• Hertta Vierula

Kiireettömän leikkaustoiminnan kriteerit lausunnolle

Terveydenhuoltolakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös siitä, missä leikkauksia voi järjestää.

Kiireettömän leikkaustoiminnan kriteerit lausunnolle Kuva 1 / 1

Nykyisen terveydenhuoltolain mukaan leikkausolosuhteita ja anestesiaa edellyttävät leikkaukset on koottava sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.

STM:n nyt lausunnolle lähettämässä arviointimuistiossa ehdotetaan, että lakiin lisättäisiin uusi säännös. Sen mukaan sairaanhoitopiiri voisi järjestää leikkaustoimintaa myös sellaisessa yksikössä, jossa ei ole kuntalaisille avointa ympärivuorokautista yhteispäivystystä. Vaatimuksena on, että asiasta on sovittu erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa ja että yksikkö täyttää kiireettömiä leikkauksia ja toimenpiteitä koskevat vaatimukset.

Kiireettömän leikkaustoiminnan tarkemmista kriteereistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Leikkauksia tekevässä sairaalayksikössä täytyy olla muun muassa tarvittava päivystysvalmius ja riittävä osaaminen sekä henkilöstön ja toimenpiteiden määrä. Lisäksi yksikössä täytyy olla mahdollisuus siirtää potilas alle puolessa tunnissa jatkohoitoon sairaalaan, jossa on ympärivuorokautinen valmius päivystysleikkausten tekemiseen, teho-osasto ja riittävän laajasti erikoisalojen ympärivuorokautista päivystystä.

Samoja kriteerejä sovellettaisiin myös niihin palveluihin, joita sairaanhoitopiiri hankkii yksityisiltä palveluntuottajilta ostopalveluna, palvelusetelillä tai muulla tavalla.

Arviomuistio on lausuntokierroksella 2.3.2018 asti. Hallituksen esitys terveydenhuoltolain muuttamiseksi annetaan eduskunnalle keväällä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2018.

kuva: Fotolia

Lisää aiheesta

Terveydenhuoltolakiin ehdotettu muutos olisi väljennys yksityispuolen leikkauksille
Geeniterapian toivotaan vähentävän sydänsiirteen hyljintäreaktioita
Yksityisille leikkauksille laatu­kriteerit

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hoitoa lapsen näkökulmasta

Uusi lastensairaala avautuu syksyllä. Kurkkaa jo tästä sairaalan sisälle.

Ajassa
Valvira muuttaa linjaustaan opintojen kymmenen vuoden keston tulkinnassa

Jatkossa opinnot luetaan alkaneeksi vasta kyseiseen ammattiin johtavien opintojen alusta.

Ajassa
Hoitoa lapsen näkökulmasta

Uusi lastensairaala avautuu syksyllä. Kurkkaa jo tästä sairaalan sisälle.

Ajassa
Kuinka kauas työnantaja voi määrätä töihin?

Lääkärin halutaan yhä useammin työskentelevän monessa työpisteessä.

Kolumni
Lääkäri määrää ja potilas tottelee

Mitä oikeasti tiedän potilaani päivittäisestä elämästä, pohti Mikko Lehtovirta – ja päätti opiskella toisen tutkinnon.

Tieteessä
Väitös syntyi kiinnostuksesta aivoihin ja musiikkiin

Aleksi Sihvonen tutki aivoinfarktin jälkeistä musiikin ymmärtämisen katoamista

Ajassa
Avoimuus suojaa työkuormalta

Lääkärien ammattikunta tarvitsee erilaisia persoonallisuuksia, sanoo Heikki Ahtola.

Keskustelua
Häpäisykulttuurin kierre on katkaistava

Anneli Larmo pohtii, mikä saa kohtelemaan nuorempia kollegoita huonosti.