Kuluttajat reagoivat myönteisesti tuttuihin terveysväitteisiin

Uusi EU-lainsäädäntö antaa mahdollisuuden käyttää terveysväitteitä entistä laajemmin.

Pohjoismaiset kuluttajat kokevat vakuuttavimmiksi elintarvikkeiden terveysväitteet, jotka liittyivät tuttuun elintarvikekomponenttiin tai terveysvaikutukseen. Kuluttajien näkemyksiä erilaisista terveysväitteistä kartoitettiin kyselyssä, johon vastasi 4612 henkilöä Pohjoismaissa.

Esimerkiksi verrattain yleisesti tunnettuun omega-3-rasvahappoon liittyvään väite oli vakuuttavampi kuin bioaktiivisiin peptideihin liittyvä väite. Puolet vastanneista piti lyhyttä ja yksinkertaista väitettä vakuuttavana ja puolet edellytti väitteiltä tarkempia perusteluja. Yksinkertaiset väitteet voivat siis olla tuotepakkauksessa riittäviä, kun lisätietoja on helposti saatavilla. Useimmat kuluttajat ymmärsivät, että tuotetta ei kannata nauttia valmistajan suosittelemaa määrää enempää.

Väitteen kantajatuotteella on suuri merkitys. Terveellisinä pidettyihin leipään ja jogurttiin liitetyt väitteet koettiin houkuttelevampina kuin porsaankyljyksiin liitetty väite. Porsaankyljyksessä terveysväite vähensi kuluttajien näkemystä tuotteen luonnollisuudesta enemmän kuin leivässä ja jogurtissa, joissa väitteitä on jo totuttu näkemään useimmissa Pohjoismaissa.

EU:n uusi terveysväitteitä koskeva lainsäädäntö tuo tulevaisuudessa markkinoille monia terveysväitteitä, kunhan niiden tieteellinen näyttö on ensin arvioitu ja sallitut väitteet listattu EU:ssa. Uusi asetus antaa teollisuudelle mahdollisuuden käyttää väitteitä nykyistä laajemmin. VTT:n koordinoiman pohjoismaisen ACCLAIM-hankkeen tavoitteena on edistää terveysväitelainsäädännön yhtenäistä tulkintatapaa. Kaksivuotiseen hankkeeseen osallistui seitsemän tutkimuslaitosta, kaksi viranomaisten edustajaa ja yksitoista yritystä Pohjoismaista.

ACCLAIM-projektiin osallistuneiden asiantuntijoiden mielestä perustietämys terveellisestä ravitsemuksesta lisää kuluttajien kykyä arvioida, mistä tuotteista heille on hyötyä ja mitkä ovat heidän kannaltaan tarpeettomia. Viranomaisten tehtävänä on huolehtia siitä, että elintarvikkeiden valmistajat ja kauppa saavat koulutusta terveysväitteiden käyttöön. Uuden lainsäädännön toimivuus edellyttää myös, että viranomaiset pystyvät valvomaan terveysväitteiden käyttöä riittävästi.

Uusimmat / Ajassa

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi