• Ulla Toikkanen

Interleukiineihin kohdistuvista vasta-aineista voi olla apua Crohnin taudissa

Liukoisen interleukiini-2 -reseptorin alfa-alayksikköön kohdistuvat vasta-aineet voisivat auttaa Crohnin taudissa väitöstutkimuksen mukaan.

Interleukiineihin kohdistuvista vasta-aineista voi olla apua Crohnin taudissa Kuva 1 / 1

Ari Ahola-Olli totesi väitöstutkimuksessaan, että MC1R-reseptorin heikko toiminta johtaa huonompaan verisuoniterveyteen. Ravinnon rasvojen vaikutus seerumin kolesterolipitoisuuksiin on suurinta tiettyä PARK2-geenimutaatiota kantavilla ihmisillä.

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida kolmen erilaisen tutkimusasetelman kykyä löytää uusia hoitomuotoja sydän- ja verisuonisairauksiin. Ahola-Olli tarkasteli kolesteroliaineenvaihduntaa, verisuonen sisäkalvon toimintaa ja tulehdusreaktiota. Hän tutki ensimmäisessä osatyössä geenien ja ympäristötekijöiden yhdysvaikutuksia selvittämällä, löytyykö perimästä sellaisia geenejä, jotka muovaavat ravinnon rasvakoostumuksen ja veren kolesterolipitoisuuden välistä suhdetta.

Toisessa osatyössä Ahola-Olli tutki geenimuunneltua hiirikantaa, jolta puuttui melanokortiinien toimintaa välittävä MC1R-reseptori. Eläinkokeissa tekemilleen havainnoille hän haki tukea etsimällä LASERI-tutkimuksen aineistosta sellaisia koehenkilöitä, jotka olivat perineet huonosti toimivan MC1R-reseptorin vanhemmiltaan.

– Kyseisen reseptorin toiminnan häiriintyminen johti sekä ihmisillä että hiirillä verisuonen sisäkalvon toimintahäiriöön, joka on liitetty esimerkiksi sepelvaltimotautiin. Reseptorin toimintaa lisäämällä saattaisi siis olla mahdollista parantaa verisuoniterveyttä. Havainnon jäljille johti internetistä tilattavissa olevan rusketushormonin aiheuttama sivuvaikutus, joka on liitetty äkilliseen verisuonten laajenemiseen, Ahola-Olli kuvaa.

Geenimuoto suojaa Crohnin taudilta ja MS-taudilta

Kolmannessa osatyössä Ahola-Olli etsi 41 sytokiinin pitoisuuksiin vaikuttavia geenejä.

Koska vastinkromosomien jakautuminen sukusoluihin niiden muodostuessa on myös sattumanvaraista, geenitutkimuksilla voidaan matkia tällaista satunnaistettua lääkekoetta.

– Koehenkilöt, jotka olivat perineet liukoisen interleukiini-2 reseptorin alfa-alayksikköä alentavan geenimuodon, olivat tulosten perusteella suojassa MS-taudilta ja Crohnin taudilta. Kyseisen sytokiinin aktiivisuutta alentavaa lääkeainetta, daklitsumabia, on tutkittu jo MS-taudin hoidossa ja tulokset ovat olleet lupaavia. Crohnin tautiin sitä ei ole toistaiseksi vielä kokeiltu. Tulostemme perusteella toivoisimme voivamme aloittaa hoitokokeilut daklitsumabilla myös tähän tulehdukselliseen suolistosairauteen.

LL Ari Ahola-Ollin väitöskirja Genetic dissection of the pathophysiology of cardiovascular risk factors tarkastetaan Turun yliopistossa 15.9.2017.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Lapsen pitkäaikaissairauden vaikutus suun terveyteen
Katso lapsipotilaasi suuhun
Tulehdukselliset suolistosairaudet – potilasmäärä kasvaa

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Lisää aiheesta

Uusimmat / Ajassa

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi