• Ulla Toikkanen

Eturauhassyövän diagnostiikka muuttuu

Perinteisestä ultraääniohjauksessa tapahtuvasta koepalojen otosta ollaan siirtymässä tarkoin kohdennettuun, magneettikuvaukseen perustuvaan näytteiden ottoon.

Eturauhassyövän diagnostiikka muuttuu Kuva 1 / 1

Eturauhassyövän diagnostiikassa on tapahtumassa suuria muutoksia. Perinteisestä ultraääniohjauksessa tapahtuvasta koepalojen otosta ollaan siirtymässä tarkoin kohdennettuun, magneettikuvaukseen perustuvaan näytteiden ottoon.

Diagnostisen tekniikan muutosta puoltaa New England Journal of Medicinissä julkaistu iso kansainvälinen Precision-tutkimus, jossa HUS:n urologian yksikkö on ollut mukana tutkimusaineistoltaan suurimpana rekrytoivana keskuksena.

Ultraääniohjattuun koepalojen ottoon on perinteisesti liittynyt se ongelma, että koe otetaan ikään kuin "hakuammuntana", koska ultraäänellä ei voida havaita pienimpiä syöpäpesäkkeitä.

– Tällöin merkitykselliset, hoitoa vaativat syöpäpesäkkeet eivät välttämättä satu seulaan ja jäävät löytymättä, kertoo yksi tutkimuksen pääkirjoittajista, HYKS:n urologian professori Antti Rannikko.

Precision-tutkimuksessa vertailtiin tarkemman magneettikuvantamisen hyötyjä perinteiseen, ultraäänipohjaiseen diagnostiikkaan. Tulos on yksiselitteinen. Viime vuosina tarkkuudeltaan merkittävästi kehittyneellä magneettikuvantamisella pienimmätkin syöväksi epäillyt pesäkkeet nähdään tarkemmin, ja koepalat voidaan ottaa suoraan halutuista kohteista. Näin merkitykselliset, hoitoa vaativat syövät löytyvät varmemmin, ja potilas pääsee hoitoon entistä nopeammin. Toisaalta vältetään ylidiagnostiikkaa, mistä seuraa vähemmän haittaa potilaalle ja myös kustannussäästöjä.

– Näin PSA-näytteiden aikakaudella iso osa löydetyistä eturauhassyövistähän on sellaisia, ettei niitä tarvitsisi todeta – saatikka hoitaa, Rannikko toteaa.

HUS:ssa fuusiobiopsiasta rutiinimenetelmä

HUS:ssa on jo kolmen vuoden ajan käytetty niin sanottua fuusiobiopsia-menetelmää, jolla voidaan yhdistää MRI- ja ultraäänikuvat. Näin eturauhasen koepalat voidaan ottaa tarkemmin halutuista, epäilyttävistä kohdista.

Fuusiobiopsian käyttö tulee kasvamaan, ja HUS on ensi vuonna hankkimassa toisen vastaavan laitteiston. HUS on toiminut myös referenssikeskuksena, jossa ulkomaalaiset kollegat ovat käyneet tutustumassa fuusiobiopsiatoimintaan.

– Fuusiobiopsia tulee olemaan meillä rutiinimenetelmä, ellei potilaalla ole estettä magneettikuvaukselle, esimerkiksi molemminpuolinen lonkkaproteesi, Rannikko kuvaa.

Precision-tutkimukseen osallistui 500 eturauhassyöpäpotilasta 25 keskuksesta maailmalta. HUS:sta osallistui 74 potilasta. Suomesta tutkimuksessa oli HUS:n lisäksi mukana myös OYS.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Eturauhassyöpäpotilaiden ja puolisoiden terveyteen liittyvä elämänlaatu samanlainen
Proteiinit paljastivat uusia eturauhassyövän mekanismeja
Kasvaimen genomitestistä apua prostatektomiapotilaan jatkohoitoon

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Ilmansaasteilla ja kätkytkuolemilla voi olla yhteys

Tutkimuksessa löydettiin yhteys kätkytkuolemien ja pienhiukkasten sekä kätkytkuolemien ja typpidioksidipitoisuuksien välillä.

Ajassa
Sairaanhoitopiiri yhtenäistää psykiatrian henkilökunnan palkat

Harmonisointi tuli tarpeelliseksi kun Turun kaupungin psykiatria yhdistyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriaan.

Ajassa
Nerg lupaa kutsua sote-asiantuntijoita jälkipyykille

Tavoitteena todistaa, että mielipiteitä on uudistuksessa kuunneltu.

Ajassa
Tehostaisiko suoritepalkkaus lääkärin työtä?

Eri maiden palkkavertailu on hankalaa, kun työtä tehdään niin eri tavoin, pohtii Marjo Parkkila-Harju.

Ajassa
KHO: Synnytykset loppuvat Oulaskankaan sairaalassa vuodenvaihteessa

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemän valituksen.

Kommentti
Milloin opioidit muuttuivat vaarallisiksi?

– Vastaus löytyy jokaisesta farmakologian oppikirjasta, muistuttaa Eija Kalso.

Ajassa
Äidit voivat synnyttää Turussa vihdoin vedessä

Vesisynnytykset ovat olleet mahdollisia TYKS:n Naistenklinikalla maaliskuusta lähtien.