Terveydenhuolto

Pohjois-Savossa kiistaa pätevyysvaatimuksista

Lääkärit vetoavat: hyvinvointialueen palveluyksikön johtajalla tulee olla erikoislääkärin pätevyys.

Sari Kosonen

Adobe/AOP
Perusteena vaatimukselle on lääkärin vastuu ja siihen liitettynä valta tehdä päätöksiä terveydenhuollon yksikön kliinisestä toiminnasta.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallituksen viime kokouksessa käsiteltiin Kys-erityispalvelut palveluyksikköjohtajien pätevyysvaatimuksia. Tiukan äänestyksen jälkeen hallitus päätti, että ko. tehtävien pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Kysin lääkärit lähettivät aluehallitukselle kokouksen alla vetoomuksen, jossa vaadittiin, että Pohjois-Savon hyvinvointialueen Erityispalveluiden palveluyksikköjohtajien pätevyysvaatimuksena on johtamisosaamisen ja -kokemuksen ohella soveltuva erikoislääkärin pätevyys. Perusteena vaatimukselle on lääkärin vastuu ja siihen liitettynä valta tehdä päätöksiä terveydenhuollon yksikön kliinisestä toiminnasta.

Lue myös

Vetoomuksessa käytettiin perusteluna Lääkäriliiton suositusta terveydenhuollon johtamisesta. Sen mukaan vastuu kliinisestä toiminnasta ja valta tehdä kliiniseen työhön vaikuttavia päätöksiä tulee olla samalla lääkärijohtajalla. Kliinistä työtä tekevien lääkärien esimiehenä tulee olla lääkäri, ja hänellä tulee olla johtamistyöhön tarkoituksenmukaiset resurssit. Jos organisaation ylin johto edustaa muuta kuin lääketieteellistä osaamista, tulee organisaatiossa olla lääkärikoulutuksen saaneita henkilöitä riittävän korkeassa asemassa.

– Nyt kliinistä työtä tekeviä lääkäreitä johtamaan voi tulla muun kuin lääkärikoulutuksen saanut. Tällöin ainakin rinnalle pitäisi palkata lääketieteellinen johtaja. Se taas ei olisi järkevää tehokkaan ja turvallisen toiminnan eikä talouden kannalta. Toivomme, että avoinna olevien johtajavirkojen pätevyysvaatimuksia muutetaan, sanoo Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin pääluottamusmies, Lääkäriliiton Kuopion edunvalvontavaliokunnan puheenjohtaja Anu Muraja-Murro .

Kirjoittajat

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030