• Ulla Toikkanen

Hyvistä motorisista taidoista tukea liikapainoisen lapsen lukutaitoon

Monipuolinen liikunta näyttää tukevan motoristen taitojen lisäksi lukutaidon kehittymistä.

Hyvistä motorisista taidoista tukea liikapainoisen lapsen lukutaitoon Kuva 1 / 1

Poikien korkeampi kehon rasvaprosentti oli yhteydessä huonompaan lukutaitoon. Lisäksi pojilla rasvakudoksen erittämän leptiinihormonin suurempi pitoisuus veressä oli yhteydessä heikompaan lukutaitoon. Nämä yhteydet kuitenkin selittyivät liikapainoon liittyvillä heikommilla motorisilla taidoilla.

Tytöillä puolestaan maksan rasvoittumisen vaarasta kertovan merkkiaineen gamma-glutamyylitransferaasin korkeampi pitoisuus oli yhteydessä huonompaan lukutaitoon. Tämä yhteys oli riippumaton rasvaprosentista, motorisista taidoista, kestävyyskunnosta, liikunnasta tai sosioekonomisista tekijöistä.

Liikuntaa varhaislapsuudesta lähtien

Tutkimuksissa tarkasteltiin 175 kuopiolaisen lapsen kehon rasvakudoksen määrää sekä useiden muiden valtimotautien vaaratekijöiden yhteyksiä luku- ja laskutaitoon.

Kehon rasvakudoksen määrää mitattiin DXA-laitteella ja valtimotautien vaaratekijöitä verinäytteistä. Luku- ja laskutaitoa arvioitiin standardoiduilla oppimistesteillä. Lisäksi mitattiin muun muassa motorisia taitoja, kestävyyskuntoa sekä liikuntaa ja liikkumattomuutta monipuolisin menetelmin.

– Ylipainon yhteys heikompaan lukutaitoon näyttää pojilla selittyvän paljolti sillä, että ylipainoon liittyvät yleensä myös heikommat motoriset taidot. Näiden tulosten perusteella erityisesti poikien motoristen taitojen monipuolinen kehittäminen varhaislapsuudesta alkaen näyttäisi tukevan lukutaitoa koulutaipaleen alussa, toteaa tutkijatohtori Eero Haapala Jyväskylän yliopistosta.

Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta ja ravitsemus- ja Jyväskylän yliopiston Alkuportaat -tutkimuksiin liittyvät tulokset julkaistiin Journal of Sports Sciences -lehdessä.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Suomalainen peruskoulu on tasa-arvoinen – vai onko?
Tyttöjen ja poikien psyykkisen hyvinvoinnin taustalla eri tekijöitä
Lasten astmakuolemat ovat erittäin harvinaisia Suomessa

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Tieteessä
Uutta tietoa WNT1-osteoporoosista

WNT1-geenivirhe johtaa merkittäviin, varhain alkaviin ja iän myötä eteneviin luuston poikkeavuuksiin.

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Ajassa
Kaikki Hilmot yhteisessä oppaassa

THL:n mukaan uudistuksessa on huomioitu sote-uudistuksen seurannan ja arvioinnin kannalta keskeiset tietotarpeet.

Blogi
Toisenlaiset maailmat

– Tärkein Etelä-Sudanista saamani oppi ei ole lääketieteellinen, vaan jotakin muuta, kirjoittaa Heidi Wikström.

Tieteessä
Metagenomisilla työkaluilla ja sovellutuksilla kohti tyypin 1 diabetesta

Ykköstyypin diabetesta sairastavien henkilöiden suolistossa todettiin olevan vahvempia bakteerien välisiä riippuvuuksia kuin terveellä henkilöllä.

Tieteessä
Varhaiset uloshengitysvaikeudet voivat ennustaa lasten astmariskiä

Lapsen atopia ja vanhempien tupakointi altistavat rinoviruksen aiheuttamille uloshengitysvaikeuksille.

Ajassa
Hallituksen sote-vastineessa voi olla kompastuskiviä

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen epäilee, että ongelmalliseksi saattaa osoittautua muun muassa maakuntien rahoitus.