• Hertta Vierula

Kiireettömän leikkaustoiminnan kriteerit lausunnolle

Terveydenhuoltolakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös siitä, missä leikkauksia voi järjestää.

Kiireettömän leikkaustoiminnan kriteerit lausunnolle Kuva 1 / 1

Nykyisen terveydenhuoltolain mukaan leikkausolosuhteita ja anestesiaa edellyttävät leikkaukset on koottava sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.

STM:n nyt lausunnolle lähettämässä arviointimuistiossa ehdotetaan, että lakiin lisättäisiin uusi säännös. Sen mukaan sairaanhoitopiiri voisi järjestää leikkaustoimintaa myös sellaisessa yksikössä, jossa ei ole kuntalaisille avointa ympärivuorokautista yhteispäivystystä. Vaatimuksena on, että asiasta on sovittu erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa ja että yksikkö täyttää kiireettömiä leikkauksia ja toimenpiteitä koskevat vaatimukset.

Kiireettömän leikkaustoiminnan tarkemmista kriteereistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Leikkauksia tekevässä sairaalayksikössä täytyy olla muun muassa tarvittava päivystysvalmius ja riittävä osaaminen sekä henkilöstön ja toimenpiteiden määrä. Lisäksi yksikössä täytyy olla mahdollisuus siirtää potilas alle puolessa tunnissa jatkohoitoon sairaalaan, jossa on ympärivuorokautinen valmius päivystysleikkausten tekemiseen, teho-osasto ja riittävän laajasti erikoisalojen ympärivuorokautista päivystystä.

Samoja kriteerejä sovellettaisiin myös niihin palveluihin, joita sairaanhoitopiiri hankkii yksityisiltä palveluntuottajilta ostopalveluna, palvelusetelillä tai muulla tavalla.

Arviomuistio on lausuntokierroksella 2.3.2018 asti. Hallituksen esitys terveydenhuoltolain muuttamiseksi annetaan eduskunnalle keväällä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2018.

kuva: Fotolia

Lisää aiheesta

Terveydenhuoltolakiin ehdotettu muutos olisi väljennys yksityispuolen leikkauksille
Geeniterapian toivotaan vähentävän sydänsiirteen hyljintäreaktioita
Yksityisille leikkauksille laatu­kriteerit

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi