Terveydenhuolto

Näin STM vastaa oikeuskanslerin koronaratkaisuun

Oikeuskanslerin mukaan sosiaali- ja terveysministeriön pitää tarttua toimiin viipymättä, jos yleisvaarallisuusluokittelulle ei ole hyväksyttäviä syitä.

Minna Pihlava

Adobe/AOP

Mihin toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ryhtyy oikeuskanslerin ratkaisun vuoksi, osastopäällikkö Taneli Puumalainen?

– Oikeuskansleri totesi, että lääketieteellis-epidemiologinen arviointi ja kysymys koronan yleisvaarallisuudesta eivät kuulu hänen tehtäväkenttäänsä.

Hän esitti, että tarvitaan parempi järjestelmä siihen, että ylipäänsä tartuntatautien luokittelu voidaan säännöllisesti tarkistaa ja varmistaa, että luokittelu on kohdallaan. Olemme tästä samaa mieltä.

Tartuntatautilain kokonaisuudistus on alkamassa. Siinä pohditaan, miten järjestelmä voitaisiin luoda.

Oikeuskanslerin mukaan ministeriön pitää ryhtyä viipymättä toimenpiteisiin, jos yleisvaarallisuusluokituksen kaikki kriteerit eivät täyty. Toteutuuko koronan kohdalla kriteeri siitä, että taudin leviäminen voidaan estää tartuttajaan kohdistettavilla toimenpiteillä?

– STM on katsonut, että korona on syytä pitää yleisvaarallisten tautien listalla, kunnes on kohtuullinen varmuus siitä, että ei tule uusia vaarallisia virusmuunnoksia ja pandemia näyttää rauhoittuvan.

Käytännössä tämä tarkoittaa varmasti sitä WHO:n ja ECDC:n suositusten mukaan pidetään varautumista ja valmiutta yllä.

Toteutuuko siis kriteeri, että taudin leviäminen voidaan estää?

– Taudin leviäminen voidaan estää suljetussa yhteisössä, jos vaikkapa vanhuspalveluyksikössä tauti lähtisi leviämään. Esimerkiksi eristämis- tai karanteenitoimenpiteillä voidaan torjua paikallisen epidemian leviämisen riskiä.

Oikeuskansleri tuo esiin THL:n, tartuntatautien neuvottelukunnan sekä isojen kuntien tartuntataudeista vastaavien lääkäreiden kannanotot yleisvaarallisuuden edellytysten puuttumisesta. Hänen mukaansa luokituksen ylläpitoon vaaditaan riittävän painavia perusteita, mikäli asiantuntijayhteisön enemmistö on luokituksen muuttamisen kannalla perustellusti. Mitä tästä ajattelet?

– Oikeuskansleri mukaan täytyy katsoa myös, mitä WHO, ECDC ja eri maiden viranomaistahot päättävät. Tämä on kokonaisarvio, jossa näitä kaikkia täytyy tarkastella ja ottaa huomioon se, että meillä on edelleen WHO:n julistama pandemia, jossa on nähty paljon erilaisia yllättäviäkin käänteitä.

Yleisvaarallisuus ei tarkoita, että toimenpiteitä tehdään, mutta se antaa siihen mahdollisuuden. Tässä pandemiatilanteessa tätä on edelleen järkevää ylläpitää, mutta kevään kuluessa, jos pandemia ei enää lähde noususuuntaan, varmasti asiaa tarkastellaan uudelleen.

Lue myös

Jos yleisvaarallisuusluokitusta ylläpidetään, vaikka asiantuntijaenemmistön mielestä kriteeri leviämisen estämisestä ei täyty, onko lainsäädännössä vika?

– WHO:n ja ECDC:n asiantuntijat ovat sitä mieltä, että näihin keinoihin voidaan turvautua, jos muut keinot eivät auta. Tässä on siis asiantuntijoilla erilaisia näkemyksiä. Ministeriö haluaa olla varovainen huomioiden, kuinka pandemia on tähän asti edennyt.

Jos pandemia näyttää laantuvan ja uusia virusmuunnoksia ei tule, tätä voidaan tarkastella uudelleen.

Eivätkö THL, tartuntatautien neuvottelukunta ja isojen kaupunkien tartuntataudeista vastaavat lääkärit osaa yhtä hyvin huomioida pandemiaa kuin WHO tai ECDC?

– En usko, että kannattaa laittaa asiantuntijoita järjestykseen. Lähinnä huomio on se, että on erilaisia asiantuntijakantoja.

Ministeriö on tietysti huolissaan suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista ja pandemiasta. Niin kauan kuin on tarve, halutaan pitää mahdollisuus tiukempiinkin toimenpiteisiin.

Kirjoittaja

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030