• Hertta Vierula

Lääkäriliitto hyväksyi Lääkärisopimuksen neuvottelutuloksen

Lääkäriliiton hallitus ja valtuuskunta hyväksyivät tiistaina lääkärien virkaehtosopimuksen.

Lääkäriliitto hyväksyi Lääkärisopimuksen neuvottelutuloksen Kuva 1 / 1

Lääkärisopimus vastaa peruskorotustasoltaan muilla aloilla tehtyjä palkkaratkaisuja. Sopimus nostaa palkkoja sopimuskaudella keskimäärin 3,46 prosenttia. Sopimuskausi on pituudeltaan 1.2.2018 – 31.3.2020.

Lääkärisopimus sisältää kaksi yleiskorotusta, joista ensimmäinen tulee 1.5.2018. Se on suuruudeltaan 2,55 prosenttia terveyskeskuslääkäreille ja 1,2 prosenttia sairaaloiden lääkäreille.

Toinen yleiskorotusajankohta on 1.4.2019. Silloin terveyskeskuslääkärit saavat 2,1 prosenttia ja sairaaloiden lääkärit 1,0 prosenttia.

Paikallisesti jaettava järjestelyerä 0,7 prosenttia tulee 1.1.2019.

Lisäksi paikallisen tuloksellisuuden perusteella maksetaan kertaerä tammikuussa 2019. Kertaerän suuruus on 9,2 prosenttia kuukausipalkasta.

Yleiskorotukset ovat erisuuruisia eri lääkäriryhmille. Tämä johtuu siitä, että neuvottelupöydässä oli ratkaistavana myös edellisellä kierroksella toteutettu kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys, jossa terveyskeskuslääkärien ja -hammaslääkärien työaika piteni 38 tuntiin 15 minuuttiin, kun sairaalalääkärien työaika pysyi ennallaan.

Lääkärisopimuksessa sovittiin myös esimerkiksi, että palkallinen isyysvapaa pitenee kuudesta kahteentoista päivään ja tilapäisen hoitovapaan ikäraja nousee kymmenestä kahteentoista vuoteen.

Lisätietoja Lääkäriliiton sivuilta.

Lisää aiheesta

Näin kollegat kommentoivat Lääkärisopimusta
Tätä mieltä kollegat ovat Lääkärisopimuksesta
Lääkäriliiton vakuutusedut esittelyssä

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Lisää aiheesta

Uusimmat / Ajassa

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi