Terveydenhuolto

THL muistuttaa moniresistenttien mikrobien leviämisvaarasta

Ulkomailla terveydenhuollossa olleet, Suomen sairaaloihin saapuvat potilaat tulisi seuloa MDR-kantajuuden osalta.

Hanna Kauppinen

Adobe/AOP

Ulkomailla hoidettujen potilaiden sairaalasiirroissa Suomeen tulee kiinnittää erityistä huomiota moniresistenttien mikrobien leviämisriskeihin, muistuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotteessaan . Torjuntatoimet ovat aiheellisia myös niiden potilaiden kohdalla, jotka ovat juuri olleet hoidettavina ulkomailla.

THL:n mukaan matkailun elpyminen on nostanut esille matkailun merkityksen mikrobilääkeresistenssiä levittävänä tekijänä. 

Mikrobilääkeresistenssitilanne on Suomessa ja muissa Pohjoismaissa hyvä muihin maihin verrattuna. 

– Maailmalla resistenssitilanne saattaa olla hyvinkin huono varsinkin hoitolaitoksissa. Moniresistenttien mikrobien tartuntojen torjuntaohjeen mukaan ulkomailta sairaalasiirrolla tulevat tai ulkomailla viimeisen vuoden aikana hoidossa olleet potilaat tulisi seuloa heidän saapuessa sairaalahoitoon Suomessa, sanoo THL:n asiantuntija  Dinah Arifulla .

Moniresistentillä mikrobilla tarkoitetaan mikrobia, joka on hankkinut resistenssiominaisuuden sen aiheuttamien infektioiden hoidossa tavallisesti käytetyille mikrobilääkkeille. 

Lue myös

Vaikka näiden mikrobien aiheuttamat infektiot eivät eroa vastaavien mikrobilääkeherkkien mikrobien aiheuttamista, on niiden hoito vaikeampaa vähäisempien lääkevaihtoehtojen takia. Lääkityksen aloituksen viivästyminen voi huonontaa hoitotuloksia. 

Kansallisen torjuntaohjeen mukaan potilaat, joilla on viimeisen vuoden sisään ollut yli vuorokauden kestänyt hoitojakso tai toimenpide ulkomaisessa sairaalassa, hoidetaan kosketusvarotoimia noudattaen siihen saakka, kunnes seulontanäytevastaukset ovat poissulkeneet MDR-kantajuuden.

Kirjoittajat

Hanna Kauppinen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030