• Ulla Toikkanen

Hyvistä motorisista taidoista tukea liikapainoisen lapsen lukutaitoon

Monipuolinen liikunta näyttää tukevan motoristen taitojen lisäksi lukutaidon kehittymistä.

Hyvistä motorisista taidoista tukea liikapainoisen lapsen lukutaitoon Kuva 1 / 1

Poikien korkeampi kehon rasvaprosentti oli yhteydessä huonompaan lukutaitoon. Lisäksi pojilla rasvakudoksen erittämän leptiinihormonin suurempi pitoisuus veressä oli yhteydessä heikompaan lukutaitoon. Nämä yhteydet kuitenkin selittyivät liikapainoon liittyvillä heikommilla motorisilla taidoilla.

Tytöillä puolestaan maksan rasvoittumisen vaarasta kertovan merkkiaineen gamma-glutamyylitransferaasin korkeampi pitoisuus oli yhteydessä huonompaan lukutaitoon. Tämä yhteys oli riippumaton rasvaprosentista, motorisista taidoista, kestävyyskunnosta, liikunnasta tai sosioekonomisista tekijöistä.

Liikuntaa varhaislapsuudesta lähtien

Tutkimuksissa tarkasteltiin 175 kuopiolaisen lapsen kehon rasvakudoksen määrää sekä useiden muiden valtimotautien vaaratekijöiden yhteyksiä luku- ja laskutaitoon.

Kehon rasvakudoksen määrää mitattiin DXA-laitteella ja valtimotautien vaaratekijöitä verinäytteistä. Luku- ja laskutaitoa arvioitiin standardoiduilla oppimistesteillä. Lisäksi mitattiin muun muassa motorisia taitoja, kestävyyskuntoa sekä liikuntaa ja liikkumattomuutta monipuolisin menetelmin.

– Ylipainon yhteys heikompaan lukutaitoon näyttää pojilla selittyvän paljolti sillä, että ylipainoon liittyvät yleensä myös heikommat motoriset taidot. Näiden tulosten perusteella erityisesti poikien motoristen taitojen monipuolinen kehittäminen varhaislapsuudesta alkaen näyttäisi tukevan lukutaitoa koulutaipaleen alussa, toteaa tutkijatohtori Eero Haapala Jyväskylän yliopistosta.

Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta ja ravitsemus- ja Jyväskylän yliopiston Alkuportaat -tutkimuksiin liittyvät tulokset julkaistiin Journal of Sports Sciences -lehdessä.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Tanhupallo ei ole vain lihava lapsi
Korvakipuisille lapsille on tärkeä antaa kipulääkettä
Korvakipuisille lapsille on tärkeä antaa kipulääkettä

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Ilmansaasteilla ja kätkytkuolemilla voi olla yhteys

Tutkimuksessa löydettiin yhteys kätkytkuolemien ja pienhiukkasten sekä kätkytkuolemien ja typpidioksidipitoisuuksien välillä.

Ajassa
Sairaanhoitopiiri yhtenäistää psykiatrian henkilökunnan palkat

Harmonisointi tuli tarpeelliseksi kun Turun kaupungin psykiatria yhdistyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriaan.

Ajassa
Nerg lupaa kutsua sote-asiantuntijoita jälkipyykille

Tavoitteena todistaa, että mielipiteitä on uudistuksessa kuunneltu.

Ajassa
Tehostaisiko suoritepalkkaus lääkärin työtä?

Eri maiden palkkavertailu on hankalaa, kun työtä tehdään niin eri tavoin, pohtii Marjo Parkkila-Harju.

Ajassa
KHO: Synnytykset loppuvat Oulaskankaan sairaalassa vuodenvaihteessa

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemän valituksen.

Kommentti
Milloin opioidit muuttuivat vaarallisiksi?

– Vastaus löytyy jokaisesta farmakologian oppikirjasta, muistuttaa Eija Kalso.

Ajassa
Äidit voivat synnyttää Turussa vihdoin vedessä

Vesisynnytykset ovat olleet mahdollisia TYKS:n Naistenklinikalla maaliskuusta lähtien.