• Ulla Toikkanen

Esmyaa myoomien hoidossa käyttävien maksa-arvoja tulee seurata

Euroopan lääkevirasto arvioi parhaillaan Esmyan hyötyjä ja haittoja vakavien, jopa maksansiirtoon johtaneiden maksavauriotapausten vuoksi.

Esmyaa myoomien hoidossa käyttävien maksa-arvoja tulee seurata Kuva 1 / 1

Euroopan lääkeviraston lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea suosittelee väliaikaisena toimena arvioinnin aikana, että Esmyaa myoomien hoidossa käyttävien naisten maksa-arvoja tulee seurata säännöllisesti. Maksa-arvot pitää tarkistaa vähintään kerran kuukaudessa hoidon aikana.

Jos maksaentsyymiarvo ylittää kaksinkertaisesti normaalin ylärajan, lääkärin tulee lopettaa hoito ja seurata potilasta huolellisesti. Maksa-arvot täytyy mitata uudelleen 2–4 viikkoa hoidon lopettamisen jälkeen.

Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea arvioi parhaillaan Esmyan hyötyjä ja haittoja vakavien, jopa maksansiirtoon johtaneiden maksavauriotapausten vuoksi. Terveydenhuollon ammattilaisille, jotka määräävät Esmyaa, lähetetään lisäohjeita erillisessä tiedotteessa.

Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea suosittelee, ettei Esmya-hoitoa aloiteta uusille potilaille. Niiden potilaiden, joiden hoitojakso on päättynyt, ei tulisi aloittaa uutta hoitojaksoa.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Esmyaa käyttävien maksa-arvoja tulee seurata
MED12-geenin mutaatiot yhteydessä myoomien piirteiden vaihteluun
Kohdun hyvänlaatuiset kasvaimet aiheuttavat yhteiskunnallista haittaa

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Lisää aiheesta

Uusimmat / Ajassa

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi