1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Soten kuudes tuotantokausi
Liitto toi­mii 22/2019 vsk 74 s. 1446 - 1447

Soten kuudes tuotantokausi

Lääkärikartellin luottamusmiesten neuvottelupäivilläpuhunut ­alivaltiosihteeri Päivi Nerg toivoi soten valmistelun perustuvan tällä kertaa aitoon dialogiin.

Soten kuudes tuotantokausi Kuva 1 / 4
       

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg toi soten tuoreimmat kuulumiset luottamusmiehille. Nerg sanoi toivovansa, että valmistelevissa pöydissä käydään avointa keskustelua.

– Meidän pitää käynnistää aivan erilainen dialogi sote-uudistuksen suhteen. Asiat jäävät helposti liian ylätasolle, koska pienet asiat ovat niitä, jotka aiheuttavat helposti kitkaa, hän sanoi.

Palvelujen yhteen sovittaminen tavoitteeksi

Vastuu sote-palveluista on oltava koko maassa riittävän vahvoilla toimijoilla, joilla on riittävät edellytykset palveluiden järjestämiseen.

Tämä voidaan Nergin mukaan toteuttaa joko lainsäädännön tai vapaaehtoisuuden pohjalta.

Kustannustehokkuuden sekä yhdenvertaisen palveluiden saatavuuden kannalta on tärkeää, että kokonaisvoimavaroja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Siksi perus- ja erikoistason sote-palvelut tulee sovittaa yhteen sekä varmistaa sujuvat palveluketjut ja oikea-aikainen palvelujen saanti. Tähän liittyy kysymyksiä muun muassa johtamisesta, rahoituksesta ja ohjauksesta, Nerg muistutti.

Palvelut pitää koota asiakkaan näkökulmasta tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. On mietittävä palvelukonsepteja, erityisen paljon palveluita tarvitsevia asiakkaita ja yhteistyötä eri sektoreiden välillä.

– Järjestelmäämme ei ole tehty potilaasta käsin. Valinnanvapauskeskustelu oli tervetullut, tällaista ajattelun muutosta kaivattiin, Päivi Nerg sanoi.

Kustannusten kasvua hillittävä

Nerg otti myös esiin väestön ikääntymisen heikentävän vaikutuksen julkiseen talouteen. Työikäinen väestö supistuu ja julkinen talous heikkenee samalla, kun hoiva- ja eläkemenot kasvavat.

– Kestävyysvajeeseen täytyy pystyä vastaamaan. Kustannusten kasvun hillinnästä ja kustannusvaikuttavuudesta on huolehdittava. Uudistuksessa on vahvistettava perustason palveluita ja ennaltaehkäisevää työtä, mielellään jo heti hallituskauden alussa.

Talouden kestävyyden varmistamiseksi tarvitaan sote-palveluiden kustannusten hillintää tukevia mekanismeja. Muun muassa valtion ja sote-järjestäjien välistä vuoropuhelua tulisi Nergin mukaan tiivistää ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistyötä selkeyttää.

Kaikissa olosuhteissa tulee varmistaa myös kuntien kannusteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää tiedon integraatioon ja tiedolla johtamisen edellytyksiin sekä digitalisaation luomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen kansallisella tasolla.

Lue myös

Nykyjärjestelmän kehittäminen huomioitava

Hallituskauden alussa olisi määriteltävä suuntaviivat sille, miten nykyjärjestelmän pohjalta edetään lähivuosina.

Suuntaviivat voisivat koskea esim. palveluiden yhteensovittamista, digitaalisaation ja tiedolla johtamisen edistämistä, sekä tarvetta lainsäädännön täydentämiseen nykypohjalta.

Halutun kehittämissuunnan tueksi on määritettävä riittävät kannusteet ja etenemisen seurantaa varten todennettavissa olevat kriteerit.

Mikäli kehitys ei ole asetettujen tavoitteiden näkökulmasta riittävää, tulee hallituksen viimeistään puoliväliriihessä sopia lainsäädännöllisiä jatkotoimista.

Valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri, maakunta- ja soteuudistuksen projektijohtajana toiminut Päivi Nerg puhui valtakunnallisilla luottamusmiespäivillä Viking Mariellalla 23. toukokuuta.

Kirjoittajat
Pauliina Pohjala

Etusivulla juuri nyt

Työssä
Kun aika on – näin lopetat vastaanoton

Lääkäri ei voi lopettaa vastaanottoaan noin vaan.

Tieteessä
Lääkkeiden riskinjakosopimuksille on selvä tarve

Sairaaloiden ja lääkeyritysten sopimukset ovat yleistyneet Suomessakin.

Ajassa
Mihin yleislääkäripäivystäjää tarvitaan yöllä?

Ei pidä lähteä lääkärin ammattiin, jos ajattelee, että tehdään virkamiestyötä virka-aikana päiväsaikaan, sanoo lääkintöneuvos Timo Keistinen.

Liitossa
Laatupalkinnosta kilpailee kolme finalistia

Yksi finalisteista on Heinola, jossa on kehitetty vanhuspalveluiden lääkäritoimintaa – kuvassa ovat johtava ylilääkäri Kirsi Timonen sekä geriatrian erikoislääkärit Pirjo Peltomäki ja Markus Peltonen.

Tiedepääkirjoitus
Parkinsonin tauti – uraatistako apua?

Uraattitason nostaminen farmakologisesti voisi hidastaa sekä motoristen että kognitiivisten oireiden etenemistä, kirjoittaa Tua Annanmäki.

Ajassa
Mukana porukassa

– Johtoryhmässä on päässyt tutustumaan työyhteisöön laajemmin, kertoo erikoistuva lääkäri Joel Holmen.