• Sari Kosonen

Terveydenhuollon korjaussarja tekeillä – osallistu!

Jäsenien näkemyksiä ja ideoita kerätään uuden verkkotyökalun avulla.

Liitto haastaa kaikki jäsenet osallistumaan terveydenhuollon korjaussarjan tekemiseen. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa.

Terveydenhuollon korjaussarja -hankkeen tavoitteena on kirkastaa, mistä hyvä terveydenhuolto on tehty. Mitkä ovat ne isot perusperiaatteet, joiden pitää olla kunnossa toimivassa terveydenhuoltojärjestelmässä? Mitä mieltä sinä olet? Onko sinulla uusia ideoita? Sinulla on mahdollisuus myös ottaa kantaa muiden esittämiin näkemyksiin.

Kaikki jäsenet saavat sähköpostiinsa henkilökohtaisen kutsun osallistua verkkotyöpajaan lokakuun ensimmäisellä viikolla. Kutsu lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut jäsenrekisteriimme.

Ovathan yhteystietosi ajan tasalla? Jos eivät, käythän Tietoni-palvelussa (www.laakariliitto.fi/tietoni) päivittämässä ne!

Hankkeen tuloksia työstetään liiton toimistossa, valiokunnissa, jaoksissa, hallituksessa ja valtuuskunnassa. Tavoitteena on, että Lääkäriliiton valtuuskunta tekee tehdyn työn pohjalta uuden linjauksen terveydenhuoltojärjestelmän perusperiaatteista joulukuussa 2019.

Lisää aiheesta

Jokainen lääkäri on liiton käyntikortti
Muistisairaiden itsemääräämisoikeutta halutaan vahvistaa
Kerro, mistä hyvä terveydenhuolto on tehty

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
THL:n pääjohtajaksi Markku Tervahauta

Valtioneuvosto nimitti tänään Markku Tervahaudan THL:n pääjohtajaksi kaudeksi 1.1.2019–31.12.2023.

Ajassa
Aamulehti: Tampereen yliopisto valittaa saamastaan syrjintätuomiosta

Nainen olisi ollut Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan valituksi tullutta miestä selvästi pätevämpi neurologian professoriksi.

Ajassa
THL:n pääjohtajaksi Markku Tervahauta

Valtioneuvosto nimitti tänään Markku Tervahaudan THL:n pääjohtajaksi kaudeksi 1.1.2019–31.12.2023.

Ajassa
YLE: Vaasan keskussairaala ei saa laajaa päivystystä

Sote-valiokunnan hallituspuolueilta ei tullut kannatusta Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen puolesta tehdylle esitykselle.

Ajassa
Työterveyslaitoksen kysely auttaa tunnistamaan työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä

Työterveyslaitos on julkaissut Työn ja terveyden oma-arviointipalvelun yrittäjille ja työntekijöille.

Tieteessä
Bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet lisäävät Alzheimer-potilaiden kuoleman riskiä

Merkittävien haittatapahtumien riski oli suurentunut heti näiden lääkkeiden käytön alusta.

Ajassa
Etenelle uusi kokoonpano

Valtioneuvosto on tänään tekemällään päätöksellä asettanut valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan kaudeksi 1.10.2018–30.9.2022.

Ajassa
STM aloittaa vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön valmistelun

Vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita on selvitetty viimeksi vuonna 2009.