkkila-Harju päätti kokouksen kiittämällä valtuuskunnan jäseniä kuluneista kolmesta vuodesta. Syksyllä valitaan uusi valtuuskunta seuraavalle kolmivuotiselle kaudelle.

Kirjoittajat

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030