• Hertta Vierula

Jäävätkö kielenkehityksen häiriöt diagnosoimatta?

Pieni esiintyvyys saattaa kertoa lasten kielenhäiriöiden alidiagnosoinnista.

Jäävätkö kielenkehityksen häiriöt diagnosoimatta? Kuva 1 / 1

Kielellinen erityisvaikeus diagnosoidaan Suomessa WHO:n kansainvälisen tautiluokitusjärjestelmän mukaisesti. Diagnosointikriteerit ja terminologia eivät kuitenkaan ole kansainvälisesti yksiselitteisiä.

Näin toteaa filosofian maisteri Sinikka Hannus väitöstutkimuksessaan.

Hannus tarkasteli tutkimuksessaan kielellistä erityisvaikeutta perusterveydenhuollon puheterapeuttien työssä. Tutkimukseen osallistuivat kaikki suomea äidinkielenään puhuvat vuosina 1998 ja 1999 syntyneet vantaalaislapset, jotka olivat saaneet erikoissairaanhoidon kielellisen erityisvaikeuden diagnoosin F80.1 tai F80.2 sekä heidän vertaisparinsa.

Tutkimuksessa havaittiin, että kielellisen erityisvaikeuden esiintyvyys jäi kauas kansainvälisesti raportoidusta esiintyvyydestä, vaikka se 11 vuoden tarkastelujakson aikana lisääntyikin. Tämä viittaa Hannuksen mukaan alidiagnosoinnin mahdollisuuteen.

Lasten kielenkehityksen häiriöt ovat yleinen syy tukitoimiin terveyspalveluissa ja kouluissa. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsuuden kielellinen erityisvaikeus vaikuttaa vielä aikuisiässä ja siihen voi liittyä myös laajempia kuin pelkästään kieleen liittyviä vaikeuksia.

Hannus toteaa, että kielellisestä erityisvaikeudesta on Suomen palvelujärjestelmässä kerätty vain vähän tietoa.

FM Sinikka Hannus väittelee Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 23.3.2018.

kuva: Fotolia

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Ilmansaasteilla ja kätkytkuolemilla voi olla yhteys

Tutkimuksessa löydettiin yhteys kätkytkuolemien ja pienhiukkasten sekä kätkytkuolemien ja typpidioksidipitoisuuksien välillä.

Ajassa
Sairaanhoitopiiri yhtenäistää psykiatrian henkilökunnan palkat

Harmonisointi tuli tarpeelliseksi kun Turun kaupungin psykiatria yhdistyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriaan.

Ajassa
Nerg lupaa kutsua sote-asiantuntijoita jälkipyykille

Tavoitteena todistaa, että mielipiteitä on uudistuksessa kuunneltu.

Ajassa
Tehostaisiko suoritepalkkaus lääkärin työtä?

Eri maiden palkkavertailu on hankalaa, kun työtä tehdään niin eri tavoin, pohtii Marjo Parkkila-Harju.

Ajassa
KHO: Synnytykset loppuvat Oulaskankaan sairaalassa vuodenvaihteessa

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemän valituksen.

Kommentti
Milloin opioidit muuttuivat vaarallisiksi?

– Vastaus löytyy jokaisesta farmakologian oppikirjasta, muistuttaa Eija Kalso.

Ajassa
Äidit voivat synnyttää Turussa vihdoin vedessä

Vesisynnytykset ovat olleet mahdollisia TYKS:n Naistenklinikalla maaliskuusta lähtien.